Filosoficafé

FBF startade Filosoficaféet 1997. Verksamheten har fortsatt utan avbrott sedan dess. Avsikten med caféet är i sin enkelhet att erbjuda en diskussionsglad och samhällsintresserad allmänhet ett ställe där de kan möta intressanta föreläsare och personer som deltar i den offentliga debatten. Nu kanske man undrar vad detta har med filosofi att göra? Är inte filosofi något svårt och högtravande? Kanske i bland, men filosofi behöver inte vara det. Att göra filosofi är ett sätt att ta sig an problem. Det är att utreda saker, att sträva till att göra dem begripliga. Ibland lyckas man, ibland inte. Att filosofera är att hålla sig till saken och det försöker vi göra. Argumentation och invändningar hör också till filosofin. Den prövar våra uppfattningar. Och en kritisk diskussion är vår målsättning. Vi vill helt enkelt att journalistiska förenklingar, ideologiskt svammel och politiska bondfångartricks påtalas när de förekommer. Är en sak komplicerad så måste den få vara det! Vi tror att det är så här – Demokratin kräver det engagerade och filosofiska samtalet!

Kommande filosoficaféer finns under aktuellt.

Tidigare caféer: