Kulturpris

FBF:s Kulturpris till stöd och uppmuntran, instiftat 1978. Pristagaren väljs på förbundets årsmöte.

Folkets Bildningsförbunds kulturpris 2012

Författaren Ann-Helen Attianese tilldelades Folkets Bildningsförbunds kulturpris 2012. Utdelningen skedde under Vasa Bokmässa, lördagen den 21 april klockan 14.00 vid Tidskriftcentralens monter K140 i Botniahallen, Vasa/Korsholm. Priset överräcktes av FBF-styrelsemedlemmen Heidi von Wright.

I sitt författarskap tar sig Ann-Helen Attianese an människans villkor i en turbulent och tidvis rutten värld. Hennes diktsamling ”Lägg låret bakom örat och le” är politiskt angelägen lyrik där språket brinner för skapandet av ett bättre samhälle. De perspektiv som hon öppnar genom poesin är viktiga för alla som vill förstå sin samtid på djupet. Attianese har också varit aktiv inom Författarnas Andelslag och Astra Nova, hon har handlett unga i kreativt skrivande och hennes breda kulturella arbete bidrar starkt till ett levande demokratiskt (och folkbildande) samtal. FBF:s kulturpris ges härmed till Attianese som en uppmuntran till att fortsätta detta viktiga arbete.

Pristagare genom tiden

 • 2012
  – Ann-Helen Attianese för hennes samhälleligt angelägna poesi
 • 2006
  – Anna-Lena Laurén för hennes viktiga journalistiska gärning
 • 2003
  – Göran Torrkulla för hans mångsidiga gärning i folkbildningens tjänst FBF:s Kulturpris till stöd och uppmuntran
 • 2002
  – Dierk Kuhn för hans arbete med att utveckla trivseln i Lovisa stad och att synliggöra stadens sjöfartstraditioner
 • 2001
  – Ulf Särs, som konsekvent arbetat för ökad tolerans inom kyrkan och för en rättvisare världshandel genom sitt engagemang i Jubel 2000 kampanjen
 • 2000
  – inget pris utdelades
 • 1999
  – Max von Bonsdorff för hans arbete med globaliseringsfrågor – speciellt kampanjen Jubel
 • 1998
  – Malin Sundgren för hennes arbete i organisationen Jordens Vänner och den insats hon gjort för att ”MAI-avtalet” blivit uppmärksammat i Finnland
 • 1997
  – Börje Mattson för hans arbete med flyktingar i Finland
 • 1996
  – Alice Sundell, vars anhörigvårdaromsorg innebar att Levi Sjöstrand (1920-1994) i lycklig hemmiljö kunde slutföra sitt författarskap
 • 1995
  – Doris Sundman ”landstingsindustrisömmerskan” som blev sin egen och som dokumenterat den epoken i Österbottens historia
 • 1994
  – Bror Nyback, som på Stiftsgården Lärkkulla initierat Oikos-projektet, vilket innebär att gårdens verksamhet bedrivs under ekologiskt ansvar och i överensstämmelse med global rättvisa
 • 1993
  – Marita Holmberg för verksamhet i föreningen Rio Negro
 • 1992
  – Anita von Wright för insatser inom bokförlaget Kääntöpiiri
 • 1991
  – Kristin Olsoni för sina insatser för den finlandssvenska teatern
 • 1990
  – Inga Vienonen för sina insatser att bevara den lokala arbetarkulturen
 • 1989
  – Peter Lodenius för sitt arbete på Folktidningen Ny Tid
 • 1988
  – Armas Pietiäinen för sina insatser för arbetarmusiken i Dalsbruk
 • 1987
  – Anna-Lisa Sahlström för insatser som författare, översättare och forskande journalist
 • 1986
  – Antonia Ringbom för ett mångårigt arbete bland annat som barnfilmsregissör, illustratör, fredsfostrare och kultursekreterare i Hangö
 • 1985
  – Paavo Hauta-aho, som i boken ”Purilfinnan” dokumenterat stockflottarnas liv och slit på Nykarleby älv
 • 1984
  – Gösta Ågren, som många år utfört viktigt kulturarbete och enträget betonat finlandssvenskarnas nationella arv
 • 1983
  – studiecirkeln Granitblocket som utforskat stenindustrin och stenarbetets utveckling i Hangö
 • 1982
  – studiecirkeln Gnistan i Munsala, som beskrivit sin bygd i förvandling
 • 1981
  – Gunvor Grönqvist, som energiskt arbetat med teater och kultur i Dalsbruk
 • 1980
  – Svanvit Björkvist, som bland annat översatt gesällsånger
 • 1979
  – Aili och Georg Backlund för mångårig trogen verksamhet