Folkuniversitetet

Folkets Bildningsförbund har år 1987 ordnat ett Folkuniversitet, som representerar en radikal bildningstradition och som söker få till stånd en dialog mellan olika grupper i viktiga samhällsfrågor.

Projektet är en ambitiös satsning. Tanken är att åstadkomma ett finlandssvenskt folkbildnings- forum, där löntagare, företagare, arbetslösa, miljöaktivister, fackligt aktiva, politiskt aktiva, fredsvänner, bistånds- och flyktingarbetare, forskare, studeranden samt andliga sökare m.fl. kan mötas i dialog och utbyte erfarenheter. Folkuniversitet har formen av ett symposium med inbjudna, nationellt eller internationellt erkända föredragshållare. Diskussionen utgör en viktig del av folkuniversitetets verksamhet. Dessutom ingår kulturevenemang i symposiets program.