Bli medlem

Betala medlemsavgiften till vårt konto i Sampo Bank, IBAN FI7280001000491127, BIC DABAFIHH. Avgiften kan betalas under hela kalenderåret. Avgiften är:

  • personmedlem 20€
  • studerande 10€

När du betalar ange i meddelanderutan:

  • namn
  • adress (frivilligt)
  • e-post (frivilligt)

För att försnabba behandlingen kan du skicka e-post om betald avgift.