Publikationer

 

Publikationer i eget namn och i samarbete med andra utgivare

  • Carita Nyström(red.):
   He ska lengär hava än järas. Munsalabygd i förvandling.
   Utgivare: Studiecirkeln Gnistan, 1978
  • Carita Nyström(red.):
   Så ska du få höör! Gnistan berättar vidare, 1981
  • Erland Eklund & Benedict von Wright:
   Bruka eller förbruka. Om jord- och skogsbruk i ekologiskt perspektiv, 1981
  • Mats Fors:
   Gen-Väg? Genetiska möjligheter, risker och myter, 1981
  • Solveig Levomäki:
   FBFs sångbok. Hundra arbetssånger i urval, 1981
  • Martin Lodenius, Berit Peltonen & Gerd Hagman:
   Ekologi och miljögifter, 1982
  • Monica von Bonsdorff:
   Eva Wichman och politiken. En skildring av ett särpräglat författarskap och människan Eva Wichman, 1983
  • Katia Båsk:
   Masunin. Textilindustrins och arbetarrörelsens historia i Oravais.
   Utgivare: Studiecirkeln Arbetarkultur, 1984
  • Carita Nyström (red.):
   Människor i förvandling. En bok om sju kommunisters liv av Gideon Ömossa, Aili Backlund, Viljo Haapanen, Josef Berg, Ejnar Widqvist, Signar Österberg och Georg Backlund, 1984
  • Paavo Hauta-aho:
   Purilfinnan. Lapuanjoen rantajätkän muistoja.
   Utgiven i samarbete med Kansan Arkisto, 1985. Svensk översättning av Anna-Lisa Sahlström: Purilfinnan. En flottares minnen från Nykarleby älv. Utgiven i samarbete med Skrivor, 1987
  • Carita Nyström (red.):
   Emigrantbreven berättar. Upplevelser från vitt skilda livsmiljöer i Amerika, Australien, Sydafrika.
   Utgivare: Studiecirkeln Gnistan, 1985
  • Thomas Rosenberg (red.):
   Underkänt. Texter av Monica von Bonsdorff, Tuva Korsström och Thomas Rosenberg om skola, samhälle och den dolda läroplanen, 1986
  • Göran Berglund:
   Sök dina rötter. Handledning i släktforskning, 1986
  • Margherita Zilliacus (red.):
   Flyktingboken. Om vår skyldighet och vårt ansvar inför världens fem miljoner flyktingar, 1988
  • Jan-Otto Andersson:
   Vänsterframtid. Nationalekonomiska studier av fordismens kris och morgondagens alternativ, 1988
  • Mats Fors:
   Vapenkrämarna. En bok om Finlands vapenaffärer.
   Utgiven i samarbete med Finlands Fredsförbund, 1988
  • Mikael Böök:
   Nätbyggaren. En undersökning om den moderna posten. En bok om datanät och telekommunikation, 1989. I finsk översättning: Verkonkutoja.
   Utgivare TPL-Tele, 1989
  • Anna-Lisa Sahlström:
   Och visslan skrek. Om tobaksänglarna i Jakobstad, 1992