Program våren 2023

29.1 Filosoficafé i Åbo
Talare: Filosof Sara Nyman
Tema: ”Från Bad Girls till galenpannor-reflektioner kring femininitet, motstånd och våld”

9.2 Filosoficafé i Vasa – Viveca Dahl – ”Indien – politik, religion, fattigdom/rikedom: Vad man tror sig se på (bara) tre veckor i (bara) tre delstater”

26.2 Filosoficafé i Åbo
Talare: Filosof Fredrik Westerlund
Tema: ”Självkänslans kris – om skam, bekräftelsebegär och samtiden”

12.3 Filosoficafé i Åbo
Talare: Filosofiemagister i historia och ryska Malin Ahlbeck
Tema: Ukraina, en personlig berättelse

26.3 Filosoficafé i Åbo
Talare: Dansare och koreograf Marjan Raar, Författare och dramatiker Tomas Jansson, Konstkritiker Bianca Gräsbeck
Tema: Panelsamtal: ”(Men) vem ska prata om dansen?”

16.4 Filosoficafé i Åbo
Talare: Statsvetare Henrik Serup Christensen
Tema: ”Demokratins kris”

14.5 Filosoficafé i Åbo
Talare: historiker och guide Johanna Wassholm
Tema: Filosoficafét går på statyvandring i Åbo

Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: 17.15-19.00

Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Hemsida: http://www.fbf.fi

Varmt välkomna!

Filosoficaféer i Åbo hösten 2022

28.8 Filosoficafé i Åbo
I samband med Åbo Pride-veckan arrangeras ett filosoficafé där Panda Eriksson och Peik Ingman talar om de två medborgarinitiativen ”Oikeus olla” och ”Ehjänä syntynyt – loppu ’eheytyshoidoille’”. Filosoficafét arrangeras i samarbete med Åbo Gröna Vänster.

Talare Panda Eriksson, jämställdhets- och jämlikhetskonsult
Tema: Oikeus olla – Rätt att vara – transrättigheter och juridik i Finland

Talare Peik Ingman, religionsvetare och konfliktmedlare
Tema: Om samhällets ansvar att förbjuda verksamhet som uppmuntrar andra att försöka förändra sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck

9.10 Filosoficafé i Åbo
Talare: Nationalekonom Christer Lindholm
Tema: Det ekologiska hållbarhetsgapet och tillväxtens gränser

OBS! Datumet är ännu öppet: Filosoficafé i Åbo
Talare: Filosof Sara Nyman
Tema: Från Bad Girls till galenpannor-reflektioner kring femininitet, motstånd och våld

6.11 Filosoficafé i Åbo
Talare: Filosof Ulrika Björk
Tema: Är livet en berättelse? Om det levda och det språkligt förmedlade hos Julia Kristeva och Hannah Arendt

11.12 Filosoficafé i Åbo
Talare: Filosof Olli Lagerspetz
Tema: Förståelse från insidan: Samhälle, historia och filosofi enligt R.G. Collingwood och Peter Winch

Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: 17.15-19.00

Arrangör: 
Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Hemsida: www.fbf.fi  

Varmt välkomna!

Filosoficafé 2022, vårens program

13.2 Filosoficafé i Åbo – Viktor Johansson, docent och lektor i filosofisk pedagogik vid Södertörns högskola
Tema: Filosofi, pedagogik, och antropologi: Att tänka med avkoloniserande översättningar
OBS! Filosoficafét hålls via zoom. Du hittar zoomlänken på aktuellt sidan.

13.3 Filosoficafé i Åbo – Erik Hallstensson, doktorand i filosofi vid Uppsala universitet
Tema: Försök till en varaktig fred i Europa: En filosofisk historia

10.4 Filosoficafé i Åbo – Fredrik Lång, författare och filosof
Tema: Skönheten skall frälsa världen (Dostojevskij)

24.4 Filosoficafé i Åbo – Göran Torrkulla, konstnär och filosof
Tema: Att vända våra ansikten mot varandra: Tankar om mötet som bildningens “form” och samtalet som dess “metod”

22.5 Filosoficafé i Åbo – Lovisa Andén, forskare i filosofi vid Åbo Akademi
Temat meddelas senare

Tid: kl. 17-19
Plats: Restaurang Skolan, Eriksgatan, Åbo. Vi uppdaterar informationen då evenemangen närmar sig.

Varmt välkomna!

FBFs program hösten 2021 i Åbo, Karleby, Helsingfors och på Örö

12.9 Åbo, Filosoficafé: Nana Blomqvist, projektchef vid Rajoja ylittävä dialogikulttuuri, och Juho Vainio, designer inom AI och maskininlärning
Tema: ”Digitalisering, mediavett, porr”

24.10 Åbo, Filosoficafé: Konstnär Emma Rönnholm och kritiker Leena Kuumola
Panelsamtal kring konstkritik
Tid: 17.15-19.00
Plats: Restaurang Skolan, historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo
Arrangeras i samarbete med Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker

7.11 Åbo, Filosoficafé: Merete Mazzarella, författare och professor emerita i nordisk litteratur
Tema: ”Kontakt över generationsgränser”
Tid: 17.15-19.00
Plats: Restaurang Skolan, historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo
Arrangeras i samarbete med Pensionärerna r.f.

13.11 OBS! Evenemanget skjuts upp till våren 2022 pga coronapandemin Karleby: Kulturevenemang
Tema: ”Kan vi leva hållbart?”
Talare: Ekojordbrukare Mats och Pauliina Holmqvist, biolog Anna Törnroos , nationalekonom Christer Lindholm.
Plats: Karleby Prästgård
Tid: exakt tid meddelas senare
Evenemanget är ett samarbete mellan Folkets Bildningsförbund r.f., Anders Chydenius Prästgårdsförening r.f. och Karleby svenska församling.
Närmare information om temat och plats och tid meddelas senare.

18.11 Helsingfors: Seminarium/diskussionstillfälle
Tema: ”Slöseri”.
Talare: filosof Olli Lagerspetz och historiker Johanna Wassholm.
Plats: Arbis, Dagmarsgatan 3, Helsingfors
Tid: kl.18-19
Evenemanget är ett samarbete mellan Folkets Bildningsförbund r.f och tidskriften Ikaros. Närmare information om temat meddelas senare.

20.11 Filosoficafé på Örö
Tema: Mumin och ekologins etik
Talare: Arwen Meereboer, doktorand i filosofi vid Åbo Akademi
Plats: Örö
Närmare information om temat och tiden meddelas senare.

20.11 Helsingfors: Diskussionstillfälle
Tema: ”Postsanning och alternativa fakta”.
Talare: filosof Joel Backström, vetenskapsjournalist Marcus Rosenlund och filosof Nora Hämäläinen.
Plats: Arbis, Dagmarsgatan 13, Helsingfors
Tid: 14-18
Evenemanget är ett samarbete mellan Folkets Bildningsförbund r.f och Interbaas. Närmare information om temat meddelas senare.

21.11 Åbo, Filosoficafé: Författare Jerker Örjans, nationalekonom Jan-Otto Andersson och författare Gustav Wickström
Tema: ”Tillkomsten av Ålands självstyrelse”
Tid: 17.15-19.00
Plats: Restaurang Skolan, historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo

12.12 Åbo, Filosoficafé: Alexander Öhman, doktorand i filosofi
Tema: ”Om romanen Genomlyst och konsten som en öppning mot den Andre”
Tid: 17.15-19.00
Plats: Restaurang Skolan, historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo
Filosoficafé 2021, vårens program:

31.1 Åbo: Filosoficafé, författaren Adrian Perera diskuterar med litteraturvetaren Freja Rudels.
Tema: ”Vad förväntar vi oss av fiktion?”

14.2 Åbo: Filosoficafé, filosofen Camilla Kronqvist diskuterar med litteraturvetaren Katarina Båth.
Tema: ”Sanning, föreställning och förljugenhet i litteratur”

14.3 Åbo: Filosoficafé, Sonja Salovius-Laurén, forskare i miljö och marinbiologi vid Åbo Akademi
Tema: ” Mångformiga marina miljöer och skyddet av naturen under vattenytan”

9.5 Åbo: Filosoficafé, religionsvetare Peik Ingman diskuterar med filosofen Mio Lindman.
Tema: ”Att hantera frustration i konflikt- eller krissituationer”

30.5 Åbo: Filosoficafé, Författaren Tatjana Brandt diskuterar med filosofen Nora Hämäläinen.
Tema: ”Är författaren död eller levande? Eller möjligen ett varumärke, en representant eller en image?”

Tid: kl 17-19.

Plats: Vi strävar efter att kunna arrangera Filosoficafét så att det går att delta både på plats på Restaurang Skolan och också virtuellt. Deltagarantalet på plats på Restaurang Skolan kommer att vara begränsat med beaktande av de rådande reglerna p.g.a. coronapandemin. Filosoficafét kommer också att streamas med möjlighet att delta på distans. Vi uppdaterar informationen då evenemangen närmar sig.

Varmt välkomna!

FBFs program i Åbo, Karleby och Helsingfors hösten 2020

6.9 Åbo: Filosoficafé, Filosof Niklas Toivakainen
Tema: ”Om vi vill att allt ska förbli vid det gamla måste vi ändra på alltihop” -reflektioner kring makt, försoning och identitet.”
Tid: 17-19, Plats: Restaurang Skolan, Åbo.

13.9 Åbo: Filosoficafé, Björn Vikström, Universitetslärare i teologisk etik och religionsfilosofi.
Tema: ”Religion och Populism”.
Tid: 17-19, Plats: Restaurang Skolan, Åbo.

4.10 Åbo: Filosoficafé, Pia Ahlbäck, FD i Engelska språket och litteraturen.
Tema: ”Tid, tålmodighet och demokrati. Om att utforska normerande temporaliteter”.
Tid: 17-19, Plats: Restaurang Skolan, Åbo.

1.11 Åbo: Filosoficafé, Lisa Grans, Universitetslärare i folkrätt vid Åbo Akademi
Tema: ”Förebyggande av hedersrelaterat våld”.
Tid: 17-19, Plats: Restaurang Skolan, Åbo.

13.12 Åbo: Filosoficafé, Stina Bäckström, Lektor vid Centrum för Praktisk kunskap, Södertörns högskola
Tema: ”Att upprätta mänsklighet i närvaron av våld. Om humor och våld i polisens vardag”.
Tid: 17-19, Plats: OBS! Evenemanget hålls denna gång inte på Restaurang Skolan utan via zoom. För att delta i evenemanget vänligen skicka ett mejl till FBF så skickar vi sedan en zoomlänk. FBFs epostadress: bildningfbf [at] gmail.com,

Obs! Evenemanget flyttas till våren 2021 pga coronapandemin
Helsingfors: Diskussionstillfälle/seminarium
Tema: ”Postsanning och alternativa fakta”.
Talare: filosof Joel Backström, vetenskapsjournalist Marcus Rosenlund och filosof Nora Hämäläinen.
Evenemanget är ett samarbete mellan Folkets Bildningsförbund r.f och Interbaas. Närmare information om plats och tid meddelas senare.

Obs! Evenemanget flyttas till våren 2021 pga coronapandemin
Karleby: Kulturevenemang
Tema: ”Kan vi leva hållbart?”
Talare: Ekojordbrukare Mats och Pauliina Holmqvist, biolog Anna Törnroos , nationalekonom Christer Lindholm.
Evenemanget är ett samarbete mellan Folkets Bildningsförbund r.f., Anders Chydenius Prästgårdsförening r.f. och Karleby svenska församling.
Närmare information om plats och tid meddelas senare.

Obs! Evenemanget flyttas till våren 2021 pga coronapandemin
Helsingfors: Seminarium/diskussionstillfälle
Tema: ”Slöseri”.
Talare: filosof Olli Lagerspetz och historiker Johanna Wassholm.
Evenemanget är ett samarbete mellan Folkets Bildningsförbund r.f och tidskriften Ikaros. Närmare information om plats och tid meddelas senare.