Aktuellt

Filosoficafé i Åbo våren 2018

 

 

Filosoficafé 6.5.2018 – Samtal med den inre fienden

Inledare: Forskare Karin Creutz, Helsingfors universitet, Network for European Studies NES / Centre for Research in Ethnic Relations and Nationalism CEREN

Tema: Samtal med den inre fienden: Samhällssynen bland grupper som är mål för säkerhetsåtgärder (securitization)

Olika grupper som representerar hot och risker, samhällets ”inre fiender”, har en central betydelse när föreställningar om samhällets interna säkerhet konstrueras. Motorcykelgäng har figurerat som inre fiende en längre tid, nykomlingar på fältet är s.k. våldsamma extremister. En fråga som debatterats i relation till oppositionella miljöer är om myndighetsåtgärder riktade mot dessa kan vara kontraproduktiva. Hur påverkar åtgärderna förhållningssättet till samhället bland dem som blir föremål för dem? Forskaren Karin Creutz diskuterar den här och besläktade frågor utgående från intervjuer hon gjort med representanter för s.k. organiserad brottslighet, personer som klassificerats som säkerhetshot, aktivister från s.k. fosterländska grupper samt personer som utövar civil olydnad.

Filosoficaféet ordnas vid restaurang Skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo. Vi startar kl. 17 och avslutar ungefär kl. 19. Under filosoficafét ger de inbjudna talarna först en inledning om sitt tema och därefter följer öppen diskussion med publiken.

FBF Arrangör för samtliga filosoficafén i Åbo.

Filosoficafé i Karleby våren 2018

17.2 Filosoficafé i Karleby– ”Tilltal, gensvar och ansvar – samtal om konsten och livet.”

Författarna Hannele Mikaela Taivassalo och Marcus Prest, samt konstnären Göran Torrkulla diskuterar konstens relation till det egna livet och vårt samhälle.

Idén med evenemanget är att diskutera och utforska relationen mellan konsten, vårt samhälle och det egna livet. Talarna kommer att närma sig temat utgående från filosofin och det egna konstnärskapet. Centrala frågor som behandlas är: vad söker vi i konsten? Vilken betydelse har platser, resor och ‘samhällets anda’ för konstnärligt skapande? Dessa är förstås öppna och omfattande frågor, men precisionen ges av att de tänks utgående från våra egna erfarenheter av konst och konstnärligt skapande.

Diskussionstillfället har tre talare som alla ger sitt perspektiv på nämnda tema. Föredragen är rätt korta, cirka 20-30 min, och idén är att varje talare tar upp vad de själva ser som det mest centrala i relationen mellan konsten och livet. Evenemanget är avgiftsfritt och öppet för alla.

Filosoficafét ordnas 17.2 vid Anders Chydenius prästgård, Kyrkbacken, Karleby. Vi startar kl. 16 och avslutar ungefär kl. 18:30. Under filosoficafét ger de inbjudna talarna först en inledning om sitt tema och därefter följer öppen diskussion med publiken.

Evenemanget på Facebook

Arrangörer

Evenemanget är ett samarbete mellan Folkets Bildningsförbund r.f. och Anders Chydenius Prästgårdsförening r.f.

 

Korpo filosofidagar 2017 – Den goda nationalismen, finns den?

Föredrag från filosofidagarna i textform:

Soldat James Mashiri – Symboler, Ikoner och narrativer

Filosof Hannes Nykänen – Vår tids hypernationalism och den mörka energin

 

Skall konsten tjäna det goda?

Alla tre föredrag från seminariet ”Skall konsten tjäna det goda?” i Helsingfors 31.1.2016 finns tillgängliga som videoklipp på nätet. Klicka på länkarna under för att se föredragen.