Aktuellt

FBF går på statypromenad i Åbo söndagen den 14.5

Statyer avspeglar på mångfacetterade sätt ett samhälles historia. Vem har lyfts fram och varför? Vad visar statyers formspråk? Varför har vissa statyer varit kontroversiella? Vi går på statypromenad i Åbo ledsagade av Johanna Wassholm, forskare i historia och guide.

Start kl 17.15 vid Per Brahes staty i Domkyrkoskvären

Plats: Vi träffas vid Per Brahes staty i Domkyrkoskvären kl 17.15 och går sedan vidare därifrån. Totalt går vi ca 2 km.

Deltagandet är fritt och alla varmt välkomna!

Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.

Kontakt: Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Websida: www.fbf.fi


Filosoficafé i Åbo den 16.4 – Henrik Serup Christensen – Demokratins kris

Här hittar ni Henriks inspelade föredrag

Inledare: Henrik Serup Christensen, Äldre universitetslektor i statskunskap vid Åbo Akademi

Synopsis: Enligt flera rapporter är demokratin på tillbakagång i hela världen och enligt forskningsinstitutet V-dems senaste rapport över demokratins tillstånd ligger den idag på 1986 års nivå. I motsats till tidigare hotas ändå demokratin inte längre av plötsliga sammanbrott och övergång till auktoritära system. I stället upplever flera länder en långsam nedbrytning av demokratiska institutioner och normer, en situation som över tid kan leda till en kollaps. Med andra ord kommer hotet mot demokratin inte längre från militären eller gerillasoldater, utan från politiker som är valda i fria och rättvisa val. Jag kommer att berätta om vilka uttryck denna utveckling kan ta sig och försöka att förstå orsakerna bakom utvecklingen.

Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo

Datum: 16.4

Tid: kl.17.15-19.00

Filosoficafét spelas in och går att se efteråt på FBF’s websida www.fbf.fi

Inträdet är fritt och alla varmt välkomna!

Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.

Kontakt: Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Websida: www.fbf.fi


Filosoficafé i Åbo den 26.3 – Panelsamtal – (Men) vem ska prata om dansen?

Här hittar ni inspelningen av panelsamtalet

Inledare: Dansaren/koreografen/producenten Marjan Raar, universitetsforskaren och dansaren Kaj Lehikoinen, Tomas Jansson, kulturredaktör på Yle, och konstkritikern Bianca Gräsbeck

Tema: (Men) vem ska prata om dansen?

Synopsis: Konstkritiken lever i kläm mellan ett expanderande konstfält, sinande resurser i dagspressen och, förstås, ett okontrollerbart flöde av tyckanden i  sociala medier. Danskonsten hör till de konstarter/grenar som syns minst i kritiken, detta trots att det görs alltmer dans avsedd för publik. Varför  behandlas danskonsten så styvmoderligt på kritikfältet? Är det svårt att placera in dansen bland konsterna? Beror det på bristande kunskaper bland kritiker om dans? Är det speciellt svårt att skriva om dans? Är det ingen som vill läsa om dans? Beror bevakningen på om det råkar finnas någon dansfreak på kulturredaktionen? Det här är frågor vi återkommer till, på nytt och på nytt. Vi kommer inte att kunna servera uttömmande svar; vi får nöja oss med att diskutera, på nytt och på nytt. Kanske kursen vänder en vacker dag? Till söndagen 26.3.2023 har vi samlat en panel bestående av dansaren/koreografen/producenten Marjan Raar, universitetsforskaren och dansaren Kaj Lehikoinen, Tomas Jansson, kulturredaktör på Yle, och konstkritikern Bianca Gräsbeck, som skrivit en del om dans och som tagit initiativet till denna paneldiskussion. Vi hoppas få igång ett konstruktivt samtal kring danskritikens vara och villkor, ett samtal som lever vidare efter filosoficaféet! Välkommen att delta i samtalet! 

Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo

Datum: 26.3

Tid: kl.17.15-19.00

Filosoficafét spelas in och går att se efteråt på FBF’s websida www.fbf.fi

Inträdet är fritt och alla varmt välkomna!

Arrangörer:
Folkets Bildningsförbund r.f. och Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker

Kontakt: Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Websida: www.fbf.fi

Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker
Epost: IFFFkontakt(a)gmail.com
Websida: https://frilanskritiker.com/


Söndagen den 12.3 Filosoficafé i Åbo – Malin Ahlbeck – Ukraina – en personlig berättelse

Här hittar ni Malin Ahlbecks inspelade föredrag

Talare: Malin Ahlbeck, Filosofie magister i historia och ryska

Tema: Ukraina – en personlig berättelse

Synopsis:

Jag har bott i Ukraina sedan 1999 men återvände till min hemstad Åbo i mars 2022 pga kriget. I mitt föredrag berättar jag om hur mitt liv i Ukraina såg ut före 24 februari 2022, hur kriget har påverkat vår tillvaro, och ger även lite historisk och social kontext till det som händer i Ukraina idag.

Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo

Datum: 12.3

Tid: kl.17.15-19.00

Filosoficafét spelas in och går att se efteråt på FBF’s websida www.fbf.fi

Inträdet är fritt och alla varmt välkomna!

Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.

Kontakt: Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Websida: www.fbf.fi


26.2 Filosoficafé i Åbo – Fredrik Westerlund – Självkänslans kris – om skam, bekräftelsebegär och samtiden

Här hittar ni Fredriks Westerlunds inspelade föredrag

Talare: Fredrik Westerlund, forskare i filosofi vid universitetet i Jyväskylä

Tema: ”Självkänslans kris – om skam, bekräftelsebegär och samtiden”

Synopsis:

Begär efter bekräftelse och erkännande är en av våra starkaste mänskliga drivkrafter. Men hur ska detta begär förstås? Det här föredraget har två syften. För det första erbjuder det en analys av vår längtan efter social bekräftelse. Vad hoppas vi på då vi hoppas på bekräftelse? Hur förhåller vi oss till andra och oss själva? Hur är vår bekräftelselängtan relaterad till känslor som självförtroende, skam, stolthet och social ångest? Vilken roll spelar denna längtan i vår självförståelse och identitet? Föredragets andra mål är att ge en bild av den självförtroendets kris som vi befinner oss i idag. Vad avses med självförtroendet kris? Jo, en alltmer utbredd och radikal upplevelse av att sakna kollektiv bekräftelse och av växande svårigheter med att förstå sig själv som socialt värdefull – en upplevelse av att vara tvungen att kämpa 24/7 för att vinna anseende på den globala digitala tävlingsarenan och ständigt vara jagad av skammens isande möjlighet. Det är en unik historisk situation som utgör bakgrunden till många av vår tids karaktäristiska psykologiska och ideologiska tendenser: ökande ångest och depression, amoklöpande tävlingsmentalitet, självoptimering, förakt för de icke-framgångsrika, ressentiment, offermentalitet, syndabockstänkande, identitetspolitik, konservativ och fascistisk backlash, polarisering, det offentliga samtalets kollaps. Hur har vi hamnat här?

Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo

Datum: 26.2

Tid: kl.17.15-19.00

Filosoficafét spelas in och går att se efteråt på FBF’s websida www.fbf.fi

Inträdet är fritt och alla varmt välkomna!

Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.

Kontakt: Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Websida: www.fbf.fi


Torsdagen den 9.2 Filosoficafé i Vasa – Viveca Dahl – ”Indien – politik, religion, fattigdom/rikedom: Vad man tror sig se på (bara) tre veckor i (bara) tre delstater”

Torsdagen den 9.2 håller journalisten Viveca Dahl ett filosoficafé i Vasa om temat ”Indien – politik, religion, fattigdom/rikedom: Vad man tror sig se på (bara) tre veckor i (bara) tre delstater”.

Datum: Torsdagen den 9.2.2023
Tid: kl. 18-20
Plats: Medborgarinstitutet Alma, rum nr 213, Rådhusgatan 31, Vasa

Inträdet är fritt och alla varmt välkomna!

Arrangörer:
Folkets Bildningsförbund r.f. och Pensionärerna r.f.

Kontakt:
Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Nätsida: www.fbf.fi

Pensionärerna r.f.
elakelaiset(at)elakelaiset.fi
020 743 3610
Nätsida: https://elakelaiset.fi/svenska/


Söndagen den 29.1 Filosoficafé i Åbo – Sara Nyman – Från Bad Girls till galenpannor-reflektioner kring femininitet, motstånd och våld

Här hittar ni Sara Nymans inspelade föredrag

Inledare: Sara Nyman, filosof, Åbo Akademi.

Tema: Från Bad Girls till galenpannor-reflektioner kring femininitet, motstånd och våld

Synopsis: Genom att reflektera kring kulturella svårigheter att ta flickors och kvinnors ilska, vrede och våldsbenägenhet på allvar synliggörs en idealiserad bild av den neurotiska kvinnan. Är den utåtagerande kvinnan enbart ett empiriskt undantag och därför udda? Eller är svårigheten uttryck för ett glamourifierande av könat lidande som uppstår i, men som inte omkullkastar, en patriarkal ordning? På exempel från aktuella diskussioner, skönlitteratur och populärkultur prövas tankar från bland annat feministiska tänkare som Simone de Beauvoir och Virgine Despentes som bägge ser en livsviktig potential i att kunna ta sig an världen – både känslomässigt och fysiskt.

Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo

Datum: 29.1

Tid: kl.17.15-19.00

Filosoficafét spelas in och går att se efteråt på FBF’s websidawww.fbf.fi

Inträdet är fritt och alla varmt välkomna!

Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.

Kontakt: Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Nätsida: www.fbf.fi


Filosoficaféer i Åbo våren 2023

29.1 Filosoficafé i Åbo
Talare: Filosof Sara Nyman
Tema: ”Från Bad Girls till galenpannor-reflektioner kring femininitet, motstånd och våld”

26.2 Filosoficafé i Åbo
Talare: Filosof Fredrik Westerlund
Tema: ”Självkänslans kris – om skam, bekräftelsebegär och samtiden”

12.3 Filosoficafé i Åbo
Talare: Malin Ahlbeck
Temat är ännu öppet

26.3 Filosoficafé i Åbo
Talare: Dansare och koreograf Marjan Raar, Författare och dramatiker Tomas Jansson, Konstkritiker Bianca Gräsbeck
Tema: Panelsamtal: ”(Men) vem ska prata om dansen?”

16.4 Filosoficafé i Åbo
Talare: Statsvetare Henrik Serup Christensen
Tema: ”Demokratins kris”

14.5 Filosoficafé i Åbo
Talare: historiker och guide Johanna Wassholm
Tema: Filosoficafét går på statyvandring i Åbo

Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: 17.15-19.00

Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Hemsida: http://www.fbf.fi

Varmt välkomna!


Söndagen den 11.12 Filosoficafé i Åbo – Olli Lagerspetz – Förståelse från insidan: Samhälle, historia och filosofi hos R. G. Collingwood och Peter Winch

Här hittar ni Ollis inspelade föredrag

R. G. Collingwood (1889–1942) och Peter Winch (1926–1997) gav viktiga impulser till nittonhundratalets debatter kring kunskap i humanvetenskaperna. Collingwood, som forskade i arkeologi, utvecklade en kunskapsteoretisk modell, där kunskap består av svar på frågor. Historia är ingen lista på fakta om det förflutna, minnen eller vittnesbörd, utan en undersökning av hur handlingar utgör aktörernas svar på utmaningar. Winch tillämpade en liknande idé på samhällsvetenskap och etik, med fokus på aktörernas egna frågor som det primära undersökningstemat. Den här undersökningen hade en vidare betydelse för båda två, eftersom den lyfte fram sättet  på vilket också filosofin i sig är inbäddad i ett livssammanhang. Collingwoods och Winchs tanke på filosofin som kulturens självrannsakan har med tiden blivit alltmer lätt att se, eftersom forskningen numera har tillgång till efterlämnat material som inte var tillgångligt före tjugohundratalet. Den här presentationen lägger fram deras vision på filosofin och humanvetenskaperna i ljuset av publicerade källot och arkivkällor. Temat är högaktuellt med tanke på rollen av minnespolitik och historiska argument i dagens internationella politik.

Inledare: Olli Lagerspetz, Akademilektor i filosofi, Åbo Akademi

Tema: Förståelse från insidan: Samhälle, historia och filosofi hos R. G. Collingwood och Peter Winch

Datum: 11.12

Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: kl.17.15-19.00

Filosoficafét spelas in och går att se efteråt på FBF’s websidawww.fbf.fi

Inträdet är fritt och alla varmt välkomna!

Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.

Kontakt: Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Nätsida: www.fbf.fi


Lördagen den 26.11 Seminarium i Helsingfors om miljö och civil olydnad

Lördagen den 26 november kl. 13-16 arrangerar Folkets bildningsförbund ett seminarium och diskussionstillfälle i Helsingfors kring temat ” Miljö och civil olydnad”. Talare är sociolog och aktivist Ina Kauranen och filosof Thomas Wallgren. Klimatförändringen ställer oss idag inför akuta behov av förändringar i samhället för att minska på utsläpp och skapa en hållbar framtid. Många upplever dock att beslut fattas alltför långsamt och framtiden känns alltmer osäker. Räcker inte den representativa demokratin till för att få igång ändringar i klimatfrågorna? Måste det skapas klimatuppror för att hindra en ekologisk katastrof?

Här hittar ni Ina Kauranens föredrag

Här hittar ni Thomas Wallgrens föredrag

Datum 26.11.2022
Tid: 13-16
Plats: Arbis, Dagmarsgatan 3, rum 13, Helsingfors

Program:
13.00 Välkomna
13.10-13.40 Ina Kauranen, sociolog och aktivist
13.45-14.15 Thomas Wallgren, professor i filosofi vid Helsingfors universitet
14.15-14.45 kaffepaus
14.45-16.00 diskussion med publiken

Inträdet är fritt och alla varmt välkomna!

Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.

Kontakt: Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Nätsida: www.fbf.fiSöndagen den 6.11 Filosoficafé i Åbo – Ulrika Björk – Är livet en berättelse? Om det levda och det språkligt förmedlade hos Julia Kristeva och Hannah Arendt

Här hittar ni inspelningen av Ulrikas filosoficafé

Inledare: Filosof Ulrika Björk, Södertörns universitet, Stockholm

Tema: Är livet en berättelse? Om det levda och det språkligt förmedlade hos Julia Kristeva och Hannah Arendt

Synopsis: Vad menar Hannah Arendt när hon säger att vi lever våra liv som ”verkliga” berättelser, vilka sedan kan återberättas som ”fiktiva” berättelser? I Människans villkor förstår Arendt berättandet i relation till vår ändlighet, det vill säga villkoret att mänskliga liv börjar och slutar. Hennes ingång är den grekiska mytologin, där människor framträder mot bakgrund av “naturens evigt fortbestående liv och under en himmel tillhörande från död och åldrande förskonade gudar”.Det mänskliga livet utmärker sig som en linjär rörelse i ett annars cykliskt universum. Men vad gör dessa ”linjära rörelser” till berättelser? I dialog med Julia Kristeva riktar jag blicken mot handlandet och dramat i Arendts politiska tänkande. Genom förbindelsen mellan handlandet, där mänsklig enskildhet kan framträda, och dramat, den konst som efterbildar handlandet, utvecklar Arendt en originell teori om narrativitet.

Datum: 6.11

Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: kl.17.15-19.00

Filosoficafét spelas in och går att se efteråt på FBF’s websidawww.fbf.fi

Inträdet är fritt och alla varmt välkomna!

Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.

Kontakt: Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Nätsida: www.fbf.fiSöndagen den 9.10 Filosoficafé i Åbo – Christer Lindholm – Det ekologiska hållbarhetsgapet och tillväxtens gränser

Här hittar ni inspelningen av Christers föredrag

Inledare: Christer Lindholm, nationalekonom och författare

Tema: Det ekologiska hållbarhetsgapet och tillväxtens gränser

Synopsis: Att upprätthålla en oändlig tillväxt med de ändliga resurser som finns på vår planet är helt enkelt omöjligt. Att ersätta icke-förnybara resurser med förnybara är inte heller en hållbar lösning på sikt, eftersom vi redan nu förbrukar många förnybara resurser i en snabbare takt än de hinner förnyas. Den enda lösningen på sikt är alltså att anpassa vårt samhälle och vår ekonomi till en värld med nolltilväxt, eller på sin höjd mycket låg tillväxt.

Datum: 11.9

Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: kl.17.15-19.00

Filosoficafét spelas in och går att se efteråt på FBF’s websidawww.fbf.fi

Inträdet är fritt och alla varmt välkomna!

Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.

Kontakt: Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Nätsida: www.fbf.fiTorsdagen den 15.9 Filosoficafé i Karis – Joonas Leppänen – Demokrati i den digitala tidsåldern 

Inledare: Joonas Leppänen, FD och ledande expert i Sitras projekt Nya sätt att påverka 

Tema: Demokrati i den digitala tidsåldern 

Synopsis: Demokratin har globalt sett varit på tillbakagång sedan 2005. Förutom detta har viljan att delta via traditionella medel så som partier visat sig vara mindre attraktiva för medborgarna. Samtidigt som världen har utvecklats så att alla har all information de vill ha till hands via en telefon eller pekplatta har det sätt vi sköter demokratin i praktiken inte utvecklats. Det primära sättet för samhälleligt deltagande är ännu att med fyra års mellanrum fälla en papperslapp i en låda av träd. Hurdana möjligheter finns det för att utveckla nya sätt att delta på? Kan vi utveckla inkluderande och jämlika digitala sätt att delta då vi vet att största delen av informationen ägs eller kontrolleras av några få aktörer. Den stora frågan är hur vi kan försäkra att vi i fortsättningen kan leva i stabila samhällen där alla har en möjlighet att delta på jämlika villkor.

Datum: 15.9

Plats: Föreningshuset Agora, Centralgatan 59, Karis
Tid: kl.18.15-20.00

Inträdet är fritt och alla varmt välkomna!

Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.

Kontakt: Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Nätsida: www.fbf.fiSöndagen den 11.9 Filosoficafé i Åbo – Christer Lindholm – Det ekologiska hållbarhetsgapet och tillväxtens gränser

Inledare: Christer Lindholm, nationalekonom och författare

Tema: Det ekologiska hållbarhetsgapet och tillväxtens gränser

Synopsis: Att upprätthålla en oändlig tillväxt med de ändliga resurser som finns på vår planet är helt enkelt omöjligt. Att ersätta icke-förnybara resurser med förnybara är inte heller en hållbar lösning på sikt, eftersom vi redan nu förbrukar många förnybara resurser i en snabbare takt än de hinner förnyas. Den enda lösningen på sikt är alltså att anpassa vårt samhälle och vår ekonomi till en värld med nolltilväxt, eller på sin höjd mycket låg tillväxt.

Datum: 11.9

Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: kl.17.15-19.00

Filosoficafét spelas in och går att se efteråt på FBF’s websidawww.fbf.fi

Inträdet är fritt och alla varmt välkomna!

Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.

Kontakt: Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Nätsida: www.fbf.fi

Restaurang Skolans tillgänglighet:
Restaurang Skolan är inuti tillgänglig för personer med rullstol. Vi vill ändå uppmärksamma om att ytterdörren är tung och kan vara svår att öppna ensam. Innanför ytterdörren finns en rullstolshiss på vänster sida som kan ta en upp för trapporna, men det kan också behövas hjälp för att använda hissen. Det finns ett telefonnummer vid hissen för att tillkalla personal till hissen. Det finns en rymlig inva-wc i Skolan.


Söndagen den 28.8 Filosoficafé i Åbo – I samband med Åbo Pride-veckan talar Panda Eriksson och Peik Ingman om de två medborgarinitiativen ”Oikeus olla” och ”Ehjänä syntynyt – loppu ’eheytyshoidoille’”.

Här hittar ni inspelningen av Panda Erikssons föredrag

Här hittar ni inspelningen av Peik Ingmans föredrag

Inledare: Panda Eriksson – FM, jämställdhets- och jämlikhetskonsult TASOVA

Tema: Oikeus olla – Rätt att vara – transrättigheter och juridik i Finland

Synopsis: 
Jämställdhets- och jämlikhetskonsult Panda Eriksson är en av initiativtagarna bakom Oikeus olla – Rätt att vara -medborgarinitiativet som strävar efter att få till stånd en förändring i lagstiftningen kring transpersoners möjlighet att juridiskt korrigera sitt kön i Finland. Hen presenterar den nuvarande situationen och går igenom bakgrunden till initiativet, som behandlas i riksdagen vecka 34 (slutet av augusti 2022).

Inledare: Peik Ingman – religionsvetare och konfliktmedlare

Tema: Om samhällets ansvar att förbjuda verksamhet som uppmuntrar andra att försöka förändra sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Synopsis:
Under de senaste åren har verksamhet som uppmuntrar och stöder HBTQ+ personer att försöka förändra sin sexuella läggning eller könsidentitet förbjudits och begränsats i allt fler länder (bl.a. Frankrike (2022), Tyskland (2020), Grekland (2022), Kanada (2021), Nya Zeeland (2022), delar av Spanien (2016–2022), Malta (2016)).
EU:s jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer (2020–2025) pekar ut sådan verksamhet (”conversion practices”) som skadlig (”harmful practices”) och uppmanar medlemsländer att utveckla olika metoder för att få slut på det. I augusti ifjol fick medborgarinitiativet Ehjänä syntynyt – loppu ”eheytyshoidoille” långt över de nödvändiga 50 000 underteckningarna för att initiativet ska behandlas av riksdagen. För tillfället behandlas saken av social- och hälsovårdsutskottet.   
Men vad handlar (olika former av) sådan verksamhet om och vilka är utmaningarna för att förbjuda och få slut på sådan verksamhet i Finland? Hur borde vi tänka kring frågor angående samtycke? Vad behövs för att nå fram med budskapet om verksamhetens skadlighet till mera slutna gemenskaper, där verksamheten sker s.a.s. utanför samhället?
Ingman diskuterar verksamhetens historia, bakgrund, forskning och statistik kring verksamheten, juridiska frågor kring kriminalisering och människorättsliga perspektiv på samhällets ansvar; frågor angående samtycke, religiösa auktoriteters ansvar, samt relevant litteratur (vidare läsning) om ämnet.    
Peik Ingmans presentation baserar sig på en utredning och kartläggning av fenomenet han skrev för Seta rf och som publicerades på finska i början av året, som du hittar här: https://www.sttinfo.fi/tiedote/seta-vaatii-eheyttamistoiminnan-tayskieltoa-suomeen?publisherId=69817783&releaseId=69934665

Datum: 28.8

Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: kl.17.15-19

Filosoficafét spelas in och går att se efteråt på FBF’s websidawww.fbf.fi

Vi ber deltagarna i evenemanget att beakta följande:
Se till att alla får möjlighet att tala och bli hörda i diskussionen.
Försök använda ett språk som är begripligt för alla deltagare.
Respektera den andras erfarenhet och självdefinition. Generalisera inte din egen upplevelse så att den gäller andra och gör inte antaganden om andras upplevelser, livssituation eller identitet.
Tala inte aggressivt eller på ett sätt som angriper någon närvarande eller frånvarande personligen.
Stör inte någon verbalt, genom beröring eller att stirra.
Ändra ditt beteende om någon annan ber om det.

Restaurang Skolans tillgänglighet:
Restaurang Skolan är inuti tillgänglig för personer med rullstol. Vi vill ändå uppmärksamma om följande: Ytterdörren är tung och kan vara svår att öppna ensam. Innanför ytterdörren finns en rullstolshiss på vänster sida som kan ta en upp för trapporna, men det kan också behövas hjälp för att använda hissen. Det finns ett telefonnummer vid hissen för att tillkalla personal till hissen. Det finns en rymlig inva-wc i Skolan.

Inträdet är fritt och alla varmt välkomna!

Arrangörer:
Folkets Bildningsförbund r.f. och Åbo Gröna Vänster

Kontakt:

Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Nätsida: www.fbf.fi

Åbo Gröna Vänster:
Abogronavanster(at)gmail.com
Nätsida: abogronavanster.comFilosoficaféer hösten 2022 i Åbo

28.8 Filosoficafé i Åbo
I samband med Åbo Pride-veckan arrangeras ett filosoficafé där Panda Eriksson och Peik Ingman talar om de två medborgarinitiativen ”Oikeus olla” och ”Ehjänä syntynyt – loppu ’eheytyshoidoille’”. Filosoficafét arrangeras i samarbete med FBF och Åbo Gröna Vänster.

Talare Panda Eriksson, jämställdhets- och jämlikhetskonsult
Tema: Oikeus olla – Rätt att vara – transrättigheter och juridik i Finland

Talare Peik Ingman, religionsvetare och konfliktmedlare
Tema: Om samhällets ansvar att förbjuda verksamhet som uppmuntrar andra att försöka förändra sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck

11.9 Filosoficafé i Åbo
Talare: Nationalekonom Christer Lindholm
Tema: Det ekologiska hållbarhetsgapet och tillväxtens gränser

9.10 Filosoficafé i Åbo
Talare: Filosof Sara Nyman
Tema: Från Bad Girls till galenpannor-reflektioner kring femininitet, motstånd och våld

6.11 Filosoficafé i Åbo
Talare: Filosof Ulrika Björk
Tema: Är livet en berättelse? Om det levda och det språkligt förmedlade hos Julia Kristeva och Hannah Arendt

Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: 17.15-19.00

Arrangör: 
Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Hemsida: www.fbf.fi  

Varmt välkomna!


KORPO FILOSOFIDAG, 31.7 2022, UTOPIER

Tema:
Välfärdssamhället har sitt ursprung i 1600-talets upplysningsideal och 1700-talets växande strävan efter rättvisa och jämlikhet i samhället. Dessa tankar om jämlikhet framstod då som utopiska medan de idag för oss känns självklara och vardagliga. Bland annat som en reaktion på industrialismen växte det under 1800-talet fram ett flertal nya utopiska perspektiv. Tanken att vi kan skapa ett gott samhälle för alla var bärande för dessa utopister. En del av dessa idealistiska tankegångar utmynnade dock senare i samhällsförtryck, medan andra blev grundläggande för dagens välfärdssamhälle. Idag däremot verkar utopier inte mera ha någon plats. Har utopierna blivit gammalmodiga och onödiga? Har vi förlorat förmågan att föreställa oss en alternativ framtid? Har nyliberalismen och kapitalismen förkvävt vår föreställningsförmåga?

Här hittar ni inspelningen av Jayne Svenungssons föredrag

Här hittar ni inspelningen av Göran Rosenbergs föredrag

Här hittar ni inspelningen av Rosanna Fellman poesiuppträdande

Här hittar ni inspelningen av Hugo Strandbergs föredrag

Datum: söndagen den 31.7.2021
Tid: 12.15-18.00
Plats: Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström

Program:
12.15 Välkomna, Ylva Gustafsson, FBFs verksamhetsledare

12.30-14.00
Drömmen om en annan värld. Om det bibliska arvets utopiska kraft
Jayne Svenungsson, professor i teologi vid Lunds universitet

14.00-15.30
Utopi och konspiration. Drömmen om en annan värld är inte minst drömmen om en värld som går att förklara. I en alltmer svårförklarlig värld bäddar det för en ny tids verklighetsföraktande utopier och konspirationsteorier.
Göran Rosenberg, författare och journalist, Lund

15.30-16.00 kaffepaus

16.00-16.30
Utopi – dystopi – samtid ur ett poetiskt perspektiv. Poeten och författaren Rosanna Fellman läser och berättar om sin nya bok Republikens president – Tasavallan presidentti.

16.30-18.00
Kan vi förändra oss själva?
Hugo Strandberg, universitetslektor i filosofi vid Åbo Akademi

FBF kommer också att spela in föredragen så att man kan lyssna till dem efteråt.

Praktisk info om bussar, mat och övernattning för Korpo filosofidag:

Bussar till och från Korpo: Länk till busstidtabellen: https://tlo.fi/wp-content/uploads/2022/05/901-kesa-2022-print-1.pdf

Åbo-Korpoström: Det går en buss på söndag morgon från Åbo kl. 9.15 som är framme i Korpoström kl.11.35. 

Korpoström – Åbo: Sista bussen från Korpoström går kl.17.55 och är i Åbo kl. 20.15. Ifall någon vill åka hem senare men inte har bilskjuts så hör av er senast på fredag (bildningfbf[at]gmail.com). FBF har bokat en minibuss som åker ungefär kl. 21 (så man hinner äta middag). Det går också en buss tidigare på dagen kl. 15.55 som är i Åbo kl. 18.15.

Middag: Ifall ni vill äta middag på Korpoström efter att seminariet är slut så hör gärna av er så kan vi boka lagom antal bord på förhand (epost: bildningfbf[at]gmail.com).

Övernattning:  Det går att övernatta på Korpoström. För bokningar och förfrågningar om hotellet se kontaktuppgifter: +358 40 139 12 18 | visit@skargardscentrum.fi Receptionstelefonen besvaras dagligen från kl. 12.00 till 18.00 https://skargardscentrum.fi/hotell/


Inträdet är fritt och alla varmt välkomna!

Arrangör: Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, 20540 Åbo,
http://www.fbf.fi
epost: bildningfbf[at]gmail.com
tel. 0503226154

Korpo filosofidagar arrangeras med bidrag från Svenska Kulturfonden och William Thurings stiftelse.


Söndagen den 22.5 Filosoficafé i Åbo – Lovisa AndénMellan historia och minne: vittneslitteratur från Gulag-arkipelagen

Här hittar ni inspelningen av Lovisas filosoficafé

Tema: Mellan historia och minne: vittneslitteratur från Gulag-arkipelagen

Inledare: Lovisa Andén, forskare i filosofi vid Åbo Akademi

Synopsis:

Vittneslitteratur skildrar oftast en händelse som redan ägt rum: ett folkmord som redan tillhör det förflutna eller koncentrationsläger som inte längre existerar. Det gäller inte de många Gulagskildringar som skrevs under 1900-talets första hälft. De beskrev istället en pågående verklighet, som på grund av hemlighetsmakeriet kring lägren länge utgjorde en huvudsaklig källa till information om deras själva existens. Medan vittneslitteratur ofta möts med tilltro blev de tidiga Gulagförfattarnas trovärdighet ofta ifrågasatt, särskilt under perioden fram till Stalins död 1953. De anklagades för att fara med osanning och möttes med förtal eller smutskastningskampanjer. Både vittnesmålen i sig och ifrågasättandet av vittnenas trovärdighet visar på sårbarheten i att vittna om en verklighet som ännu inte blivit allmänt accepterad. Det motstånd som överlevarna möttes av kan inte förklaras som en tystnadskultur:  medan en tystnadskultur är en aktiv och avsiktlig tystnad kring någonting som alla känner till,  handlade oviljan att tro på Gulagöverlevarnas istället om svårigheterna att tro på berättelser som saknar referensramar eller ett tidigare etablerat narrativ. I den här föreläsningen diskuteras Gulagskildringars sanningsanspråk och trovärdighet: vad innebär det att tala om sanning i förhållande till subjektiva vittnesmål? Hur kan vittneslitteratur skriva fram och skriva om etablerade historiska narrativ? Hur kan nya berättelser möjliggöra ett vidare berättande?

Datum: 22.5

Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: kl.17.15-19

Filosoficafét spelas in och går att se efteråt på FBF’s websida: http://www.fbf.fi

Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Hemsida: www.fbf.fi

Varmt välkomna!


Seminarium om hållbarhet, den 15.5 i Karleby

Kan vi leva hållbart? Det är temat för ett seminarium och diskussionstillfälle som arrangeras den 15.5 i Karleby församlingshem kl 12.00-15.30.

Hållbar utveckling är idag en av de mest omtalade globala samhällsfrågorna. I Brundtland rapporten från 1987 definieras hållbar utveckling som ”En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.

Hållbar utveckling delas upp i tre delar: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Med ekologisk hållbarhet menas en strävan att skapa en balans i nyttjandet av naturresurser så att detta nyttjande också ger förutsättningar för ett gott och ekologiskt hållbart liv på lång sikt. Social hållbarhet innebär en strävan att bygga ett samhälle där jämlikhet, rättvisa och social trygghet är grundläggande. Ekonomisk hållbarhet handlar om en strävan att motverka fattigdom och en strävan att skapa grundläggande ekonomisk trygghet för alla människor.

Även om dessa tre målsättningar är mycket viktiga, kan dessa målsättningar ofta vara motsättningsfyllda. Ekologiskt hållbara produkter kan tillverkas under omständigheter där arbetsvillkoren är orättvisa och skapar fattigdom. Något som är bra för miljön i form av minskade utsläpp kan samtidigt skada miljön tex i form av avfall eller genom att naturresurser i vissa länder övernyttjas. Strävan efter ekologisk hållbarhet kan också ibland innebära att arbetsplatser som länge hållit ett helt samhälle vid liv nedmonteras.

Idag ställs också allt oftare frågan om vi har råd med välfärdssamhället. Det nordiska välfärdssamhället bygger på tanken om ett jämlikt och rättvist samhälle där varje individ skall ha möjlighet till grundläggande social trygghet både i stad och på landsbygden. Men idag hotas dessa grundläggande samhällsstrukturer från många håll. Det hävdas att välfärdssamhället är ekonomiskt ohållbart. Mycket av dagens välfärdssamhälle har också byggts upp med hjälp av strukturer och effektivitetsideal som idag är ekologiskt ohållbara. Hur skall vi förstå dessa problem? Hur kan vi arbeta för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle? Klarar vi av att upprätthålla välfärdssamhället, ett samhälle som strävar efter jämlikhet och god social trygghet för alla, samtidigt som vi strävar efter ekologisk och ekonomisk hållbarhet?

Med vårt diskussionstillfälle vill vi starta en djuplodande diskussion om hållbar utveckling i Finland. Vi vill lyfta fram och diskutera de olika spänningar som finns mellan de tre olika hållbarhetsbegreppen ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. Kan dessa tre hållbarhetsbegrepp fungera tillsammans? Kan vi skapa ett samhälle som främjar miljöhänsyn och ekonomiska hänsyn, och som samtidigt är ett rättvist och jämlikt samhälle med en god social trygghet för alla?

Program:
12.00-13.00 Pauliina och Mats Holmqvist, ekojordbrukare
Tema: ”Naturresursbevarande matproduktion”

13.00-14.00 Christin Furu, forskare i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi
Tema: ”Hopp och handlingskraft som grund för ett hållbart liv”

14.00-14.30 kaffepaus

14.30-15.30 Maria Ehrnström-Fuentes, forskare i ekonomisk hållbarhet vid Svenska handelshögskolan i Vasa
Tema: När gräsrötterna leder: om den regenerativa revolutionen och livskraftiga lokala ekonomier”

Plats: Öja-auditoriet (Kyrkbackens församlingshem), Kronobyvägen 3 , 67100 Karleby
Tid: kl. 12-15.30

Varmt välkomna!

Arrangörer: Folkets bildningsförbund, Anders Chydenius Prästgårdsförening och Karleby svenska församling

Seminariet arrangeras med bidrag av Harry Schaumans stiftelse och Svenska kulturfonden.

Kontakt:
Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Hemsida: http://www.fbf.fi

Karleby svenska församling
http://www.karlebysvenskaforsamling.fi

Anders Chydenius Prästgårdsförening
http://www.chydeniusprastgard.fi/sv/


Söndagen den 24.4 Filosoficafé i Åbo – Göran Torrkulla – Att vända våra ansikten mot varandra och se medmänniskan Tankar om mötet som bildningens “form” och samtalet som dess “metod”

Här hittar ni inspelningen av Görans filosoficafé.

Tema: Att vända våra ansikten mot varandra och se medmänniskan Tankar om mötet som bildningens “form” och samtalet som dess “metod”

Inledare: Göran Torrkulla, filosof och konstnär

Synopsis:

I ett kulturklimat som präglas av en kommersialiserad medial medvetandeindustri, som inte bara upptar vår tid utan också påtagligt omformar våra synsätt och beteendemönster, och i ett historiskt skede som fått benämningen antropocen – en människans tidsålder – på grund av vår egen starka och allt skadligare inverkan på jordens livsmiljöer i sin helhet, finner jag det angeläget att lyfta fram frågan om bildningens existentiella och moraliska dimension och dess roll i utforskande av oss själva. I sokratisk anda tar jag fasta på att en strävan till självkännedom ingår som en nödvändig förutsättning för all insiktskapande medmänsklig bildning, liksom att vägen till självkännedom eller självförståelse är och förblir konstitutivt förbunden med en strävan att försöka förstå såväl våra olikartade mellanmänskliga relationer som vår gemensamma tillvaro och dess villkor.

En sådan strävan består inte i tillägnelsen av en bestämd uppsättning kunskaper eller färdigheter som har ett givet slutmål, och hör inte heller hemma enbart inom universitetet eller andra utbildningsinstitutioner, utan äger rum överallt där en strävan till självinsikt och klarsyn är inriktad på att i den vardagliga livsföringen befästa vår delaktighet i och vårt medansvar för skapandet och upprätthållandet av en levande kultur där vi hyser omsorg om varandra och värnar om den natur som bär upp vår tillvaro.

Man kunde här också helt enkelt tala om att bli vuxen och axla det ansvar som ett liv tillsammans med andra innebär, eller med andra ord om en fortgående vuxenfostran där den gemensamma livsvärldens vardagliga sammanhang är själva lärosätet. I den meningen kan en strävan till självkännedom som går hand i hand med en strävan att försöka förstå andra, beskrivas som en i grunden existentiell och moralisk strävan att lära oss att vända våra ansikten mot varandra och se medmänniskan.

Datum: 24.4
Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: kl.17.15-19

Filosoficafét spelas in och går att se efteråt på FBF’s websida: http://www.fbf.fi

Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Hemsida: www.fbf.fi

Varmt välkomna!


Söndagen den 10.4 Filosoficafé i Åbo – Fredrik Lång – Skönheten skall frälsa världen (Dostojevskij)

Här hittar ni inspelningen av Fredriks filosoficafé

Tema: Skönheten skall frälsa världen (Dostojevskij)

Inledare: Fredrik Lång: Filosof och författare

Synopsis:

I Alexander Baumgartens Aesthetica (1750-1758) lades grunden för den västerländska konstteorin som vetenskaplig disciplin, för estetetiken skulle, som Baumgarten säger redan i förordet, vara ”vetenskapen om sinnenas kunskap”. Men konst i betydelsen bildframställning har funnits i tusentals år. Så frågan lyder: varför blev den först nu föremål för ett särskilt vetande?

Att estetiken på 1700-talet uppstod som en särskild disciplin hänger som jag ser det samman med att naturvetenskapen den här tiden gradvis hade övertagit rollen som förebild och mönster för hur vetenskap skall bedrivas. De engelska empiristerna hade med stor framgång gjort gällande att det vetenskapliga studiet av tillvarons ting i huvudsak skall utföras med avseende på tingens massa och hastighet, medan tingens form, färg, doft etc. inte ansågs vara viktiga med hänsyn till det vetenskapliga resultatet. De mätbara kvaliteterna – massa, hastighet, temperatur etc. – var objektiva och primära; de senare subjektiva och sekundära. Det som däremot inte sades ut, men som var drivkraften bakom vetenskapens nya vinkling, var att det förra förhållningssättet är nyttigt eftersom det efterliknar det mekaniska arbetet i hyttor och verkstäder, medan det senare ur produktiv synpunkt är overksamt. Betraktandet av tingens färger och former är visserligen angenämt, men ger ingen kunskap om användbara nyttigheter, vilket naturen betraktad under aspekten arbete, effekt och energi ger.

I och med att empiristerna klöv tillvaron i en primär och en sekundär del, blev formerna och färgerna, som ännu Leonardo da Vinci hade hanterat lika suveränt som storheterna tyngd, kraft och rörelse när han skapade sin tids främsta och mest exakta vetande, så att säga lediga. De kunde tjäna som byggstenar i ett särskilt vetande om tingen som inte hade sanningen utan skönheten som rättesnöre. Estetiken kunde födas.

Inför den här uppvärderingen av den mätbara världens betydelse degraderades alltså konsten för övrigt på samma sätt som hos Platon i tiderna och av besläktade skäl. Inte så att konsten i någon specifik artistisk mening blev mindre värdefull, utom som uttryck för en möjlig ’sanning’. På ett sätt som också det måste föra tankarna till Platon ’stal’ Kant i Kritik der Urteilskraft definitionen av vad konsten åstadkommer från konstnärerna och gjorde den till sin egen. Det är alltså inte tillverkarens utan betraktarens förhållande till konstverket Kant uttrycker när han säger att skönhet är det som omger ett föremål som vid oengagerat betraktande ger upphov till en känsla av välbehag.

Jag är ganska övertygad om att konstnärer från Goya till Cézanne eller van Gogh skulle ha haft svårt att känna igen sina strävanden i en sådan definition, eftersom konsten och dess resultat – skönheten – för dem var ett i högsta grad etiskt och engagerat projekt; en plikt och ofta en plåga som de inte av frihet (som hos Kant) utan av ett inre tvång hängav sig åt.

För Kant var det natursköna skönhetens urform. I senare tysk filosofi – Schelling, Hegel, Hölderlin med flera – förträngdes det här synsättet till förmån för det sköna i konsten. Theodor W. Adornos Ästhetische Theorie, som utkom postumt 1970, handlar bland mycket annat om nödvändigheten att återupprätta det natursköna. Det är i den här kontexten, med den förfulning av boendemiljöer, den miljöförstörelse och den utarmning av naturvärden som dagligen äger rum, som Adornos estetik är mera aktuell nu än när den skrevs. Men kan skönheten frälsa världen? Kan den värld som empiristerna med sina vetenskapsideal klöv itu växa ihop igen?

Datum: 10.4
Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: kl.17.15-19

Denna gång arrangeras filosoficafét på plats i Restaurang Skolan. Filosoficafét spelas in och går att se efteråt på FBF’s websida: http://www.fbf.fi

Detta filosoficafé är ett samarbete mellan Folkets bildningsförbund och Åbo poesidagar.

Arrangörer:
Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Hemsida: www.fbf.fi

Åbo poesidagar 2022: Länk till Åbo poesidagars program 2022

Varmt välkomna!


OBS! Lovisa Andéns filosoficafé är inställt pga sjukdom. Vi återkommer senare med ett nytt datum för filosoficafét.

INSTÄLLT Söndagen den 27.3 Filosoficafé i Åbo – Lovisa AndénMellan historia och minne: vittneslitteratur från Gulag-arkipelagen

Tema: Mellan historia och minne: vittneslitteratur från Gulag-arkipelagen

Inledare: Lovisa Andén, forskare i filosofi vid Åbo Akademi

Synopsis:

Vittneslitteratur skildrar oftast en händelse som redan ägt rum: ett folkmord som redan tillhör det förflutna eller koncentrationsläger som inte längre existerar. Det gäller inte de många Gulagskildringar som skrevs under 1900-talets första hälft. De beskrev istället en pågående verklighet, som på grund av hemlighetsmakeriet kring lägren länge utgjorde en huvudsaklig källa till information om deras själva existens. Medan vittneslitteratur ofta möts med tilltro blev de tidiga Gulagförfattarnas trovärdighet ofta ifrågasatt, särskilt under perioden fram till Stalins död 1953. De anklagades för att fara med osanning och möttes med förtal eller smutskastningskampanjer. Både vittnesmålen i sig och ifrågasättandet av vittnenas trovärdighet visar på sårbarheten i att vittna om en verklighet som ännu inte blivit allmänt accepterad. Det motstånd som överlevarna möttes av kan inte förklaras som en tystnadskultur:  medan en tystnadskultur är en aktiv och avsiktlig tystnad kring någonting som alla känner till,  handlade oviljan att tro på Gulagöverlevarnas istället om svårigheterna att tro på berättelser som saknar referensramar eller ett tidigare etablerat narrativ. I den här föreläsningen diskuteras Gulagskildringars sanningsanspråk och trovärdighet: vad innebär det att tala om sanning i förhållande till subjektiva vittnesmål? Hur kan vittneslitteratur skriva fram och skriva om etablerade historiska narrativ? Hur kan nya berättelser möjliggöra ett vidare berättande?

Datum: 27.3

Tid 17.15-19.00

Plats: OBS! Denna gång arrangeras filosoficafét på plats i Gillesgården. Adress: Auragatan 1 (gå in på gården och sedan till vänster och in genom Gillesgårdens dörr och upp till andra våningen). Filosoficafét spelas in och går att se efteråt på FBF’s websida: http://www.fbf.fi

Varmt välkomna!


Söndagen den 13.3 Filosoficafé i Åbo Erik Hallstensson – Försök till en varaktig fred i Europa: En filosofisk historia

Här hittar ni inspelningen av Eriks filosoficafé.

Tema: Försök till en varaktig fred i Europa: En filosofisk historia

Inledare: Erik Hallstensson: doktorand i filosofi vid Uppsala universitet

Synopsis:

Sedan systemet med stater växer fram i Europa har det funnits olika idéer om och planer för hur kontinenten ska undvika krig. Wienkongressen, Versaillesfreden, Kol- och stålunionen och EU är exempel på sådana projekt. Vilka idéer har spelat en viktig roll här? Hur betraktas folk, stater och samarbete? I ljuset av att kriget hemsöker Europa också i vår tid är det här ett försök att förstå fredstendenserna i kultur och politik.

Datum: 13.3

Tid 17.15-19.00

Plats: OBS! Denna gång arrangeras filosoficafét på plats i Gillesgården. Adress: Auragatan 1 (gå in på gården och sedan in genom Gillesgårdens dörr och upp till andra våningen). Filosoficafét spelas in och går att se efteråt på FBF’s websida: http://www.fbf.fi

Varmt välkomna!


Söndagen den 13.2 Filosoficafé i Åbo – Viktor Johansson – Filosofi, pedagogik, och antropologi: Att tänka med avkoloniserande översättningar

Här hittar ni inspelningen av Viktors filosoficafé.

Tema: Filosofi, pedagogik, och antropologi: Att tänka med avkoloniserande översättningar

Inledare: Viktor Johansson: docent och lektor i filosofisk pedagogik vid Södertörns högskola

Synopsis:

Finns det något som skulle kunna kallas urfolksfilosofi? Vad skulle en urfolksfilosof kunna vara? Hur förhåller sig urfolksfilosofin till annan filosofi och urfolksfilosofen till andra filosofer? Utifrån sitt arbete med samiska barn och förskolepedagoger kommer Viktor Johansson att tala om dessa frågor. Föredraget kommer särskilt fokusera på det tänkande som uppkommer i mötet mellan urfolksfilosofiskt tänkande och andra filosofiska idéer, samt på hur dessa möten präglas av avkoloniserande översättningar. Vi får möta exempel på hur Wittgensteins tankar om själen transformeras i försöken att översätta dem till nordsamiska, hur Jimi Hendrix version av ”Hey Joe” blir ett filosofiskt politiskt motstånd mot kolonialisering och klimatförändringar när den sjungs på samiska, hur samisk litteratur och poesi översätter upplevelser och platser, samt hur samiska barn använder berättelser för att skapa rum för att tänka. I detta framträder idén om filosofen som någon som går med tankar och följer tankar, som en renskötare följer renhjorden: En tankeherde.

Datum: 13.2

Plats: Filosoficafét arrangeras denna gång inte på Restaurang Skolan utan via zoom på denna länk: https://aboakademi.zoom.us/j/61550517639

Tid: 17.15-19.00

Filosoficafét spelas också in och sätts därefter upp på FBFs hemsida. Det går att se det inspelade föredraget några dagar senare på http://www.fbf.fi.

Varmt välkomna!


Filosoficafé 2022, vårens program

13.2 Filosoficafé i Åbo – Viktor Johansson, docent och lektor i filosofisk pedagogik vid Södertörns högskola
Tema: Filosofi, pedagogik, och antropologi: Att tänka med avkoloniserande översättningar
OBS! Filosoficafét hålls via zoom, länken meddelas senare.

13.3 Filosoficafé i Åbo – Erik Hallstensson, doktorand i filosofi vid Uppsala universitet
Tema: Samtidens spruckna offentlighet

27.3 Filosoficafé i Åbo – Lovisa Andén, forskare i filosofi vid Åbo Akademi
Temat meddelas senare

10.4 Filosoficafé i Åbo – Fredrik Lång, författare och filosof
Tema: Hur det kom sig att Thales började mynta uttryck

8.5 Filosoficafé i Åbo – Göran Torrkulla, konstnär och filosof
Tema: Att vända våra ansikten mot varandra: Tankar om mötet som bildningens “form” och samtalet som dess “metod”

Tid: kl. 17-19
Plats: På grund av coronapandemin arrangeras Filosoficafét åtminstone i februari streamat på distans. Ifall läget senare under våren tillåter arrangeras Filosoficaféerna på plats på Restaurang Skolan. Vi uppdaterar informationen då evenemangen närmar sig.

Varmt välkomna!


Söndagen den 12.12 Filosoficafé i Åbo – Alexander Öhman – ”Om romanen Genomlyst och konsten som en öppning mot den Andre”

Här hittar ni inspelningen av Alexanders filosoficafé.

Tema: Om romanen Genomlyst och konsten som en öppning mot den Andre

Inledare: Alexander Öhman, doktorand i filosofi vid Åbo Akademi

Synopsis:

Genomlyst är en existentiell thriller som följer några personers liv och öden i Helsingfors, i skuggan av märkesåret 2017. En handelsresande i porslin med hemliga förbindelser österut, en godhjärtad präst i en juridisk gråzon, en yngling som återvänder hem från exil. Mitt bland dem står en berättare, nedsänkt i ett gåtfullt sammanhang han varken kan överblicka eller förstå. Alla är det förflutnas fångar. Alla söker en handling som ska göra dem fria.

Romanen behandlar medlidandets problem, hur det som binder oss till varandra också skapar beroenden och maktförhållanden. Boken lånar spänningsromanens grepp för att undersöka tidlösa temata som tillit, ansvar och skuld, det godas möjlighet och omöjlighet.

Alexander kommer att tala om bokens filosofiska förutsättningar, med nedslag hos tänkare som Lévinas mfl.

Här hittar ni en länk till bokens nätsida: https://www.boklund.fi/bokhandel/skonlitteratur/genomlyst-p-607.html

Datum: 12.12
Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: kl.17.15-19

Denna gång arrangeras filosoficafét på plats i Restaurang Skolan. Det behövs coronapass för att komma in på restaurangen. Filosoficafét spelas in och går att se efteråt på FBF’s websida: http://www.fbf.fi

Varmt välkomna!

Söndagen den 21.11 Filosoficafé i Åbo ”Tillkomsten av Ålands självstyrelse”, samtal med Jan Otto Andersson, Gustav Wickström och Jerker Örjans

Här hittar ni inspelningen av Jerkers, Jan Ottos och Gustavs filosoficafé.

Inledare:
Jan Otto Andersson: ”Från stormaktsbalans till nationalstatsvillervalla”
Gustav Wickström: ”Finland från autonomi till självständighet”
Jerker Örjans: föredrag baserat på boken Ålandsfrågan mina herrar!
”Ålands självstyrelse 100 år – Internationell medling blev succé. Ålandsfrågan i Nationernas förbund. Rapporten som avgjorde att Åland skulle tillhöra Finland, men med långtgående nationalitetsgarantier. Vilken roll spelade finlandssvenskar?”

Datum: 21.11
Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: kl.17.15-19

OBS! Filosoficafét arrangeras på plats i Restaurang Skolan. Filosoficafét spelas in och går att se efteråt på FBF’s websida: http://www.fbf.fi

Varmt välkomna!

Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Hemsida: www.fbf.fi

Lördagen den 20.11 Helsingfors: ”Kunskapsresistens och alternativa fakta”
Lördagen den 20 november kl. 14-18 arrangerar Folkets bildningsförbund och Interbaas ett seminarium och diskussionstillfälle i Helsingfors kring temat ”Kunskapsresistens och alternativa fakta”. Talare är filosof Nora Hämäläinen, vetenskapsjournalist Marcus Rosenlund och filosof Joel Backström.

”Alternativa fakta” är ett av samtidens mest omtalade begrepp. I vårt globaliserade medielandskap verkar det ofta vara viktigare att övertala och vinna debatter genom att använda känslomässiga påståenden snarare än att förmedla fakta och sprida kunskap. Den teknologiska utvecklingen har också medfört att auktoritära ledare och allehanda populister har lättare än någonsin att sprida sin propaganda. Många struntar i vetenskaplig forskning för att istället blint tro på halsbrytande konspirationsteorier. Stämmer beskrivningen ovan: har vi idag inträtt ett väsentligen ”postfaktuellt” medielandskap som skiljer sig från tidigare tidsepoker? Om så, vad beror detta på och vad kan vi göra åt saken? Vilken roll borde fakta och vetenskaplig kunskap ha i dagens medielandskap?

Datum: 20.11
Tid: 14-18
Plats: Arbis, Dagmarsgatan 3, rum 13, Helsingfors

Program:
14.10-14.30 Nora Hämäläinen, ”(Post)sanning i expertsamhället”
14.35-14.55 Marcus Rosenlund, ”Den överskattade sanningen”
15.00-15.20 Joel Backström, ”Rumsrena sanningar och rena lögner: Kan verkligheten överleva offentligheten?”
15.20-15.30 paus
15.30-16.10 diskussion
16.10-16.40 kaffepaus
16.40-18.00 Interbaas sokratisk dialog

Evenemanget är ett samarbete mellan Folkets Bildningsförbund r.f och Interbaas r.f. 

Arrangörer:
Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Hemsida: www.fbf.fi

Interbaas r.f.
Epost: interbaasrf(at)gmail.com
Hemsida: http://www.interbaas.fi/  

__________________

Lördagen den 20.11 Filosoficafé på Örö, filosof Arwen Meereboer ” Mumin och ekologins etik”.
Den 20.11 ordnar FBF ett filosoficafé på ön Örö i Kimito skärgård, i samband med novemberfestivalen Mörkörö.

Tema: Mumin och ekologins etik
Talare: Arwen Meereboer, doktorand i filosofi vid Åbo Akademi
Synopsis: I Tove Janssons böcker kan vi se olika slags nyanserade bilder av våra relationer till naturen. I Pappan och havet blir dock dessa relationer spända. I min presentation kommer jag att se närmare på hur de olika karaktärerna i Pappan och havet förhåller sig till ön de flyttat till samt hur ön på olika sätt gör motstånd mot muminfamiljen. Jag reflekterar kring hur karaktärernas olika upplevelser på ön avspeglar olika förhållningssätt till naturen och olika former av etiskt engagemang med den ickemänskliga världen.

Datum: 20.11
Plats: Örö, Kimito skärgård

För mera information om festivalen se: https://www.visitkimitoon.fi/icevents/1976-moerkoeroe
Se också: www.facebook.com/morkofestival
Ifall du vill delta i festivalen vänligen kontakta: info(at)morkofestival.fi
Telefon: 0505574225
För bokning av övernattning se websidan: www.visitoro.fi/sv
Transport till Örö sker med båt från Kasnäs fredagen den 19.11 kl.16 och transport från Örö till Kasnäs den 21.11 kl 15.30. Se mera information här: www.wilsoncharter.fi/sv
OBS! Det går inte buss till Kasnäs utan man måste ta sig till Kasnäs med egen bil.  

Arrangörer:
Folkets Bildningsförbund r.f. och Visitkimitoön

Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Hemsida: www.fbf.fi

  _________________________ 


Torsdagen den 18.11 i Helsingfors: Seminarium om Slöseri
Torsdagen den 18 november arrangerar Folkets bildningsförbund och tidskriften Ikaros ett seminarium i Helsingfors kring temat Slöseri. Talare är historiker Johanna Wassholm och filosof Olli Lagerspetz.

Talare: Johanna Wassholm, docent, historiker, Åbo Akademi
Tema: ”Fåfängt slöseri eller aktiva konsumtionsval?”
Synopsis: Vad är lyx – och hur hänger lyxkonsumtion samman med slöseri? Vilka värderingar har historiskt kopplats till konsumtion och vem har haft tolkningsföreträde när det gäller att definiera vad som är att betrakta som slöseri? Dessa frågor behandlas utifrån erfarenheter av forskningsprojektet Kommunicerande konsumtion: kringvandrande försäljare och kulturmöten i Finland 1800–1940.

Talare: Olli Lagerspetz, docent, akademilektor i filosofi, Åbo Akademi
Tema: ”Slösa, ödsla, bruka och bevara”
Synopsis: Att slänga är fel, inte bara ekonomiskt utan moraliskt. Det har varit en utgångspunkt för hushållningen i traditionella samhällen. Att göra bästa möjliga bruk av resurser ingick i människans bestämmelse som förvaltare av Skapelsen. Det kan vi se bland annat i språkhistoriska data. Begreppet avfall existerade inte i nutida mening före den industriella framställningens tidevarv. Ord och begrepp är inte statiska. Också begreppet avfall kanske i framtiden försvinner och löser upp sig i material för återvinning.

Datum: 18.11
Tid: 18-20
Plats: Arbis, Helsingfors, Dagmarsgatan 3, rum 13

Varmt välkomna!

Arrangörer:
Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
E-post: bildningfbf(at)gmail.com
Hemsida: http://www.fbf.fi

Tidskriften Ikaros, om människan och vetenskapen
Epost: ikarostidskrift(at)outlook.com
Hemsida: www.tidskriftenikaros.fi/

Filosoficafé i Åbo den 7.11 – Merete Mazzarella – En sjuttiplussares reflexioner kring förhållandet mellan generationerna

Inledare: Merete Mazzarella, författare och professor emeritus i litteraturvetenskap

Tema: En sjuttiplussares reflexioner kring förhållandet mellan generationerna

Synopsis:
Om man som jag hör till den generation som var ung på sextiotalet har man haft svårare än tidigare generationer att acceptera att man blivit gammal och man talar ogärna om generationsskillnader. Men kanske vi borde tala mer än vi gör? Generationsskillnader finns i arbetslivet, de finns i familjen, de kan vara existentiella, de kan skapa motsättningar av olika slag.  Hur väl kommunicerar de olika generationerna egentligen med varandra?
Det här är ett anförande som snarare  vill väcka frågor och stimulera till diskussion än leverera  färdiga svar.

Datum: 7.11
Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: kl.17.15-19

OBS! Denna gång arrangeras filosoficafét på plats i Restaurang Skolan. Vi zoomar inte evenemanget. Filosoficafét spelas in och går att se efteråt på FBF’s websida: http://www.fbf.fi

Filosoficafét är ett samarbete med Pensionärerna r.f. och Folkets bildningsförbund.

Varmt välkomna!

Arrangör för filosoficaféet:
Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
E-post: bildningfbf(at)gmail.com
Hemsida: www.fbf.fi

Pensionärerna r.f.
tel. 0207433610
Epost: elakelaiset(at)elakelaiset.fi
Hemsida: https://elakelaiset.fi/svenska/


Filosoficafé i Åbo den 24.10 -Samtal kring konst och konstkritik med konstnär Emma Rönnholm och konstkritiker Leena Kuumola

Här hittar ni Emmas och Leenas filosoficafé som videoklipp

Inledare: konstnär Emma Rönnholm och konstkritiker Leena Kuumola

Tema: Samtal kring konst och konstkritik

Synopsis:
Vilken roll har konsten i dagens samhälle? Vilken betydelse har konstkritik för vår förståelse av konst? Är konstens uppgift att vara underhållande och kritikens uppgift att beskriva underhållning? Eller innebär konst och konstkritik en fördjupad möjlighet till reflektion kring frågor om demokrati, verklighet och sanning i det samhälle vi delar?

Datum: 24.10
Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: kl.17.15-19

Filosoficafét spelas också in och sätts därefter upp på FBFs hemsida. Det går att se det inspelade föredraget några dagar senare på http://www.fbf.fi.

Evenemanget är ett samarbete med Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker och Folkets bildningsförbund.

Varmt välkomna!


Filosoficafé i Åbo den 12.9 – Nana Blomqvist och Juho Vainio – Digitalisering, mediavett, porr

Här hittar ni Nanas och Juhos filosoficafé som videoklipp.

Inledare: Nana Blomqvist, pol.mag, doktorand i religionsvetenskap och projektchef för projektet Rajoja ylittävä dialogikulttuuri.
Juho Vainio, designer inom AI och maskininlärning samt tidigare anställd i projektet Rajoja ylittävä dialogikulttuuri.

Tema: Digitalisering, mediavett, porr

Synopsis:
Digital kultur, nya media och porr – vad är det som händer och borde vi göra något åt det? I denna presentation kommer Nana Blomqvist och Juho Vainio att göra iakttagelser kring olika fenomen i en tid av snabb digitalisering av vårt samhälle. Sociala ekokammare, förändrade former av hat, mediaberoende och formandet av vår hyperuppkopplade identitet är några av de teman som kommer att beröras. Vi kommer också att göra djupdykningar under platformsekonomin, undersöka hur maktstrukturerna bakom ytan ser ut och hur allt detta påverkar demokratin.

Filosoficafét kommer denna gång att vara tvåspråkigt på svenska och finska.

Tid: kl. 17-19

Varmt välkomna!


Filosoficafé 2021, höstens program

12.9 Åbo, Filosoficafé: Nana Blomqvist, projektchef vid Rajoja ylittävä dialogikulttuuri, och Juho Vainio, designer inom AI och maskininlärning
Tema: ”Digitalisering, mediavett, porr”

24.10 Åbo, Filosoficafé: Konstnär Emma Rönnholm och kritiker Leena Kuumola
Panelsamtal kring konstkritik
Arrangeras i samarbete med Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker

7.11 Åbo, Filosoficafé: Merete Mazzarella, författare och professor emerita i nordisk litteratur
Tema: ”Kontakt över generationsgränser”
Arrangeras i samarbete med Pensionärerna r.f.

21.11 Åbo, Filosoficafé: Författare Jerker Örjans, nationalekonom Jan-Otto Andersson och författare Gustav Wickström
Tema: ”Tillkomsten av Ålands självstyrelse”

12.12 Åbo, Filosoficafé: Filosof Alexander Öhman, temat för filosoficafét meddelas senare

Tid: kl. 17-19
Plats: På grund av coronapandemin arrangeras Filosoficaféerna åtminstone i september streamat på distans. Ifall läget senare under hösten tillåter arrangeras Filosoficaféerna på plats på Restaurang Skolan. Vi uppdaterar informationen då evenemangen närmar sig.

Varmt välkomna!


Korpo Filosofidagar 29.7. Vart är det demokratiska samhället på väg? Panelsamtal med Joel Backström, Anna-Lena Laurén, Carl-Gustav Lindén, Annika Sandlund
 

Här hittar ni Korpo filosofidagars panelsamtal som videoklipp

Tema:
Demokratin beskrivs ofta som ett politiskt styrelseskick präglat av en strävan efter jämlikhet, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Demokratin ses också som grundläggande för välfärdssamhället. Men stämmer denna beskrivning in på dagens demokrati?

På global nivå verkar begreppet demokrati idag ha förvandlats till ett maktmedel. Med hänvisning till att länder bör demokratiseras startas krig och omfattande ekonomiska embargon införs, vilket har lett till att många länder tvingats ned i djup misär.

Inom Europa har demokratins traditionellt starka politiska, mediala och fackliga förankring försvagats. Populistiska partier vinner terräng medan traditionella etablerade partier upplevs som stagnerade. Pressfriheten hotas i flera europeiska länder, inklusive Ryssland. Intresset för fackföreningsverksamhet sjunker kraftigt. Rummet för en levande demokrati inom ramen för EU:s nuvarande sätt att fungera har också ifrågasatts.

Samtidigt ser vi idag också positiva mönster. Det finns ett intresse för gräsrots aktivism och samhällsengagerad föreningsverksamhet. Det demokratiska samtalet och engagemanget har idag en livlig lokalförankring. Ungdomars intresse för politik har ökat märkbart. Särskilt klimatförändringen har engagerat de unga och har skapat diskussion om hur förändring kan nås på ett demokratiskt sätt.

Under sommarens Korpo filosofidagar skall vi diskutera demokratins föränderliga väsen. Vi närmar oss temat genom bland annat följande frågor: Vad menar vi med demokrati idag? Har demokratin blivit ett imperialistiskt maktmedel? Har populismen tagit över det demokratiska öppna samtalet i Europa? Vad händer med demokratin då pressfriheten hotas, då etablerade partier och fackföreningar förlorar terräng? Vilken innebörd har det växande intresset för gräsrotsverksamhet och lokalt samhällsengagemang för demokratins fortlevnad?
 
Tid: torsdagen den 29.7.2021 kl. 12.15-16.30
Plats: Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström
 
Program:
12.15-14.00 Panelsamtal
14.00-14.30 Kaffepaus
14.30-16.30 Panelens diskussion med publiken
 
Talare:
Joel Backström är forskare i filosofi vid Helsingfors universitet
Anna Lena Laurén är journalist, författare och Rysslandskorrespondent för Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter
Carl-Gustav Lindén är biträdande professor i datajournalistik vid universitetet i Bergen 
Annika Sandlund arbetar vid FN:s flyktingorganisation UNHCR med flykting- och människorättsfrågor
Moderator för panelsamtalet är Ylva Gustafsson, FBFs verksamhetsledare och forskare i filosofi

Inträdet är fritt och alla varmt välkomna! OBS! På grund av coronapandemin är deltagarantalet begränsat och det behövs därför förhandsanmälan. Anmäl ditt deltagande per epost: bildningfbf[at]gmail.com 

FBF kommer också att spela in panelsamtalet så att man kan lyssna till det efteråt.
 
Arrangör: Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, 20540 Åbo,
www.fbf.fi
epost: bildningfbf[at]gmail.com 
tel. 0503226154

Korpo filosofidagar arrangeras med bidrag från Svenska Kulturfonden och William Thurings stiftelse.

FBF önskar alla en trevlig sommar! Filosoficafé i Åbo 30.5 – ”Är författaren död eller levande? Eller möjligen ett varumärke, en representant eller en image?” Författaren Tatjana Brandt diskuterar med filosofen Nora Hämäläinen.

Inledare: Tatjana Brandt, författare.

Tema: ”Är författaren död eller levande? Eller möjligen ett varumärke, en representant eller en image?”

Tatjanas och Mios filosoficafé som videoklipp

Tid: Söndagen 30.5.2021. Kl. 16.15-18.00

Varmt välkomna!


Filosoficafé i Åbo 9.5 – Att omdirigera cirkulationen av frustration: HBTQ+ i lutherska
kyrkan – religionsvetaren Peik Ingman diskuterar med filosofen Mio Lindman


Inledare: Peik Ingman, religionsvetare, konfliktmedlare och projektkoordinator i Regnbågsföreningen Malkus rf

Tema: Att omdirigera cirkulationen av frustration: HBTQ+ i lutherska kyrkan

Peiks och Mios filosoficafé som videoklipp

Synopsis

I början av 90-talet skrev Bruno Latour sitt kanske kändaste verk, Nous n’avons jamais étémodernes : Essai d’anthropologie symétrique (som översattes till engelska som We Have Never been Modern).

Sedan dess har han och t.ex. filosofen Isabelle Stengers på olika sätt nyanserat dess centrala utmaning: det är något i hur ”vi, de Moderna” relaterar till andra och varandra som är ytterst problematiskt. Det har att göra med hur vi förhåller oss till begreppet ”kritik” och ”kunskap”.

Wilfred Bion är än idag den mest citerade författaren inom psykoanalytisk litteratur efter Freud. Men det är ovanligt att stöta på hans tankegångar utanför psykoanalytisk litteratur. Bion var fascinerad över relationen mellan tankar och känslor och hur dessa hänger ihop med
vår förmåga att hantera frustration (genom att fly den, försöka tvinga den på någon annan, söka hjälp att hantera den osv.). En röd tråd genom Bions verk kan sägas ha varit försök att komma undan Kunskapens destruktiva inverkan på vår förmåga att hantera frustration för att
tänka och förstå (varandra).

Bions, Stengers och Latours tankegångar har som gemensamt ett bekymmer om hur Kunskap och Kritik övervakar och begränsar associationer och saboterar våra försök att förstå oss på våra relationer och olika typer av verksamhet, vad som händer i dem och hur de utvecklas. De har alla sökt alternativa förhållningssätt till att skapa förståelse—förhållningssätt som inte lutar tillbaka på en ansvarsflyende tilltro på Kunskap och Kritik.

Ingmans diskussionsinledare och diskussion med Mio Lindman engagerar frågor kring hur vi kan ”förändra världen” på andra sätt än genom att blottlägga illusioner, korruption och förljugenhet genom Kunskap och Kritik och hur vi kan tro på utveckling utan att tänka på det som framsteg. Istället för att kritisera den som ser sig som innehavaren av Kritik eller Kunskap (och därmed reaktivt spegla dem), diskuterar Ingman och Lindman om utmaningar i att bemöta Kunskap och Kritik, i att försöka förändra hur frustration cirkulerar och hur de försökt förhålla sig till sådana processer utan att tänka att de använder en viss ”teknik”. Som
konkret exempel diskuterar de ett utvecklingsprojekt med församlingar i lutherska kyrkan. Projektet laborerade kring församlingars beredskap att hantera frustration angående HBTQ+ tematik.

Tid: Söndagen 9.5.2021. Kl. 16.00-18.30.

Varmt välkomna!


Filosoficafé i Åbo 14.3 Sonja Salovius Laurén – Mångformiga marina miljöer och skyddet av naturen under vattenytan

Inledare: Sonja Salovius Laurén, FD, forskare i i miljö och marinbiologi vid Åbo Akademi.

Tema: ” Mångformiga marina miljöer och skyddet av naturen under vattenytan”

Synopsis

Människan breder ut sig allt snabbare på jorden, och nu när det blivit trångt, är haven i tur att exploateras. Havsområdesplaner uppgörs som bäst i Europa för att sammanjämka en blå tillväxt och bevara miljövärden. Med blå tillväxt avses verksamheter som expanderar i havsområden och starkt gynnar ekonomin så som ökad transport, energiproduktion och fiske. Samtidigt är målsättningen ett hållbart nyttjande och skydd av värdefulla miljöer, dvs ingen enkel ekvation. Hur skall vi förhålla oss till miljöskydd i havet och hur påverkar det oss och våra egna privatägda vatten?

Inom VELMU, det nationella programmet för inventering av undervattensnatur, har undervattensmiljöer blivit kartlagda under flera års tid. Att veta vad som finns under ytan och speciellt var värdefulla arter och habitat påträffas, är en förutsättning för att kunna skydda det som är viktigt och skyddsvärt och som erbjuder olika typer av ekosystemtjänster. Betydelsen av välmående havsmiljöer har aktualiserats då den nya målsättningen fastslagits om att 30 % av EUs havsområden skall vara skyddade år 2030. För detta krävs en bred kunskapsbas, allmänhetens acceptans, politisk vilja och modigt beslutsfattande.

OBS! På grund av coronapandemin hålls evenemanget denna gång på distans. Logga in på evenemanget via följande länk:

Sonjas filosoficafé som viedoklipp

Tid: Söndagen den 14.3.2021. Kl. 17.15-18.45.

Varmt välkomna!


Filosoficafé i Åbo 14.2 Sanning, föreställning och förljugenhet i litteratur – Filosofen Camilla Kronqvist diskuterar med litteraturvetaren Katarina Båth

Inledare: Camilla Kronqvist

Tema: ”Sanning, föreställning och förljugenhet i litteratur”

Synopsis

Litteraturen engagerar vår föreställningsförmåga och fantasi. Men kan en litterär sanning också vara förljugen? När riskerar litteraturen bli en flyktväg och när kan den bidra till större självkännedom? Filosofen Camilla Kronqvist och litteraturvetaren Katarina Båth diskuterar Katarina Frostensons K i relation till Simone Weils filosofi. 

Camillas och Katarinas filosoficafé som videoklipp

Tid: Söndagen 14.2.2021. Kl. 17.15-18.45.

Varmt välkomna!


Svenska Litteratursällskapet i Finland tilldelar ett stort pris till Folkets Bildningsförbund som utgivare av tidskriften Ikaros – tidskrift om människan och vetenskapen

Prismotivering: Ett pris om 20 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillfaller Folkets Bildningsförbund som utgivare av Ikaros – tidskrift om människan och vetenskapen. Förankrad i idéhistoria, kulturhistoria och filosofi erbjuder Ikaros en mångsidig granskning av aktuella samhällsfrågor och skapar förutsättningar för en nyanserad och analytisk debatt på svenska i Finland. Ikaros disciplinöverskridande grepp synliggör humanioras relevans för att förstå dagens värld. Tidskriften bidrar till att stärka den forskningsbaserade kunskapens roll i det offentliga samtalet.

Här hittar du tidskriften Ikaros: http://www.tidskriftenikaros.fi/


Filosoficafé i Åbo 31.1 –Vad förväntar vi oss av fiktion? författaren Adrian Perera diskuterar med litteraturvetaren Freja Rudels

Nu finns senaste söndagens filosoficafé med Adrian Perera och Freja Rudels inspelad (länken nedan). Obs! De allra första inledande orden som Adrian sade kom inte med i inspelningen. Då inspelningen börjar så har han just inlett med dessa ord:

”Jag nåddes nyligen via omvägar av ett konstaterande om kapitalismen: ”Kapitalismen vill att vi ska bry oss om ingenting och intressera oss för allting.” Jag vet inte exakt vem upphovspersonen var, men jag hörde det av en finlandssvensk kritiker. Jag sku hävda raka motsatsen: Kapitalismen vill att vi ska bry oss om allting och intressera oss för ingenting.”

Adrians och Frejas filosoficafé som videoklipp

Inledare: Adrian Perera

Tema: Vad förväntar vi oss av fiktion?

Synopsis

Vad är fiktion och vad vill vi att den ska åstadkomma? Författaren Adrian Perera diskuterar skönlitteratur som hantverk och samhällsförbättrande redskap med litteraturvetaren Freja Rudels.

Tid: Söndagen 31.1.2021. Kl. 17-19.

Varmt välkomna!


Filosoficafé 2021, vårens program:

31.1 Åbo: Filosoficafé, författaren Adrian Perera diskuterar med litteraturvetaren Freja Rudels.
Tema: ”Vad förväntar vi oss av fiktion?”

14.2 Åbo: Filosoficafé, filosofen Camilla Kronqvist diskuterar med litteraturvetaren Katarina Båth.
Tema: ”Sanning, föreställning och förljugenhet i litteratur”

14.3 Åbo: Filosoficafé, Sonja Salovius-Laurén, forskare i miljö och marinbiologi vid Åbo Akademi
Tema: ” Mångformiga marina miljöer och skyddet av naturen under vattenytan”

11.4 Åbo: Filosoficafé, Författaren Tatjana Brandt diskuterar med filosofen Nora Hämäläinen.
Tema: ”Är författaren död eller levande? Eller möjligen ett varumärke, en representant eller en image?”

9.5, Åbo: Filosoficafé, religionsvetare Peik Ingman diskuterar med filosofen Mio Lindman.
Tema: ”Att hantera frustration i konflikt- eller krissituationer”

Tid: kl 17-19.

Plats: Vi strävar efter att kunna arrangera Filosoficafét så att det går att delta både på plats på Restaurang Skolan och också virtuellt. Deltagarantalet på plats på Restaurang Skolan kommer att vara begränsat med beaktande av de rådande reglerna p.g.a. coronapandemin. Filosoficafét kommer också att streamas med möjlighet att delta på distans. Vi uppdaterar informationen då evenemangen närmar sig.

Varmt välkomna!


Hej och God fortsättning på det nya året!

Är du intresserad av att förkovra dig i Marx Kapitalet? Ta chansen och häng med i en läsecirkel som ordnas i FBF:s regi på våren och hösten 2021.

Läsecirkel: Karl Marx Kapitalet

Karl Marx’ Kapitalet har i och med 2000-talets ekonomiska kriser igen aktualiserats som en angelägen bok som ger redskap att förstå den kapitalistiska ekonomin, med andra ord de strukturer och ramverk som i hög grad påverkar vår vardag. Genom bland annat begrepp som värde och mervärde beskrev Marx kapitalismens dynamik. Han gjorde det på ett sätt som inte bara kastar ljus på industrialismens 1800-tal, utan som också kan belysa den globalisering, digitalisering och exploatering vi ser under 2020-talet. I en läsecirkel som tar itu med volym 1 i Kapitalet närmar vi oss Marx utifrån frågor om hur kapitalismen kan förstås, men också hur alternativ till den kan se ut. Läsecirkeln går ut på att tillsammans diskutera och gemensamt få perspektiv både på Marx’ analys och ekonomin i vår egen tid. Inga förhandskunskaper förutsätts!

Kapitalet kan läsas t.ex. här:
https://www.marxists.org/…/dow…/pdf/Capital-Volume-I.pdf
https://www.marxists.org/svenska/marx/kapitalet/index.htm
Men var och en läser den version av texten som finns närmast till hands.

Till första träffen läser vi Kapitel I: Varan. Be Nordling och Mio Lindman håller i trådarna och kommer att inleda varje session med några ord om texten, sedan följer fri diskussion under c:a 1 1/2 timme. Målsättningen är att, om coronaläget tillåter, samlas i det fysiska rummet – närmare bestämt i restaurang Skolan. Ifall det inte går att samlas på plats kommer vi att arrangera läsecirkeln på zoom. Vi meddelar närmare om detta då tiden närmar sig. Tidpunkten är första söndagen varje månad kl. 17. Läsecirkeln kommer att ordnas under 2021 med 5 sessioner under våren och 5 sessioner under hösten. Meddela mio.lindman(at)abo.fi om du är intresserad av att delta.

Läsekretsen ordnas i Folkets bildningsförbunds regi med stöd av Kansan Sivistystyön Liitto.

Varmt välkomna!


Filosoficafé i Åbo 13.12 –Stina Bäckström –Att upprätta mänsklighet i närvaron av våld. Om humor och våld i polisens vardag

Inledare: Stina Bäckström, Lektor vid Centrum för Praktisk kunskap, Södertörns högskola

Tema: Att upprätta mänsklighet i närvaron av våld. Om humor och våld i polisens vardag

OBS! Evenemanget hålls denna gång inte på Restaurang Skolan utan via zoom. För att delta i evenemanget vänligen skicka ett mejl till FBF så skickar vi sedan en zoomlänk. FBFs epostadress: bildningfbf [at] gmail.com

Synopsis

Det ingår i polisens yrkesroll att arbeta i våldets närhet och att själva ha våldsberedskap. I detta föredrag kommer jag, utifrån mitt eget omtumlande möte med polisens vardag som lärare på polisutbildningen på Södertörns högskola, diskutera existentiella perspektiv på våld och humor i polisens arbete. Med hjälp av filosofen Simone Weil och exempel från polisarbete kommer jag att beskriva våld som en kraft som förtingligar både den som utsätts för våld och den som utövar våld. Att bryta våldets kraft och upprätta mänsklighet uppfattar jag som en viktig del av polisens arbete. Jag vill beskriva humor som ett sätt på vilket polisen arbetar med att upprätta mänsklighet.

Tid: Söndagen 13.12.2020. Kl. 17-19.

Varmt välkomna!


Filosoficafé i Åbo 1.11 –Lisa Grans– Förebyggande av hedersrelaterat våld under folkrätten

Inledare: Lisa Grans, Universitetslärare i folkrätt vid Åbo Akademi.

Tema: Förebyggande av hedersrelaterat våld under folkrätten

Lisas föredrag som videoklipp

OBS! Evenemanget hålls denna gång inte på Restaurang Skolan utan via zoom. För att delta i evenemanget vänligen skicka ett mejl till FBF så skickar vi sedan en zoomlänk. FBFs epostadress: Bildningfbf [at] gmail.com

Synopsis

Det finns ingen allmänt vedertagen definition av hedersrelaterat våld. Ett centralt element är dock den kollektiva uppfattningen om nödvändigheten av att familjer upprätthåller sin heder genom att utöva kontroll över enskilda familjemedlemmar för att dessa inte ska avvika från det sexuella och sociala beteende som är normen inom den egna kulturella gruppen. Hedersrelaterat våld skiljer sig från våld mot kvinnor framförallt ifråga om våldets motiv: hedersrelaterat våld används för att skydda familjens ära och hela eller delar av familjen står bakom våldet. Dessutom är ofta flera olika gärningsmän inblandade.

De mest uppmärksammade formerna av hedersrelaterat våld är så kallade hedersmord och tvångsäktenskap. Hedersrelaterat våld kan också ta en rad andra grava former som, på samma sätt som andra former av våld i hemmet, rättsligt sett kan betraktas som tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling eller kränkning av rätten till privatliv.

Den offentliga diskussionen av hedersrelaterat våld tenderar att fokusera på kriminalisering och bestraffning, och mindre på förebyggande av denna form av våld. Jag vill i den här diskussionen lyfta fram vad hedersrelaterat våld är, om finska myndigheter har en skyldighet att försöka förebygga det och hur detta i så fall kunde ske.

OBS! Evenemanget hålls denna gång inte på Restaurang Skolan utan via zoom. För att delta i evenemanget vänligen skicka ett mejl till FBF så skickar vi sedan en zoomlänk. FBFs epostadress är: Bildningfbf [at] gmail.com

Tid: Söndagen 1.11.2020. Kl. 17-19.

Varmt välkomna!


Filosoficafé i Åbo 4.10 – Pia Ahlbäck – Tid, tålmodighet och demokrati. Om att utforska normerande temporaliteter

Inledare: Pia Ahlbäck, FD i Engelska språket och litteraturen, Åbo

Tema: Tid, tålmodighet och demokrati. Om att utforska normerande temporaliteter

Pias föredrag som videoklipp

Synopsis

Hartmut Rosa, tysk sociolog i Frankfurtskolans efterföljd, har bland annat i sitt kända verk ATheory of Social Acceleration (2015)  introducerat tanken om en tilltagande uppsnabbning av alla samhällsprocesser, men som samtidigt för med sig sidoeffekter som inbromsning i olika oönskade sammanhang (tänk köer på flygplatser, t.ex.). Acceleration kan betraktas som en form av våld, enligt Rosa, men samtidigt anser han att samhällsaccelerationen knappast är möjlig att stoppa. I stället efterfrågar han resonans, som kan förstås som en form av förhöjd närvaro i nuet. Det är ändå svårt att tänka sig en sådan närvaro utan att tänka sig en samtidig inbromsning; accelerationens hela modus innebär ju rubbandet och frångåendet av nuet, eller produktionen av nya snabbt växlande nu i tilltagande takt.

Hur hänger människan med i detta? Inte alls, blir svaret, om vi tänker oss att  “människan” utgörs av gamla, barn, handikappade, sjuka, personer med inlärningssvårigheter, fattiga; grupper som i sig innehåller otaliga underkategorier, så många att de i slutändan kanske kommer att omfatta oss alla. Social acceleration blir därmed en form av normerande temporalitet, som i grund och botten handlar om ett växande demokratiunderskott och tilltagande utslagning.

Genom de här tankegångarna vill jag ytterligare anknyta till tålmodighet som en glömd dygd, som pockar på ett förnyat kulturellt genomslag i och med dess både demokratifrämjande och miljövärnande egenskaper.

Flera av dessa idéer informerar det litteraturvetenskapliga forskningsprojektet Konkurrerande tidsordningar (SLS, 2019-2023), där vi koncentrerar oss på olika slag av tidsrelaterade frågeställningar, bland annat uppsnabbning, inbromsning, normerande temporaliteter och resonans.

Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo

Tid: Söndagen 4.10.2020. Kl. 17-19.

Höstens Filosoficaféer filmas och sätts därefter upp på FBFs hemsida. Ifall du inte har möjlighet att delta i Filosoficafét går det att se det inspelade föredraget på www.fbf.fi.

OBS! På grund av coronapandemin ber vi deltagare att hålla lagom avstånd i rummet. Om du har förkylningssymptom så delta inte i FBFs evenemang.

Inträdet är fritt och alla är välkomna!


Filosoficafé i Åbo 13.9 – Björn Vikström – “Religion och populism”

Inledare: Björn Vikström, Universitetslärare i teologisk etik och religionsfilosofi.

Tema: “Religion och Populism”

Björns föredrag som videoklipp

Synopsis

Enligt den klassiska sekulariseringsteorin skulle religionens betydelse i politiken och i det offentliga rummet gradvis minska och alltmer begränsas till den privata livssfären. Utvecklingen under de senaste åren har emellertid inte varit entydig. Tvärtom använder sig nationalistiska populistpolitiker i ett flertal länder religionen som en nationell och kulturell identitetsmarkör. Kännetecknande för denna strategi är att religionen i retoriken framför allt används för att ta avstånd från de grupper som anses vara främmande.

Fenomenet är paradoxalt i den bemärkelsen, att religionernas etiska riktlinjer tvärtom understryker ansvaret för hjälpbehövande och främlingar. Religionerna bär alltså på resurser som å ena sidan kan användas för att motivera gränsdragningar mot dem vars tro och livsstil upplevs vara annorlunda, å andra sidan kan användas för att motverka nationalistisk själviskhet och självtillräcklighet.

I sin diskussionsinledning presenterar Björn Vikström exempel på religiöst motiverad nationalistisk populism från olika delar av världen, och tar även upp fenomenet i Finland.

Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo

Tid: Söndagen 13.9.2020. Kl. 17-19.

Inträdet är fritt och alla är välkomna!

OBS!  Om du är förkyld så stanna hemma och krya på dig.


Filosoficafé i Åbo 6.9 – Niklas Toivakainen – ”Om vi vill att allt ska förbli vid det gamla måste vi ändra på alltihop” -reflektioner kring makt, försoning och identitet.”

Inledare: Niklas Toivakainen, FD i filosofi vid Helsingfors Universitet

Tema: ”Om vi vill att allt ska förbli vid det gamla måste vi ändra på alltihop” -reflektioner kring makt, försoning och identitet.

Niklas föredrag som videoklipp

Synopsis

”Om vi vill att allt ska förbli vid det gamla måste vi ändra på alltihop”. Så svarar den unge Tancredi sin morbror, Prinsen av Salinas, oro över de rådande politiska omständigheterna i Guiseppe Tomasi di Lampedusas roman Leoparden. Med detta kända citat som utgångspunkt, sätter jag mig ut för att identifiera och karaktärisera några instanser av hur makt, eller maktrelationer, reproduceras genom ett förnyande av sig självt, och hur denna reproduktion fullbordas, eller upplöses, i ett försoningsmoment.

Det är dock inte Leoparden, med klasskampen och överföringen av makten från aristokratin till borgerskapet, som står i centrum för min analys. Istället vänder jag blicken mot Hollywood—speciellt filmerna Barefoot in the Park (1967), Breakfast at Tiffany’s (1961), Black Panter (2018)—och försöker diagnostisera, med inslag från James Baldwins essäer, hur vi i dessa kan se hur maktförhållandena mellan man-kvinna, samt vit/amerikan-svart/afroamerikan, reproduceras via försoningAvslutningsvis försöker jag skissa upp utmaningar och öppna frågor som framstår ur analysen, och därmed öppna tillfället för allmän diskussion.  

Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo

Tid: Söndagen 6.9.2020. Kl. 17-19.

Inträdet är fritt och alla är välkomna!


Hej!

Folkets Bildningsförbund startar upp igen med evenemang för hösten i Åbo, Karleby och Helsingfors. Här nedan hittar ni höstens program. Mer detaljerad information skickas ännu ut kring de specifika evenemangen.

OBS! På grund av coronapandemin kan det komma ändringar och avbokningar i programmet. Om du har förkylningssymptom så delta inte i FBFs evenemang.

Varmt välkomna!

Folkets Bildningsförbunds program hösten 2020 i Åbo, Karleby och Helsingfors

6.9 Åbo: Filosoficafé, Filosof Niklas Toivakainen
Tema: ”Om vi vill att allt ska förbli vid det gamla måste vi ändra på alltihop” -reflektioner kring makt, försoning och identitet.”
Tid: 17-19, Plats: Restaurang Skolan, Åbo.

13.9 Åbo: Filosoficafé, Björn Vikström, Universitetslärare i teologisk etik och religionsfilosofi.
Tema: ”Religion och Populism”.
Tid: 17-19, Plats: Restaurang Skolan, Åbo.

4.10 Åbo: Filosoficafé, Pia Ahlbäck, FD i Engelska språket och litteraturen.
Tema: ”Tid, tålmodighet och demokrati. Om att utforska normerande temporaliteter”.
Tid: 17-19, Plats: Restaurang Skolan, Åbo.

20.10 Helsingfors: Diskussionstillfälle/seminarium
Tema: ”Postsanning och alternativa fakta”.
Talare: filosof Joel Backström och vetenskapsjournalist Marcus Rosenlund.
Evenemanget är ett samarbete mellan Folkets Bildningsförbund r.f och Interbaas.
Tid: 17-20, plats: Arbis, Helsingfors.

1.11 Åbo: Filosoficafé, Lisa Grans, Universitetslärare i folkrätt vid Åbo Akademi
Tema: ”Förebyggande av hedersrelaterat våld”.
Tid: 17-19, Plats: Restaurang Skolan, Åbo.

7.11 Karleby: Kulturevenemang
Tema: ”Kan vi leva hållbart?”
Talare: Ekojordbrukare Mats och Pauliina Holmqvist, biolog Anna Törnroos , nationalekonom Christer Lindholm.
Evenemanget är ett samarbete mellan Folkets Bildningsförbund r.f., Anders Chydenius Prästgårdsförening r.f. och Karleby svenska församling.
Närmare information om plats och tid meddelas senare.

12.11 Helsingfors: Seminarium/diskussionstillfälle
Tema: ”Slöseri”.
Talare: filosof Olli Lagerspetz och historiker Johanna Wassholm.
Evenemanget är ett samarbete mellan Folkets Bildningsförbund r.f och tidskriften Ikaros.
Tid: 17-20, plats: Arbis i Helsingfors.


Korpo filosofidagar skjuts upp till sommaren 2021

På grund av situationen med coronaviruset kommer FBF tyvärr inte i år att ordna Korpo filosofidagar. Vi hoppas att höstens evenemang kommer att kunna ordnas som vanligt och återkommer i augusti med mera information.

FBF önskar alla en riktigt fin sommar!

Vänliga hälsningar, Ylva Gustafsson


April och maj månads filosoficaféer skjuts upp till hösten

På grund av de rådande omständigheterna med corona viruset skjuter FBF upp de Filosoficaféer som skulle ha hållits i april och maj. Dessa kommer istället att hållas på hösten. Följande filosoficaféer skjuts upp till hösten:

Lisa Grans, Universitetslärare i folkrätt, Åbo.
Tema: Förebyggande av hedersrelaterat våld

Björn Vikström, Universitetslärare i teologisk etik och religionsfilosofi, Åbo.
Tema: Religion och populism

Pia Ahlbäck, FD i Engelska språket och litteraturen, Åbo.
Tema: Tid, tålmodighet och demokrati. Om att utforska normerande temporaliteter

Ta väl hand om er.

Vänliga hälsningar, Ylva Gustafsson


Filosoficafé i Åbo 8.3 – Göran Torrkulla – Människan, djuren och resten av naturen. Till kritiken av vår medvarelseglömska ur ett etiskt perspektiv 

Inledare: Göran Torrkulla, Filosof och konstnär, Åbo

Tema: Människan, djuren och resten av naturen, Till kritiken av vår medvarelseglömska ur ett etiskt perspektiv

Synopsis

Människan är en varelse som skapar bilder av sig själv och sedan börjar likna dem. Iris Murdoch

Ingen människa är en ö, fullständig i sig själv, utan en del av det stora hela. John Donne

Naturen är ingenstans större än i hennes minsta skapelser. Plinius d.ä.

Människans inverkan på jordklotets natur har idag fått en sådan omfattning, att man börjat tala om antropocen – en människans tidsålder – som en möjlig ny geologisk epok, under vilken hennes egna verksamheter riskerar att leda till en planetär kris. Mot denna bakgrund kommer jag att kritiskt granska den i vår västerländska tanketradition djuprotade föreställningen om människans särställning, vilken mer eller mindre alltjämt präglar såväl vår syn på relationen mellan människan och andra levande varelser som vår syn på naturen som helhet. Detta har medfört att naturen kommit att framstå som åtskild från människan, vilket förvanskat vår uppfattning om den icke-mänskliga världen, och banat väg för en exploatering i syfte att förverkliga hennes herravälde. I fokus står därför såväl vår glömska för andra levande medvarelser med sina egna behov, som vår glömska för att vi själva som en av alla existerande livsformer ofrånkomligen hör till och är beroende av naturens stora och brokiga livsväv – även de talrika småkryp som vi vanligen inte ens lägger märke till. Sålunda vill jag framhålla vikten av att utsträcka vår omsorg till naturens mångfald av icke-mänskliga medvarelser och deras livsbetingelser, liksom att vidkänna att vi inte har någon ensamrätt till det jordklot som är den gemensamma hemorten för allt som lever och är.

Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo

Tid: Söndagen 8.3.2020. Kl. 17-19.

Inträdet är fritt och alla är välkomna!


Filosoficafé i Åbo 9.2 – Pia Ahlbäck – Tid, tålmodighet och demokrati. Om att utforska normerande temporaliteter

Inledare: Pia Ahlbäck, FD i Engelska språket och litteraturen, Åbo

Tema: Tid, tålmodighet och demokrati. Om att utforska normerande temporaliteter

Synopsis

Hartmut Rosa, tysk sociolog i Frankfurtskolans efterföljd, har bland annat i sitt kända verk A Theory of Social Acceleration (2015)  introducerat tanken om en tilltagande uppsnabbning av alla samhällsprocesser, men som samtidigt för med sig sidoeffekter som inbromsning i olika oönskade sammanhang (tänk köer på flygplatser, t.ex.). Acceleration kan betraktas som en form av våld, enligt Rosa, men samtidigt anser han att samhällsaccelerationen knappast är möjlig att stoppa. I stället efterfrågar han resonans, som kan förstås som en form av förhöjd närvaro i nuet. Det är ändå svårt att tänka sig en sådan närvaro utan att tänka sig en samtidig inbromsning; accelerationens hela modus innebär ju rubbandet och frångåendet av nuet, eller produktionen av nya snabbt växlande nu i tilltagande takt.

Hur hänger människan med i detta? Inte alls, blir svaret, om vi tänker oss att  “människan” utgörs av gamla, barn, handikappade, sjuka, personer med inlärningssvårigheter, fattiga; grupper som i sig innehåller otaliga underkategorier, så många att de i slutändan kanske kommer att omfatta oss alla. Social acceleration blir därmed en form av normerande temporalitet, som i grund och botten handlar om ett växande demokratiunderskott och tilltagande utslagning.

Genom de här tankegångarna vill jag ytterligare anknyta till tålmodighet som en glömd dygd, som pockar på ett förnyat kulturellt genomslag i och med dess både demokratifrämjande och miljövärnande egenskaper.

Flera av dessa idéer informerar det litteraturvetenskapliga forskningsprojektet Konkurrerande tidsordningar (SLS, 2019-2023), där vi koncentrerar oss på olika slag av tidsrelaterade frågeställningar, bland annat uppsnabbning, inbromsning, normerande temporaliteter och resonans.

Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo

Tid: Söndagen 9.2.2020. Kl. 17-19.

Inträdet är fritt och alla är välkomna!


Filosoficafé i Åbo 26.1 Jonas Ahlskog och Mats Wickström – Den progressiva folkbildningens historia i Svenskfinland, 1946-1991

Inledare: Filosof Jonas Ahlskog och historiker Mats Wickström, Åbo

Tema: Den progressiva folkbildningens historia i Svenskfinland, 1946-1991

Synopsis

Folkets Bildningsförbund r.f. (FBF) grundades år 1946 av finlandssvenska social- och folkdemokrater/kommunister för att fungera som den finlandssvenska arbetarrörelsens gemensamma bildningsorganisation. Enheten sprack redan år 1949 då socialdemokraterna marscherade ut och anslöt sig till det socialdemokratiskt dominerade Työväen Sivistysliitto (Arbetarnas Bildningsförbund). FBF överlevde skilsmässan och förblev ett självständigt finlandssvenskt bildningsförbund till vänster om socialdemokratin, en unik organisation för progressiv bildning i det borgerligt dominerade Svenskfinland. Denna situation rådde fram till början av 1990-talet när Finlands kommunistiska parti och Demokratiska förbundet för Finlands folk, förbundets två främsta medlemsorganisationer, upplöstes och FBF ombildades till en rent ideell förening för fritt bildningsarbete. FBF:s färgrika historia av olika typer av folkbildning och tvister om den progressiva bildningens mål och medel är samtidigt en central del av den finlandssvenska folkdemokratiska rörelsens historia. Genom att ta del av FBF:s historia får vi en inblick i de finlandssvenska folkdemokraternas och kommunisternas kamp för vad FBF:s långvarige studierektor Harri Edgren kallade ”en ny värld”.

Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo

Tid: Söndagen 26.1.2020. Kl. 17-19.

Inträdet är fritt och alla är välkomna!


Hej från nya verksamhetsledaren + uppdaterat program för vårens filosoficafé 2020

Hej och God fortsättning på det nya året!

Jag heter Ylva Gustafsson och från årsskiftet har jag tagit över Jonas Ahlskogs uppdrag som verksamhetsledare för Folkets bildningsförbund. Jag ser mycket fram emot detta intressanta uppdrag!

Här nedan hittar ni det uppdaterade programmet för vårens Filosoficaféer som ordnas i Åbo.

Ifall ni vill kontakta mig så nås jag via FBF:s epostadresser: bildningfbf(at)gmail.com och FBF(at)kaapeli.fi, med telefon: 050 3226154, och med brev: FBF, Hagsgatan 12, 20540 Åbo.

Vänliga hälsningar,

Ylva Gustafsson

Filosoficafé i Åbo våren 2020:

26.1 Filosof/historiker Jonas Ahlskog och historiker Mats Wickström, Åbo.
Tema: Den progressiva folkbildningens historia i Svenskfinland, 1946-1991,

9.2 Pia Ahlbäck, FD i Engelska språket och litteraturen, Åbo.
Tema: Tid, tålmodighet och demokrati. Om att utforska normerande temporaliteter

8.3 Filosof och konstnär Göran Torrkulla, Åbo.
Tema: Om människan, djuren och resten av naturen, Till kritiken av vår medvarelseglömska ur ett etiskt perspektiv

5.4 Lisa Grans, Universitetslärare i folkrätt, Åbo.
Tema: Förebyggande av hedersrelaterat våld

19.4 Björn Vikström, Universitetslärare i teologisk etik och religionsfilosofi, Åbo.
Tema: Religion och populism

Plats: Filosoficaféet i Åbo hålls i historiesalen vid restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18.

Tidpunkt: kl. 17-19.

Inträdet är fritt och alla är välkomna!


Ny verksamhetsledare för FBF + Filosoficaféets program våren 2020

Efter 10 år på posten som Folkets Bildningsförbund r.f.:s (FBF) verksamhetsledare är det vid årsskiftet dags för mig att gå mot nya utmaningar. Uppdraget som verksamhetsledare har varit mycket givande och roligt – stort tack till alla ni som deltagit i FBF:s evenemang genom åren!

Den nya verksamhetsledaren för FBF från och med 1.1.2020 är Ylva Gustafsson. Ylva nås därefter via FBF:s epostadresser: bildningfbf@gmail.com och FBF@kaapeli.fi, per telefon: 050 3226154, och brevledes: FBF, Hagsgatan 12, 20540 Åbo. Ylva har skickat mig det preliminära programmet för vårens filosoficaféer i Åbo som ni hittar nedan.

Önskar er alla en god jul och ett gott nytt år,

Jonas Ahlskog

Filosoficaféet i Åbo våren 2020

26.1 Jonas Ahlskog och Mats Wickström
Tema: Den progressiva folkbildningens historia i Svenskfinland, 1946-1991,

9.2 Pia Ahlbäck
Tema: Meddelas senare

8.3 Göran Torrkulla
Tema: Meddelas senare

5.4 Lisa Grans
Tema: ”Förebyggande av hedersrelaterat våld”

17.5 Talare och temas meddelas senare

Inträdet fritt och alla är välkomna!

Samtliga filosoficafén ordnas i historiesalen, restaurang skolan, Eriksgatan 18, Åbo. Kl. 17 -19.


Nu finns antologin som gjordes i samband med filosoficaféets 20-årsjubileum även som open access e-bok. Ladda ner antologin via den här länken:

Rum för eftertanke: En antologi om att utmana det invanda (FBF 2018)


Filosoficafé i Karleby 7.12.2019 – Identitet och tillhörighet i det mångkulturella samhället

Begreppet identitet är centralt för varje minoritets självförståelse. Så är fallet även för den finlandssvenska minoriteten. Detta visas i det faktum att frågor om finlandssvensk identitet, och frågan om någon sådan identitet överhuvudtaget finns, har diskuterats alltsedan begreppet finlandssvensk uppfanns i början av 1900-talet. Mera sällan diskuteras dock vad vi överhuvudtaget menar med ’identitet’ eller vilken roll begreppet spelar, eller borde spela, i människans samhällsliv. Vi anser att en sådan diskussion är en förutsättning för varje klartänkt analys av vår självförståelse.

Filosoficaféet i Karleby ämnar starta en djuplodande diskussion om identitetsfrågans plats i vår kultur. Vi vill lyfta fram att det finns en spänning i vårt förhållande till frågor om identitet: å ena sidan behöver vi ofta begreppet identitet för att påpeka att en viss grupp har särskilda behov, å andra sidan kan hävdandet av den egna identiteten ibland resultera i ett inåtvärmande vi-och-dom tänkande. Denna problematik granskas genom följande fråga: befrämjar eller hindrar frågor om identitet vårt liv tillsammans med andra? Vi bjuder in två filosofer för att diskutera identitetsfrågans roll i vårt mångkulturella samhälle tillsammans med publiken i Karleby 7.12.2019.

Talare

Kl. 14 Filosof Ylva Gustafsson, Åbo
Tema: ”Jakt som gemenskap och identitetsfaktor i Svenskfinland”

Kl. 15.30 Kaffepaus (Marthasalen, kaffe & saltbit för 5€)

Kl. 16 Filosof Hannes Nykänen, Helsingfors
Tema: ”Subjektets imperialism”

Plats: Öja-auditoriet som finns i Karleby församlingshems källare, Kronobyvägen 3, Karleby.

Tidpunkt: 7.12.2019, kl. 14.

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/2536186699945006/
Arrangörer

Evenemanget är ett samarbete mellan Folkets Bildningsförbund r.f., Anders Chydenius Prästgårdsförening r.f. och Karleby svenska församling.


Filosoficafé i Åbo hösten 2019

8.9 Nationalekonom Christer Lindholm, Åbo (DETTA FILOSOFICAFÉ SOM VIDEO)
Tema: Från Thatcher till Trump – den ekonomiska politikens alternativa fakta (Presentationen som PowerPoint)

Synopsis

I och med den nationalistiska populismens frammarsch har postfaktuell politik blivit ett nytt begrepp inom den politiska vokabulären. Men det handlar i själva verket inte om ett nytt fenomen. Den ekonomiska politiken har nämligen varit postfaktuell redan länge, i den bemärkelsen att rent ideologiska ställningstaganden framställts som hårda ekonomiska fakta. Och det är uttryckligen bland den postfaktuella ekonomiska politikens förlorare vi hittar det starkaste stödet för nationalistiska populistpartier och politiker. Så vad bör alltså göras?

Lindholm talar utgående från sin bok Totuudenjälkeinen talouspolitiikka Thatcherista Trumpiin som publiceras inom kort

29.9 Filosof och genusvetare Salla Aldrin Salskov, Åbo
Tema: ”Genustrubbel i filosofin: om invanda och ovana tankar om kön” (DETTA FILOSOFICAFÉ SOM VIDEO)

Synopsis

Både i filosofin och i vår vardag, i populärkulturen och i litteraturen möter vi olika föreställningar, tankegångar och representationer av kön. Betydelser om manlighet och kvinnlighet befästs och utmanas både av filosofer och genusvetare, pedagoger och lärare. Simone De Beauvoir är känd för att ha beskrivit kvinnan som det andra könet, medan Luce Irigaray menar att kvinnan är könet som inte är ”ett”. Judith Butler däremot ifrågasätter tanken om en strikt  könsidentitet. I detta föredrag diskuterar jag invanda och ovana tankar om kön igenom en diskussion av dessa filosofers synsätt om våra könade liv.

13.10 Filosof Joel Backström, Helsingfors
Tema: ”Fake news! Kritiska reflektioner om det postfaktiska samhällets idé”

(DETTA FILOSOFICAFÉ SOM VIDEO)

Synopsis

Välkommen till det postfaktiska samhället! Här bryr sig ingen längre om sanningshalten i det som sägs, och påståenden som motbevisats fortsätter framföras som om inget hänt. Man tror inte på någonting alls, eller också tror man blint på det man vill tro på, det som ”känns sant”. Istället för allmänt accepterade fakta och sakliga argument i en delad offentlighet har vi de sociala mediernas åsiktsbubblor, alla med sina alternativa fakta.

Den här skrämmande bilden av vår samtid är inte falsk, något slags förskjutning i tidsandan har skett. Men hur ska vi riktigt förstå den? Var befinner vi oss, hur har vi hamnat här, och var kom vi ifrån? Hur såg samhället ut på den gamla goda tiden? Fanns det någonsin en sån ”god” tid, när fakta respekterades och den offentliga debatten besjälades av uppriktig sanningssträvan? Kan vi ens föreställa oss hur ett samhälle skulle se ut där det vore fallet? Det är lätt att peka finger mot Trump och hans gelikar, men vill vi själva egentligen veta av sanningen om vårt samhälle och om oss själva? Det är några av frågorna jag ska diskutera.

3.11 Filosof Åsa Slotte, Åbo
Tema: ”Den goda och onda vården – en essä om medicin, psykiatri, etik och läkekonstens ursprung”

(DETTA FILOSOFICAFÉ SOM VIDEO)

Synopsis

Filosofen Åsa Slotte disputerade i juni med en avhandling som ger ett etiskt perspektiv på diagnoser och i sitt föredrag kommer hon dels att beskriva sitt ”etiska sjukdomsbegrepp”, men också diskutera det med exempel ur historiska medicinska praktiker. Föredraget, man kan kanske kalla det för essä, rör sig mellan högkulturer som Egypten och antikens Grekland och samtiden med aktuella exempel. Under föredraget kommer frågan om vad god vård är att diskuteras genom exempel från anorexivården, hämtat ur avhandlingen där anorexipatienter och deras anhöriga berättar om bältesläggning och om vikten av ett inlyssnande bemötande. En av essäns grundfrågor handlar om sjukdomens betydelse, såväl för patienten, men också för hens anhöriga. Vad betyder sjukdom är den centrala frågan, som också öppnar upp för en annan förståelse jämfört med om man frågar sig vad sjukdom är, en ofta ställd fråga inom medicinens filosofi och historia.

Slottes avhandling hittar du här: https://www.doria.fi/handle/10024/169376

24.11 Litteraturvetare Ingeborg Löfgren, Uppsala
Tema: : ”Djur och litteratur – litteraturen och flykten från människan”

På senare år har intresset för människa-djurrelationer ökat inom litteraturvetenskapen. Human-animal studies, posthumanism och transhumanism är teoretiska inriktningar som på olika sätt funnit sin plats i litteraturstudiet. Skönlitteraturen och litteraturhistorien är ju också full av rika och mycket olika skildringar av människors förhållande till djur; de mytiska skildringarna av människors och gudars överglidande i djurisk hamn, som i Ovidius Metamorfoser, till människans mardrömslika uppvaknande som insekt i Kafkas novell Förvandlingen vittnar om en mångsidig rörlighet i hur man förstår relationen mellan det mänskliga och det djuriska. Hur denna relativa rörlighet eller gräns har förståtts och vilken roll den litterära gestaltningen av den har tjänat, har naturligtvis skiftat enormt från en tid, kultur, genre, till en annan. I dagens diskussion vänder man sig ofta till litterära skildringar av djur i hopp om att på något vis frigöra sig från antropocentrism. Detta kan tyckas paradoxalt då gestaltningen av det djuriska i skönlitteraturen så tydligt skapats av människor. Men denna idé om ”det mänskliga” såsom utgörande ett tankemässigt fängelse, och skönlitteraturen som en tänkbar bakdörr ut ur detta fängelse, tycks utöva en stor dragningskraft inom detta fält. I detta föredrag kommer jag att diskutera djurskildringar i skönlitteraturen och hoppet om litteraturen som en tänkbar flyktväg från antropocentrism. Mot detta hopp kommer jag ställa exempel på skönlitterära gestaltningar av människa-djur-relationer som snarare än att försöka ta sig förbi ”det mänskliga”, stannar i svårigheterna som vårt liv med djur ställer oss inför. Mina exempel kommer främst från den svenska modernisten och vänsteraktivisten Sara Lidmans (1923–2004) författarskap.

Samtliga filosoficaféen hålls vid Restaurang Skolan, Eriksgatan 18, Åbo, kl. 17-19.

***

Videoklipp av föredrag från tidigare FBF evenemang

26.8 Nationalekonom Christer Lindholm, Åbo
Tema: ”Ekonomiska myter och alternativa fakta – hur marknadsfundamentalismen banade väg för den nationalistiska populismen”

Christers föredrag som videoklipp

16.9 Författare och litteraturvetare Ylva Perera
Tema: ”Vi har inte krossat patriarkatet bara för att männen gråter – om kroppar, identiteter och kamp”

Ylvas föredrag som videoklipp

Folkets Bildningsförbunds Korpo filosofidagar 21-22.7.2018

Tema: #MeToo, #YouToo, #WeToo?

Nu finns tre av föredragen från sommarens filosofidagar som videoklipp på nätet! Se videoklippen via denna länk.

Filosofiska samtal om kön, sexualitet och identitet

#MeToo, samtyckeslagen, transpersoners rättigheter, könsneutral småbarnspedagogik, exkludering och inkludering… Kön, sexualitet, identitet och rättigheter debatteras hett, men vilka slags frågor är det vi egentligen diskuterar, och hur? Vilken roll spelar kön och sexualitet bortom tal om rättigheter och identitet? Vad betyder det att alls ha ett kön, eller att göra den sortens skillnad mellan människor? Är kön något man föds till eller något man lärs upp att vara? Vilken roll får frågor om kärlek, begär, självförståelse och kollektivitet i dessa diskussioner, får de alls plats i talet om könet som en fråga mellan Natur och Kultur?

Sommarens Korpo filosofidagar utforskar det här minfältet av frågor om kön, sexualitet och identitet. Vårt mål är att fördjupa förståelsen genom granskande dialog och därmed undvika att låsa samtalet kring ideologiska positioner och, som ofta sker, slå fast ‘svar’ på oklart formulerade frågor.

Fritt inträde & alla välkomna!

Program
kl. 12 Salla Peltonen, doktorand i filosofi och genusvetenskap vid Åbo Akademi
Tema: ”mina tystnader om metoo: en filosofisk reflektion kring en politisk rörelse”

Kl. 13.30 Jessika Holmlund, filosof, Åbo
Tema: ”Vem är jag och vad är det jag representerar? – En reflektion kring identitetspolitik”

Kl. 15 Kaffepaus

kl. 15.30 Sara Sundell, sakkunnig inom jämställdhetsarbete med barn och unga vid Folkhälsan, Helsingfors
Tema: ”Vilda pojkar och snälla flickor – Hur påverkar samhällets könsnormer, de vuxnas bemötande och förväntningar barnen?”

kl. 17 Joel Backström, filosof, Helsingfors
Tema: ”Ingen vacker syn – Kvinnor och män som varandras spegelbilder”
Tid: 21.7.2018

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/1931860693490802/

Övernattning i Korpoström:

Skärgårdscentrum Korpoström: http://skargardscentrum.fi/

Se www.matkahuolto.fi för bussförbindelser till och från Korpo.

Arrangör för Korpo Filosofidagar:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 50 5147297
E-post FBF (at) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi

Korpo filosofidagar 2017 – Den goda nationalismen, finns den?

Föredrag från filosofidagarna i textform:

Soldat James Mashiri – Symboler, Ikoner och narrativer

Filosof Hannes Nykänen – Vår tids hypernationalism och den mörka energin

Skall konsten tjäna det goda?

Alla tre föredrag från seminariet ”Skall konsten tjäna det goda?” i Helsingfors 31.1.2016 finns tillgängliga som videoklipp på nätet. Klicka på länkarna under för att se föredragen.