Aktuellt

Filosoficafé i Åbo Hösten 2018

 

Filosoficaféet hålls varje gång vid restaurang Skolan, Eriksgatan 18, Åbo. Vi startar kl. 17 och avslutar kl 19. Alla är välkomna och inträdet är fritt.

Program hösten 2018

26.8 Nationalekonom Christer Lindholm, Åbo
Tema: ”Ekonomiska myter och alternativa fakta – hur marknadsfundamentalismen banade väg för den nationalistiska populismen”

Christers föredrag som videoklipp

16.9 Författare och litteraturvetare Ylva Perera
Tema: ”Vi har inte krossat patriarkatet bara för att männen gråter – om kroppar, identiteter och kamp”

Ylvas föredrag som videoklipp

Synopsis

Det är svårt att kämpa för samhällsförändring i en värld där identiteter –  ”feminist”, ”antirasist” – betonas mer än vilka handlingar som görs. Det är svårt att kämpa för samhällsförändring i en värld där olika kroppar – beroende på kön, etnicitet, klass och sexuell läggning – ges olika materiella förutsättningar för samhällsdeltagande, och där försöken att påtala detta ofta (paradoxalt nog) bortförklaras som identitetspolitik. Det är svårt att kämpa för samhällsförändring i en värld där de förtryckta anklagas för att vara överkänsliga, medan förtryckarnas sårade känslor ständigt ska värnas om. Jag vill i mitt föredrag reflektera kring hur sätten att tala om olika former av jämlikhet riskerar lägga krokben för all verklig förändring – och fundera över alternativa strategier.

28.10 İbrahim Özdemir, visiting professor, philosophy, Åbo Akademi
Theme: ”Islamic Philosophy: Past and Present”

İbrahim Özdemir is a professor of philosophy and the Founding President of Hasan Kalyoncu University, Gaziantep-Turkey. He holds a Doctorate degree in philosophy from the Middle East Technical University, Ankara and a Bachelor’s degree in Islamic Theology and Islamic Philosophy from Ankara University, Turkey.  Although his major is environmental ethics and environmental philosophy, he addresses different audiences about topics related to environmental philosophy, Muslim environmental thought, sustainable development, religion and the environment, interreligious and intercultural dialogue, peace education, Higher Education Leadership. Recently, he was among drafting team of the Islamic Declaration for Global Climate Change. Other team members include Prof. Azizan Baharuddin, (Malaysia) Fazlun Khalid (UK), Prof Datuk Dr Osman bin Bakar (Brunei), Prof. Fachruddin Mangunjaya (Indonesia), Prof. Abdelmajid Tribak (Morocco), and Othman Llewellyn (Saudi Arabia). He was a consultant, UNEP (United Nation Environmental Program), 2015-to Present, USA. He is also selected as a jury member to The Higher Committee of The Award of The Kingdom of Saudi Arabia for Environmental Management in The Islamic World. Presently, he is a vising professor of Islamic Philosophy and Theology at Åbo Akademi University.

25.11 Mio Lindman och Sara Cederberg
Tema: Humaniora som arbete och som engagemang – ett samtal

Mio Lindman och Sara Cederberg diskuterar humanioras utveckling, betydelse och roll i samhället. I vårt samtal försöker vi definiera begreppet humaniora och diskutera de utmaningar som människovetenskaperna står inför idag. Det handlar bland annat om universitetets utveckling mot internationalisering och forskaryrkets transformation, om det offentliga kultursamtalets utsatthet och om språkets betydelse. Kan humaniora få en renässans i dess dubbla roll som vetenskap och kultursamtal?
Mio Lindman är doktor i filosofi och verkar som chefredaktör för den tvärvetenskapliga tidskriften Ikaros. Sara Cederberg är doktorand i historia vid Helsingfors universitet.

9.12 Eva-Carin Gerö, professor i antik grekiska, Stockholms universitet
Tema: Eva-Carin Gerö talar utgående från sin bok Grekisk eros: Kärlek och sexualitet i det antika Grekland

Om boken: ”Eva-Carin Gerö tar ett lättillgängligt och lätt problematiserande grepp om kärlek och erotik i antikens Grekland. Det är mycket som vi tror oss veta om de gamla grekerna men mycket som också är oklart, kanske det mesta. Samtidigt som Gerö ger oss kunskap om den tidens sexuella attityder och seder, får vi en dos provokation vad gäller den egna samtiden. Spännande folkbildning när den är som bäst.”

 

Folkets Bildningsförbunds Korpo filosofidagar 21-22.7.2018

Tema: #MeToo, #YouToo, #WeToo?

 

Nu finns tre av föredragen från sommarens filosofidagar som videoklipp på nätet! Se videoklippen via denna länk.

Filosofiska samtal om kön, sexualitet och identitet

#MeToo, samtyckeslagen, transpersoners rättigheter, könsneutral småbarnspedagogik, exkludering och inkludering… Kön, sexualitet, identitet och rättigheter debatteras hett, men vilka slags frågor är det vi egentligen diskuterar, och hur? Vilken roll spelar kön och sexualitet bortom tal om rättigheter och identitet? Vad betyder det att alls ha ett kön, eller att göra den sortens skillnad mellan människor? Är kön något man föds till eller något man lärs upp att vara? Vilken roll får frågor om kärlek, begär, självförståelse och kollektivitet i dessa diskussioner, får de alls plats i talet om könet som en fråga mellan Natur och Kultur?

Sommarens Korpo filosofidagar utforskar det här minfältet av frågor om kön, sexualitet och identitet. Vårt mål är att fördjupa förståelsen genom granskande dialog och därmed undvika att låsa samtalet kring ideologiska positioner och, som ofta sker, slå fast ‘svar’ på oklart formulerade frågor.

Fritt inträde & alla välkomna!

Program
kl. 12 Salla Peltonen, doktorand i filosofi och genusvetenskap vid Åbo Akademi
Tema: ”mina tystnader om metoo: en filosofisk reflektion kring en politisk rörelse”

Kl. 13.30 Jessika Holmlund, filosof, Åbo
Tema: ”Vem är jag och vad är det jag representerar? – En reflektion kring identitetspolitik”

Kl. 15 Kaffepaus

kl. 15.30 Sara Sundell, sakkunnig inom jämställdhetsarbete med barn och unga vid Folkhälsan, Helsingfors
Tema: ”Vilda pojkar och snälla flickor – Hur påverkar samhällets könsnormer, de vuxnas bemötande och förväntningar barnen?”

kl. 17 Joel Backström, filosof, Helsingfors
Tema: ”Ingen vacker syn – Kvinnor och män som varandras spegelbilder”
Tid: 21.7.2018

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/1931860693490802/

Övernattning i Korpoström:

Skärgårdscentrum Korpoström: http://skargardscentrum.fi/

Se www.matkahuolto.fi för bussförbindelser till och från Korpo.

Arrangör för Korpo Filosofidagar:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 50 5147297
E-post FBF (at) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi

 

Korpo filosofidagar 2017 – Den goda nationalismen, finns den?

Föredrag från filosofidagarna i textform:

Soldat James Mashiri – Symboler, Ikoner och narrativer

Filosof Hannes Nykänen – Vår tids hypernationalism och den mörka energin

 

Skall konsten tjäna det goda?

Alla tre föredrag från seminariet ”Skall konsten tjäna det goda?” i Helsingfors 31.1.2016 finns tillgängliga som videoklipp på nätet. Klicka på länkarna under för att se föredragen.