Aktuellt

Korpo filosofidagar 2017

Korpo filosofidagar ordnas i sommar 22.7 vid Skärgårdscentrum Korpoström. Information om tema och talare meddelas första veckan i juni.

Miniworkshop i essäistiskt skrivande, Åbo 24.5

Onsdag den 24.5 kl 16 arrangerar Ny Tid, Tidskriften Ikaros och Folkets Bildningsförbund en gemensam miniworkshop i essäistiskt skrivande för skribenter och forskare. Hur förmedlar du det väsentliga i forskning utan att förvanska innehållet? Hur formulerar du dig slagkraftigt och når ut med ditt budskap? Ny Tids och Ikaros redaktioner delar med sig enkla och fungerande tips för textarbete, och ger respons på texter med siktet ställt på framtida publikation.

Såhär gör du:

Anmäl ditt intresse till redaktionssekreteraren vid Ny Tid Lasse Garoff (lasse@nytid.fi, 040 536 1848) senast den 30.4. Kursen är avgiftsfri. Skicka även in en text eller ett utkast på max 4 sidor (15 000 tecken inkl. mellanslag) ifall du vill ha respons på en konkret text. Även kortare texter är välkomna, men det är bra för oss att ha lite material att utgå från.

Tidpunkt: Onsdag 24.5. kl 16

Plats: Restaurang Skolan, Eriksgatan 18, Historiesalen

Tidtabell:

15:30 Mingel

16:00: Inledning, presentationsrunda.

16:15: Ny Tids redaktionssekreterare Lasse Garoff håller en kort introduktion om praktiska skrivtips. Exempeltexter.

17:30: Gemensam genomgång av texter, diskussion, respons.

18:30: Matpaus.

19:15: Ny Tid och Ikaros berättar om redaktionernas pubikationsbeslut. Hur prioriterar man? Hurdana texter tycker tidskrifter om att trycka, och vilka texter gillar läsarna?

20:00 Fri samvaro. Redaktörerna finns närvarande för att bolla idéer på texter med tanke på kommande publikation.

Skall konsten tjäna det goda?

Alla tre föredrag från seminariet ”Skall konsten tjäna det goda?” i Helsingfors 31.1.2016 finns tillgängliga som videoklipp på nätet. Klicka på länkarna under för att se föredragen.