Aktuellt

Filosoficafé i Åbo hösten 2017

24.9 Filosof och skribent Mio Lindman, Åbo
Tema: Bildning i det gemenskapande samhället

Synopsis:

Kopplingen mellan demokrati och bildning beskrivs ofta i termer av information och upplysning – som om demokrati enbart handlar om att väljare ska ha tillräcklig kunskap om sina politiska representanter och de befintliga politiska institutionerna. Det finns en betydligt djupare dimension av bildning som handlar om våra gemensamma angelägenheter – eller vad som kunde vara gemensamma angelägenheter, men inte är det i vårt samhälle. Jag vill i mitt föredrag fundera över bildning i anslutning till demokrati genom att utgå från en kritisk diskussion om hur människor engageras i sitt närsamhälle, i sitt boende, sin mat, sin energiförbrukning, sina arbetsplatser o.s.v. Om bildning förstås som den kunskap vi har om vårt eget samhälle öppnar detta också upp för att diskutera demokrati som en kamp om gemensamma angelägenheter i bred mening, där kunskap hjälper oss att staka ut nya möjligheter för hur vi lever tillsammans.

4.10 Tema: ”Hur mår den finländska demokratin?
Historikern Johanna Wassholm, statsvetaren Henrik Serup Christensen och filosofen Hugo Strandberg diskuterar den finländska demokratins utveckling och tillstånd.

15.10 Författare, debattör och litteraturvetare Nina Björk, Lund
Tema: Rosa Luxemburg och drömmen om det röda

Synopsis

Polsk-tyska Rosa Luxemburg (1871-1919) har gått till historien som en socialistisk ikon; som revolutionär och intellektuell, skicklig retoriker och analytisk marxist drömde hon drömmen om jämlikhet. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i Nina Björks senaste bok Drömmen om det röda. Om Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek. Från ett historiskt perspektiv drar Björk där paralleller och skiljelinjer till vår egen tid för att diskutera vad kapitalism egentligen handlar om, vad feminism är och skulle kunna vara och hur vi idag förvaltar våra föregångares radikala tankar. Om jorden skapades för alla, varför har då några så mycket och andra så lite?

Nina Björk är doktor i litteraturvetenskap och författare. Hon har tidigare gett ut Under det rosa täcket. Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier (1996), Sireners sång. Tankar om modernitet och kön (1999), Fria själar. Ideologi och verklighet hos Locke, Mill och Benedictsson (2008) och Lyckliga i alla sina dagar. Om pengars och människors värde (2012).

29.10 Författare, poet och dramatiker Helena Granström, Stockholm
Tema: Det som en gång var. Om människans plats i naturen och teknologin som hotar människans livsmiljö.

19.11 Tema: ”Tilltal, gensvar och ansvar – samtal om konsten och livet.”
Författaren Hannele Mikaela Taivassalo, filosofen Antony Fredriksson och konstnären Göran Torrkulla diskuterar konstens relation till det egna livet och vårt samhälle.

Inträdet till filosoficafét är fritt och alla är välkomna! Varje filosoficafé ordnas vid restaurang Skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo. Vi startar kl. 17 och avslutar ungefär kl. 19. Under filosoficafét ger de inbjudna talarna först en inledning om sitt tema (30-60 min) och därefter följer öppen diskussion med publiken. OBS! Filosoficafét 4.10 ordnas undantagsvis på en onsdag och i Wecksell salen på restaurang Skolans andra våning, som vanligt kl. 17.

Arrangör:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 50 5147297
E-post FBF (at) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi

 

Skall konsten tjäna det goda?

Alla tre föredrag från seminariet ”Skall konsten tjäna det goda?” i Helsingfors 31.1.2016 finns tillgängliga som videoklipp på nätet. Klicka på länkarna under för att se föredragen.