Aktuellt

Diskussion om demokrati och bildning på Helsingfors bokmässa 27.10.2017

 

Folkets bildningsförbund deltar på Helsingfors bokmässan genom en diskussion under rubriken ”Demokrati och bildning”. Hur hänger bildning ihop med demokrati, och vilka är bildningens mål? Vad betyder det att tala om bildning i dagens samhälle? Ylva Perera, författare och frilansande journalist, samtalar med Joel Backström, filosof och översättare. FBF:s filosoficaféer firar tjugoårsjubileum i år, och publicerar under hösten 2017 en antologi för att uppmärksamma detta.

Platsen är Helsingfors bokmässa, Edith Södergran.

Tidpunkt: 27.10.2017 kl. 14:30

Filosoficafé i Åbo hösten 2017

 

29.10 Författare, poet och dramatiker Helena Granström, Gnesta, Sörmland, Sverige.
Tema: Det som en gång var. Om människans plats i naturen och teknologin som hotar människans livsmiljö.

Den moderna människans världsbild lämnar ytterst lite utrymme för en i
verklig mening levande omgivning. Istället har den möjliggjort för
henne att på ett mycket effektivt och långtgående vis manipulera och
förändra denna omgivning, så till den grad att mänsklig påverkan på
jorden numera anses definiera en ny geologisk tidsperiod. Med
utgångspunkt i sin bok Det som en gång var (Natur och Kultur, 2016)
diskuterar Helena Granström den teknologiska civilisationens mytologi,
och hur dess praktiker vittnar om vår syn på människans relation till
sin omvärld, och på vad det innebär att vara människa.

19.11 Tema: ”Tilltal, gensvar och ansvar – samtal om konsten och livet.”
Författaren Hannele Mikaela Taivassalo, filosofen Antony Fredriksson och konstnären Göran Torrkulla diskuterar konstens relation till det egna livet och vårt samhälle.

Inträdet till filosoficafét är fritt och alla är välkomna! Varje filosoficafé ordnas vid restaurang Skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo. Vi startar kl. 17 och avslutar ungefär kl. 19. Under filosoficafét ger de inbjudna talarna först en inledning om sitt tema (30-60 min) och därefter följer öppen diskussion med publiken. OBS! Filosoficafét 4.10 ordnas undantagsvis på en onsdag och i Wecksell salen på restaurang Skolans andra våning, som vanligt kl. 17.

Arrangör:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 50 5147297
E-post FBF (at) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi

 

Korpo filosofidagar 2017 – Den goda nationalismen, finns den?

Föredrag från filosofidagarna i textform:

Soldat James Mashiri – Symboler, Ikoner och narrativer

Filosof Hannes Nykänen – Vår tids hypernationalism och den mörka energin

 

Skall konsten tjäna det goda?

Alla tre föredrag från seminariet ”Skall konsten tjäna det goda?” i Helsingfors 31.1.2016 finns tillgängliga som videoklipp på nätet. Klicka på länkarna under för att se föredragen.