Aktuellt

Filosoficafé i Åbo våren 2019

(Samtliga filosoficaféen hålls söndagar kl. 17-19 vid restaurang Skolan, Eriksgatan 18, Åbo)

13.1 Forskare Nana Blomqvist, Åbo
Tema: ”Polarisering av samhället – när infantil identitetspolitik blev rumsrent”

24.2 Filosof och konstnär Göran Torrkulla, Åbo.
Tema: ”Hur långt sträcker vi oss i vårt välkomnande av (var)andra? Tankar till frågan om vår medmänskliga gemenskapsberedskap”

10.3 Idéhistoriker Anders Burman, Stockholm. Länk till Anders hemsida.
Tema: Meddelas senare

28.4. Katariina Kyrölä, docent i genusvetenskap och medievetenskap vid Åbo Universitet, universitetslärare i genusvetenskap vid Åbo Akademi och Kone Stiftelse forskare 2019-2021.

Synopsis

Under de senaste åren har triggervarningar – varningar innan potentiellt störande, traumatiserande, våldsamt eller marginaliserande material på nätet eller inom akademiska klassrum – blivit ett hektiskt debatterat tema. Men vad precis diskuteras, när triggervarningarna stöds eller ifrågasätts? Hurdana uppfattningar av sårbarhet och makt cirkuleras i debatterna? I föredraget analyserar jag hur sårbarhet uppfattas inom delvis överlappande, men även olika sammanhang. De tre sammanhang där triggervarningar har diskuterats är: feministiska argument för triggervarningar, feministiskt motstånd mot triggervarningar, och anti-feministiskt förlöjligande av triggervarningar. Föredraget baserar sig på en artikel som nyss publicerats i en bok som jag redigerade tillsammans med Anu Koivunen och Ingrid Ryberg, The Power of Vulnerability: Mobilising affect in feminist, queer and anti-racist media cultures (2018, open access).

https://www.manchesteropenhive.com/view/9781526133113/9781526133113.xml

Moderator: Salla Peltonen

5.5. Sara Nyman
Tema: Liv och mening i patriarkatet

Synopsis

I patriarkatet är det svårt att leva. Patriarkatet måste upplösas. I en begreppslig mening är det det som feministiska beskrivningar av vår livsform uttrycker: existentiella svårigheter, livsfrågor, och krav på förändring. Att försöka leva i ett patriarkat är att leva i en verklighet som skaver. Feministiska röster är ilskna, ibland sorgsna, oresonliga och frustrerade. Att lyssna på den feministiska kritiken är, som jag ser det, inte i första hand en fråga om argument och motargument, utan om att våga stiga in i den verklighet som skaver, att ta den feministiska rösten på allvar.

Under föredraget tar jag fasta på existentiella aspekter i feministiskt tänkande. Jag diskuterar levnadsöden, fiktiva som verkliga, som genom ilska (och ibland våld) bryter och samtidigt synliggör en patriarkal grammatik, det vill säga livets gilla gång.

Sara Nyman skriver pro gradu i filosofi vid Åbo Akademi i anslutning till filosoficaféets tema.

Moderator: Salla Peltonen

 

 

***

Videoklipp av föredrag från tidigare FBF evenemang

26.8 Nationalekonom Christer Lindholm, Åbo
Tema: ”Ekonomiska myter och alternativa fakta – hur marknadsfundamentalismen banade väg för den nationalistiska populismen”

Christers föredrag som videoklipp

16.9 Författare och litteraturvetare Ylva Perera
Tema: ”Vi har inte krossat patriarkatet bara för att männen gråter – om kroppar, identiteter och kamp”

Ylvas föredrag som videoklipp

 

Folkets Bildningsförbunds Korpo filosofidagar 21-22.7.2018

Tema: #MeToo, #YouToo, #WeToo?

 

Nu finns tre av föredragen från sommarens filosofidagar som videoklipp på nätet! Se videoklippen via denna länk.

Filosofiska samtal om kön, sexualitet och identitet

#MeToo, samtyckeslagen, transpersoners rättigheter, könsneutral småbarnspedagogik, exkludering och inkludering… Kön, sexualitet, identitet och rättigheter debatteras hett, men vilka slags frågor är det vi egentligen diskuterar, och hur? Vilken roll spelar kön och sexualitet bortom tal om rättigheter och identitet? Vad betyder det att alls ha ett kön, eller att göra den sortens skillnad mellan människor? Är kön något man föds till eller något man lärs upp att vara? Vilken roll får frågor om kärlek, begär, självförståelse och kollektivitet i dessa diskussioner, får de alls plats i talet om könet som en fråga mellan Natur och Kultur?

Sommarens Korpo filosofidagar utforskar det här minfältet av frågor om kön, sexualitet och identitet. Vårt mål är att fördjupa förståelsen genom granskande dialog och därmed undvika att låsa samtalet kring ideologiska positioner och, som ofta sker, slå fast ‘svar’ på oklart formulerade frågor.

Fritt inträde & alla välkomna!

Program
kl. 12 Salla Peltonen, doktorand i filosofi och genusvetenskap vid Åbo Akademi
Tema: ”mina tystnader om metoo: en filosofisk reflektion kring en politisk rörelse”

Kl. 13.30 Jessika Holmlund, filosof, Åbo
Tema: ”Vem är jag och vad är det jag representerar? – En reflektion kring identitetspolitik”

Kl. 15 Kaffepaus

kl. 15.30 Sara Sundell, sakkunnig inom jämställdhetsarbete med barn och unga vid Folkhälsan, Helsingfors
Tema: ”Vilda pojkar och snälla flickor – Hur påverkar samhällets könsnormer, de vuxnas bemötande och förväntningar barnen?”

kl. 17 Joel Backström, filosof, Helsingfors
Tema: ”Ingen vacker syn – Kvinnor och män som varandras spegelbilder”
Tid: 21.7.2018

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/1931860693490802/

Övernattning i Korpoström:

Skärgårdscentrum Korpoström: http://skargardscentrum.fi/

Se www.matkahuolto.fi för bussförbindelser till och från Korpo.

Arrangör för Korpo Filosofidagar:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 50 5147297
E-post FBF (at) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi

 

Korpo filosofidagar 2017 – Den goda nationalismen, finns den?

Föredrag från filosofidagarna i textform:

Soldat James Mashiri – Symboler, Ikoner och narrativer

Filosof Hannes Nykänen – Vår tids hypernationalism och den mörka energin

 

Skall konsten tjäna det goda?

Alla tre föredrag från seminariet ”Skall konsten tjäna det goda?” i Helsingfors 31.1.2016 finns tillgängliga som videoklipp på nätet. Klicka på länkarna under för att se föredragen.