Våren 2020

26.1 Filosof/historiker Jonas Ahlskog och historiker Mats Wickström, Åbo.
Tema: Den progressiva folkbildningens historia i Svenskfinland, 1946-1991,

8.3 Filosof och konstnär Göran Torrkulla, Åbo.
Tema: Om människan, djuren och resten av naturen, Till kritiken av vår medvarelseglömska ur ett etiskt perspektiv

5.4 Lisa Grans, Universitetslärare i folkrätt, Åbo.
Tema: Förebyggande av hedersrelaterat våld OBS! Inställt pga coronaepidemin, presentationen flyttades till hösten 2020

19.4 Björn Vikström, Universitetslärare i teologisk etik och religionsfilosofi, Åbo.
Tema: Religion och populism OBS! Inställt pga coronaepidemin, presentationen flyttades till hösten 2020

17.5 Pia Ahlbäck, FD i Engelska språket och litteraturen, Åbo.
Tema: Tid, tålmodighet och demokrati. Om att utforska normerande temporaliteter OBS! Inställt pga coronaepidemin, presentationen flyttades till hösten 2020