Våren 2018

22.4 Filosoferna Camilla Kronqvist och Göran Torrkulla, Åbo
Tema: Samtal om filosofins roll i den enskildes liv och samhället. Filosoficaféet är också en boksläpparfest för FBF:s antologi: Rum för eftertanke: en antologi om att utaman det invanda.

 

8.4 Författare Bosse Hellsten, Lovisa
Tema: Om platser, rötter och att vara människa.

 

11.3 Historiker Matias Kaihovirta, Åbo
Tema: Den skiftande bilden av 1918: om sociala konflikter och historiebruk

Synopsis

Under kvällens presentation diskuteras kriget 1918 i förhållande till sociala och politiska konflikter i finländsk historieskrivning. Vilken betydelse har 1918 haft i samhälls- och historievetenskaplig forskning och hur står den i relation till senare samhällspolitisk utveckling? I vilken utsträckning har 1918 års händelser undersökts utifrån ett politiskt perspektiv, och hur har man förklarat aktörskap och sociala konflikter i sentida forskning?

 

4.2 Filosof och historiker Jonas Ahlskog, Åbo
Tema: Historia och självkännedom.

Synopsis

Självkännedomens väsen tillhör filosofins äldsta frågor. På Apollotemplet i Delfi stod inskriptionen ”känn dig själv”, och för Sokrates var självkännedom en grundförutsättning för att överhuvudtaget kunna handla på ett ansvarsfullt sätt. Under det här filosoficafét vill jag diskutera på vilket sätt frågor om självkännedom hör ihop med kunskap och förståelse av vår historia. Med ‘historia’ menas här både vår egen personhistoria och den gemensamma, samhälleliga historia vi alla oundvikligen också tillhör. Jag kommer att närma mig frågorna om historia och självkännedom genom litterära exempel från W. G. Sebalds författarskap och med analytiska begrepp från R. G. Collingwoods historiefilosofi.