Program våren 2013

 • 19.5
  Tema: Arbetsplatsmotstånd: relevans och möjligheter
  Inledare: Roland Paulsen, sociolog, Stockholm

Roland Paulsen disputerade vid Uppsala universitet i april på en avhandling som bland annat analyserar maskning på jobbet. Under detta filosoficafé kopplar han ett bredare grepp om arbetsplatsmotstånd generellt och dess sociologiska relevans. Paulsen är författare till boken Arbetssamhället: Hur arbetet överlevde teknologin (Gleerups 2010). Han har deltagit i svensk debatt om arbetets roll i samhället genom artiklar i bland annat Dagens Arena, Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Paulsens skrifter har även uppmärksammats i Dagens Nyheter och Sveriges Radio. Se även Paulsens webbsida för ytterligare referenser. slut på denna text

 • 28.4
  Tema: ”Med vett och vilja eller bara av oaktsamhet? – En filosofs reflektioner kring en debatt om uppsåtsbegreppet i svensk och finsk rätt”
  Inledare: Martin Gustafsson, professor i filosofi vid Åbo Akademi

Uppsåtsbegreppet är enligt hävd av central betydelse i all västerländsk rättsskipning – många brottsrubriceringar kräver uppsåt för en fällande dom. Ändå råder en hel del förvirring kring hur gränsen ska dras mellan uppsåt och oaktsamhet, den så kallade ”uppsåtets nedre gräns”. I synnerhet i Sverige har frågan under senare tid uppmärksammats en hel del, då Högsta Domstolen initierat en förändring i praxis. Tidigare arbetade svensk rättskipning med en för västerländsk rätt närmast unik konstruktion för att dra gränsen, så kallat ”eventuellt uppsåt” – ”dolus eventualis””. Men nuförtiden verkar det råda bred enighet om att detta uppsåtsbegrepp bör ersättas. Frågan är bara med vad. För en filosof som länge försökt hitta rätt i den filosofiska diskussionen kring avsiktbegreppet bjuder denna rättsteoretiska debatt på många nya perspektiv och välbehövlig konkretion. Men jag ska också försöka säga några ord om vad rättsteoretikerna kan ha att lära av filosofin. slut på denna text

 • 14.4
  Tema: ”Grundinkomst – frihet åt prekariatet eller cementering av låglönearbete?”
  Inledare: Li Andersson, studerande och Vänsterungas ordförande, Åbo

Debatten kring grundinkomst har under de senaste åren vaknat till liv igen och för tillfället pågår en namninsamling för ett medborgarinitiativ om grundinkomst. Allt från radikala autonoma vänstergrupper till riksdagsledamöter från samlingspartiet har uttryckt stöd för någon form av grundinkomst. Men vad innebär detta för grundinkomsten som ett politiskt krav? slut på denna text

 • 10.2
  Tema: Varför lyckas vi inte råda bot på global fattigdom?
  Inledare: Eva Nilsson, utvecklingspolitisk rådgivare (Kepa) och författare av boken Afrika på bordet, Helsingfors

I stället för att diskutera biståndets vara eller icke-vara granskar Nilsson politisk-ekonomiska relationer och tankemönster som uprätthåller global ojämlikhet. Med fokus på relationerna mellan Finland och länder i Afrika söder om Sahara behandlar hon exempel från klimat-, skatte-, handels- och migrationspolitiken. slut på denna text

 • 27.1
  Tema: Det ansvarsfulla handlandet är inte att ensidigt hävda sin egen rätt. Några tankar om förhållandet mellan rättigheter och skyldigheter.
  Inledare: filosof Göran Torrkulla, Åbo

Endast möten kan föra oss i kontakt med sådana sidor av oss själva som vi inte ensamma kan få syn på. I den meningen ställs vi inför den ständiga uppgiften att i medmänsklig tillvändhet vidkänna allas vårt beroende av varandra, det vill säga att med hela vår människa vidkänna de skyldigheter och krav som olika konkreta situationer i vårt vardagliga umgänge ställer oss inför. Under filosoficafét 27.1. kommer filosof Göran Torrkull att diskutera vad denna mänskliga belägenhet innebär och vilka sorts frågor det ställer oss inför.