Program våren 2006

 • 26.4. Åbo kulturcentrum/Gamla Rådhuset, Gamla Stortorget 5 kl. 18.30
  Föreläsningsserien: Samtal om sanning och lögn i litteraturen
  Föreläsare: författarna Bengt Ahlfors och Joakim Groth samt historiker Henrik Meinander
  Tema: ”Lögn och förbannad sanning på scen”

Serien avslutades med ett samtal mellan pjäsförfattarna Bengt Ahlfors och Joakim Groth, som båda använt sig av historiska händelser i sina pjäser, och historieprofessorn Henrik Meinander. slut på denna text

 • 19.4. Åbo kulturcentrum/Gamla Rådhuset, Gamla Stortorget 5 kl. 18.30
  Föreläsningsserien: Samtal om sanning och lögn i litteraturen
  Föreläsare: författaren Ernst Brunner, Sverige
  Tema: Karl XII, Bellman och Södergran

Brunner diskuterade frågan om hur han låtit fakta möta fiktion i romanerna om Edith Södergran, Bellman och Karl XII. Hans sätt att i dessa romaner låta historiska personer uppträda i jag-form har väckt livlig debatt. Dvs både lovord och kritik. Om frågan fakta-fiktion säger Brunner bl.a. att läsaren gärna får sväva i okunskap om vad som är fakta och vad fiktion.

Brunner har givit ut över tjugo böcker – elva romaner, sju diktsamlingar, en barnbok och en doktorsavhandling om Edith Södergran. Många av hans böcker baseras på egna upplevelser. Nu i vår utkom ”Vandring under jorden” där författaren gör en resa i arkeologernas spår kring Medelhavet. slut på denna text

 • 9.4 Restaurant Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo klo 17
  Inledare: PeD Mirjam Kalland, Folkhälsans forskningscentrum
  Tema: Om barndom, föräldraskap och det postmoderna samhället

Utgångspunkten i Kallands inlägg var en kort översikt över barndomens historia med anhalter i Platon, Aristoteles, John Locke, Rousseau fram till dagens situation. Frågor som ställts var hur dessa tänkare betonat individens och samhällets roll i människans utveckling (hur mycket hänger på arvsanlag och hur mycket på fostran), hur de uppfattat individens moraliska läggning (är hon ond eller god) och hur vi ser på dessa frågor idag?

Då det gäller det postmoderna samhället finns det såväl bestående element som förändringar. Kalland gjorde gällande att vi fostrar våra barn till ett samhälle vi inte själva vuxit upp i, men samtidigt behöver barn detsamma i dag som det behövde på Platons tid: stabil och kärleksfull omsorg av någon som ser till deras fysiska och känslomässiga behov. Vi är vana att se bristande omsorg som ett hot mot barnets utveckling men Kalland frågade sig om inte också välståndet kan utgöra ett problem om barn inte lär sig hantera motgångar och besvikelser, inte lär sig att längta och vänta.

Kalland presenterade också ett perspektiv på föräldraskap som hon kallade det ”reflektiva föräldraskapet”. Till skillnad från ett behavioristiskt perspektiv betonas i detta bl.a. kommunikationens roll i relationen mellan föräldrar och barn. slut på denna text

 • 26.3 Restaurant Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo klo 17
  Inledare: filosof Göran Torrkulla, Åbo
  Kommentar: prof. Merete Mazarella, H:fors
  Tema: Konsten som tilltal, gensvar och ansvar!

Vilket är det moraliska ansvar som den enskilda konstnären har för sina verk och hur ser den enskilde mottagaren ansvar ut? I sin inledning som kommenteras av prof. Merete Mazzarella diskuterar Göran Torrkulla frågan om vilken plats vi ger konstens i våra egna liv som en fråga om mottagarnas gensvar på konstnärens tilltal, och lyfter särskilt fram den enskilda mottagarens medskapande roll. Enligt Torrkulla handlar villkoren för en levande konst också lika mycket om vår människo- eller livssyn som om vår konstsyn. På det hela taget syftar anförandet till att skissera upp konturerna till ett dialogiskt helhetsperspektiv och vill på detta sätt locka till en gemensam diskussion.

Kvällens café inledde föreläsningsserien ”Sanning och lögn i litteraturen” som arrangeras av Åbo Kulturcentral, Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, Finlands svenska författareförening och Folkets Bildningsförbund. Mera om serien. slut på denna text

 • 26.2 Restaurant Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo klo 17
  Inledare: prof. Heikki Patomäki, H:fors
  Tema: Om universitetspolitik och den fria tanken (föredrag på finska, diskussion på finska och svenska)
 • 12.2 Restaurant Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo klo 17
  Inledare: forskare Pamela Slotte, Åbo Akademi
  Tema: Mänskliga rättigheter – vad är det vi talar om?

Mänskliga rättigheter omtalas av människor som är föremål för olika slags kränkningar, och av individer och organisationer som uttalar sig i felbehandlade människors namn. Stater förbinder sig att iaktta mänskliga rättigheter. Krav på att dessa rättigheter iakttas skrivs in i den Europeiska unionens handelsavtal med olika länder. Mänskliga rättigheter görs alltså gällande i många olika sammanhang. Men vad är det man talar om? I sin inledning diskuterade Pamela Slotte mänskliga rättigheter som ett juridiskt och moraliskt begrepp, vilka olika betydelser och funktioner det verkar ha samt frågan om gränserna för dess meningsfulla bruk. slut på denna text

 • 29.1 Restaurant Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo klo 17
  Inledare: sjuksköterskeelev Hanna Kaskinen
  Tema: Företagsetik

Den ökande globaliseringen medför flera dilemman för företagen. Frågan om samhällsansvar ökar i vikt, speciellt för de internationella bolag som flyttar delar av sin verksamhet/produktion till – eller väljer underleverantörer i – fattigare länder eller u-länder. I sin inledning koncentrerade sig Hanna Kaskinen på frågor som rör – Företagens utmaningar och skyldigheter och om det går att kombinera vinstgivande verksamhet med bra företagsetik?

En del av problematiken i sammanhanget är att många frågor är notoriskt svåra att besvara. Några exempel på sådana frågor är: ”Hur skall man veta om företagen är ärliga i sin vilja att sträva efter ‘etisk verksamhet’?”, ”Kan ändamålet – eller syftet – rättfärdiga medlen?” och ”Vad betyder egentligen ‘Corporate Social Responsibility’ (CSR)?”.

Hanna Kaskinen är sjuksköterskeelev och ekonomie magister, och har senast jobbat som Nokias miljö- och etikspecialist. Hon medverkade i dokumentären ”A Decent Factory” – en film om Nokias arbete med skapa etiska regler för sina underleverantörer. Visad på YLE2 2004 och 2005 slut på denna text

 • 15.1 Restaurant Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo klo 17
  Inledare: fil.dr Stefan Sjöberg, Stockholm
  Tema: ”Kapitalism med folkets kapital – om katen över pensionsfonderna”

Med utgångspunkt i den aktuella frågan om förändringen av de gemensamma pensionssystemen runt om i Europa, håller föredrag om kollektiv kapital- och fondbildning som strategi för ekonomisk demokrati. Idag pågår i många länder försök till omfattande förändringar av de pensionssystem som legat i offentlig förvaltning. Tendensen är att dessa gemensamma system ersätts av pensionssystem på individuell och privat basis, där kontrollen över gigantiska pensionsmedel överförs till banker, försäkringsbolag och börsklippare bortom demokratisk kontroll. Detta har föranlett omfattande protester och massdemonstrationer. Samtidigt finns det inom vänstern tankegångar på möjligheten att fackföreningsrörelsen byggde upp egna pensionsfonder, under demokratisk kontroll av medlemmarna/pensionsspararna. Dessa fonder skulle kunna utgöra en reell maktfaktor inom samhällsekonomin och för tanken till de i Sverige föreslagna löntagarfonderna, som var 1970-talets största stridsfråga. Dessa fonder syftade till att överföra ägandet av storföretag i gemensam ägo, och Sjöberg kommer i föredraget även ta upp denna stridsfråga.

Stefan Sjöberg leder ett samarbetsprojekt kring ekonomisk demokrati i EU parlamentet.