Program våren 2005

 • 10.4
  Inledare: prof Lars Hertzberg, Åbo Akademi
  Tema: “Legitimitet kontra demokrati”

Regimer bedöms ofta i termer av demokrati, detta var t.ex. en av motiveringarna för anfallet på Irak, men hela frågan om demokrati förutsätter ett ställningstagande till en djupare fråga, nämligen frågan om styrelsens legitimitet.

 • Inledare: forskare Johan Lönnroth, Göteborg
 • 13.3
  Inledare: författare Olle Sahlström, Stockholm
 • 27.2
  Inledare: Bo Erik Ekström
  Tema: Om kommunekonomi – problem och möjligheter
 • 13.2
  Inledare: filosof Thomas Wallgren, H:fors
  Tema: Eichmann, Simone Weil och den moraliska fantasin
 • 30.1
  Inledare: filosof Martina Reuter, H:fors Universitet
  Tema: Hanna Arendts uppfattning om relationen mellan filosofi och politik

Hannah Arendt (1906-1975) är känd för att hon inte ville kalla sig filosof. Trots detta är två av hennes huvudverk, The Human Condition (1958) och The Life of the Mind (postumt 1978) svåra att beskriva som något annat än filosofiska studier av några av det mänskliga varandets mest grundläggande begrepp: arbete, tillverkning, handling, tänkande, viljande och omdöme.

I sin inledning belyser Martina Reuter Arendts uppfattning om förhållandet mellan filosofi och politik genom att beskriva vilka roller dessa två grundläggande mänskliga verksamhetsformer spelade i Arendts eget liv. Det finns en filosofisk orsak att göra så. Arendt betonade att filosofin är en aktivitet, inte ett system, och enda sättet att beskriva vad filosofi är, är att beskriva vad specifika filosofer gör. Hon var själv speciellt fascinerad av Sokrates gestalten och betraktade Sokrates liv som essensen av den filosofiska tankens möjligheter och betydelser.