Program hösten 2015

 • 13.12
  Tema: ”Vardagen är det stoff som våra utopier är gjorda av”
  Filosof och konstnär Göran Torrkulla, Åbo

Se evenemanget på Facebook. slut på denna text

 • 29.11
  Tema: ”Negerboll och nättroll.”
  Författare, historiker och kulturskribent Åsa Linderborg, kulturchef för tidningen Aftonbladet (Stockholm)

Identitetspolitiken ritar om det offentliga samtalet. Maktstrukturer kring kön, ras och sexualitet avslöjas och friläggs när underordande grupper får en egen ideologi och terminologi – och energi! Men vad är egentligen identitetspolitik? Är den ett vänsterprojekt eller splittrar den de kulturradikala krafterna? Vad skiljer HBTQ-rörelsens identitetspolitiska projekt från högerextremisternas nationalism? Åsa Linderborg delar med sig av sina svenska erfarenheter av den svenska debatten om Tintin, svenskheten och rätten att älska vem man vill. slut på denna text

 • 22.11
  Tema: ”Drömmen om en annan värld: Teologiska motiv inom samtida politisk filosofi.”
  Teolog Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi med kompetens i religionsfilosofi vid Lunds universitet

Ett av de mer remarkabla dragen i det sena 1900-talets och tidiga 2000-talets filosofi är det förnyade intresset för teologiska tankefigurer. Detta gäller i synnerhet den politiska filosofin som hämtar näring ur den visionära potential som det bibliska arvet rymmer. Med utgångspunkt i sin bok Den gudomliga historien: Om profetism, messianism och andens utveckling (Glänta, 2014) diskuterar Jayne Svenungsson det bibliska arvets utopiska kraft. Med exempel från 1900-talets utopikritiska debatter till marxismens återkomst inom samtida politisk filosofi belyser hon strävan att navigera mellan utopiskt övermod och resignerad visionslöshet. Om den goda politiken består i att finna denna balansgång, vad kan vi då lära oss av Västerlandets komplexa teologiska arv?

Missade du detta filosoficafé? Ingen fara, här finns ett sammandrag av journalisten Jayne Svenungssons föredrag Drömmen om en annan värld: Om det bibliska arvets utopiska kraft. slut på denna text

 • 25.10
  Tema: ”En partisk journalists bekännelser”
  Journalist Fredrik Edin, kulturredatör på tidningen Arbetaren (Malmö)

Vad händer med journalistiken i en värld där tidningar och annan media inte längre är mål i sig utan medel för deras ägare att tjäna pengar? När verksamheten inte längre handlar om att sälja en tidning till ett antal läsare, utan om att sälja ett antal läsare till tidningens annonsörer? När makthavare satsar allt större resurser på kommunikation medan de som ska granska samma makthavare satsar allt mindre?

Marx och Engels påstående om att den härskande klassens tankar under varje epok är de härskande tankarna, kan tyckas klinga särskilt sant när det gäller media under vår epok. Men finns det verkligen ingenting vi kan göra åt saken?

Läs Edins blogg.

Missade du detta filosoficafé? Ingen fara, här finns ett sammandrag av journalisten Fredrik Edins föredrag En partisk journalists bekännelser. slut på denna text

 • 11.10
  Tema: ”Livet efter döden: Patocka, Derrida, Heidegger”
  Filosof Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola (Stockholm)

Mot slutet av sitt liv skisserar den tjeckiske fenomenologen och människorättsaktivisten Jan Patocka på en text om Livet efter döden. Han ställer sig där frågan om hur vi som sekulära filosofer kan tala om de dödas efter- eller kvarlevnad. Utifrån hans fråga visar jag hur tematiken har både en föregångare och en efterföljare i Heidegger och Derrida. Den förre talade om ett särskilt sätt att ”vara-med-de-döda” och den senare skisserade möjligheten av ”det spektralas/spökligas fenomenologi”. Framställningen är en del av en större studie under arbete, med den preliminära titeln: Being with the dead: burial, ancestrality, and the origin of historical consciousness. Under måndagen presenteras ytterligare ett delkapitel, som berör anfäderskult vid ämnet filosofi vid Åbo Akademi (Arken) kl. 18.

Se evenemanget på Facebook. slut på denna text

 • 13.9
  Tema: ”Vad är en kropp? Tankar om kroppens filosofi.”
  Filosof Ylva Gustafsson, Åbo Akademi

I detta föredrag kommer jag att se närmare på hur en mekanistisk bild av kroppen vuxit fram inom det naturvetenskapliga, filosofiska och samhälleliga tänkandet. Jag diskuterar hur vår kroppslighet får mening i ett delat liv med andra, och hur olika moraliska frågor aktualiseras i diskussioner om kroppen. Jag ser närmare på frågor som:
-Vilken innebörd har det vetenskapliga intresset för anatomi och dissekering haft för filosofiska perspektiv på kroppen?
-Vad betyder det att röra sig, göra saker, att bli skicklig på att hantera något?
-Hur har vår kroppslighet mening i ett delat liv med andra?
-Hur ska vi förstå sådant som smärta, sjukdom och död?

Se evenemanget på Facebook.

Missade du detta filosoficafé? Ingen fara, här finns ett sammandrag av filosofen Ylva Gustafssons föredrag Vad är en kropp? Tankar om kroppens filosofi.