Program hösten 2014

 • 14.12
  Tema: ”Göra ätstörd i bloggar. Om normalisering och normbrott, kamouflering och synliggörande”
  forskare i kvinnovetenskap Ann-Charlotte Palmgren, Åbo Akademi

Vad händer när moderatorer för en nätgemenskap förbjuder bloggskribenter att skriva om ätstörningar? Hur konstrueras ätstörda identifikationer i bloggar? I mitt föredrag diskuterar jag dessa frågor genom att röra mig mellan begrepp såsom makt, taktik, kön och rum. Jag förstår ett ätstört flickskap och bloggarna som ett rum där makt är relationellt, men där även motstånd förekommer. Genom exempel från tretton flickors bloggar illustrerar jag hur det inte endast finns en maktdynamik mellan moderatorer och flickorna, utan även en maktdynamik mellan de bloggande flickorna samt mellan olika former av ätstörningar. Syftet är att synliggöra och analysera normer och normbrott och hur gemenskap tar sig uttryck bland de bloggande flickorna.

Se evenemanget på Facebook. slut på denna text

 • 23.11
  filosofer Kate Larson och Göran Torrkulla, Södertörns högskola & Åbo Akademi
  Kate och Göran talar utifrån sin nya bok Stiglöshet: 3 essäer om uppmärksamhetens former (av Babis Carabeidis, Kate Larson och Göran Torrkulla)

I boken ställer författarna följande frågor: Kan vi styra vår uppmärksamhet, eller är det den som styr oss? Sviker den när vi bäst behöver den eller flyr vi till vanetänkandets aningslösa lugn?

Essäerna är frukten av författarnas samtänkande kring uppmärksamhetens existentiella, moraliska och konstnärliga dimensioner.

Boken är den första volymen i förlagets nya serie Lejd Essä.

Boken gick att köpas av författarna under filosoficafét. slut på denna text

 • 16.11
  Tema: ”Förståelse – filosofins blinda fläck”
  Inledare: filosof Hannes Nykänen, Åbo Akademi & Helsinfors universitet

”Filosofin har från sin begynnelse fram till våra dagar i en eller annan mening försökt reda ut vad tänkande och förståelse handlar om. ’Vad är det som gör vissa tankar sanna och andra falska?’ ’Hur kan tankar och språkliga satser betyda någonting?’ Frågor som dessa kan sägas höra till filosofins kärnområde. Utöver det här har det också funnits en mer ”existentiell” sida i filosofin; en sida där man i Sokrates efterföljd har frågat vad det betyder att känna sig själv och att vara dygdig. Fackfilosofer anser i allmänhet att den här sidan av filosofin är mera ”populär” och perifer.

Jag ska i mitt föredrag försöka antyda på vilket sätt filosofin i själva verket har förträngt en helt central aspekt av förståelse och mening. Jag ska också försöka visa hur de ovannämnda två aspekterna på filosofi också utgör två aspekter av den förträngning jag har i tankarna.”

Evenemanget på Facebook. slut på denna text

 • 19.10
  Tema: ”Det oändliga avståndet”
  Inledare: filosof Camilla Kronqvist, Åbo Akademi

När två människor älskar varandra är viljan att förstå varandra ofta ett utmärkande drag för deras kärlek. Men är det överhuvudtaget möjligt att förstå en annan människa, eller gör jag ett misstag om jag tänker på den som jag älskar som någon som jag kan förstå helt och hållet? Borde vi istället erkänna att det finns ett oöverbryggligt avstånd mellan människor så att det bästa vi ibland kan göra är att inse att det alltid finns något som vi inte kan förstå?

Camilla Kronqvist nystar i olika betydelser av att förstå en annan människa. Hon frågar vad som är möjligt och möjligt och klargör vilka moraliska aspekter och krav som finns att upptäcka i önskan om att förstå och erfarenheten av att inte förstå den andra parten i ett kärleksförhållande. slut på denna text

 • 28.9
  Tema: ”När orden inte räcker till”
  Inledare: Niklas Forsberg, filosof, Uppsala universitet

Hur kommer det sig att de ord vi kallar på när vi vill säga att vi älskar någon ofta kommer ut som platta, inadekvata, eller som barnsliga naiviteter? Du säger ”jag älskar dig”, men du känner att orden liksom inte träffar. Men man kan samtidigt känna att inga andra ord skulle duga. Eller föreställ dig en vän som förlorat en närstående. De ord som vi griper efter – t.ex. ”Jag beklagar sorgen” – kan upplevas som alltför invanda, använda, fadda – som om vi bara repeterar en artighetsfras som en papegoja. De verkar helt enkelt inte klara av att bära situationens tyngd. Och när det kommer till även större mått av ondska, så återkommer formuleringarna. Orden tycks svika oss. Antingen finner vi dem inte, eller så duger de inte. Orden räcker inte till. Det är temat för detta Café.