Program hösten 2012

Filosoficafé i Åbo var inhiberat p.g.a. statens nedskärningar. Läs hela texten (i pdf-format). Läs även den tidigare insändaren (också i pdf-format).