Program hösten 2009

  • 8.11 Inledare: bonde Mats Holmqvist
    Tema: Om ekologiskt jordbruk
  • 25.10 Inledare: Filosof Hannes Nykänen
    Tema: Moral och gemenskap

Både i filosofin och i vardagligt tal tar man vanligtvis för givet att moral – vad det än annars betyder – grundar sig på gemensamma värderingar. Hur de gemensamma värderingarnas grundläggande natur närmare ska förstås brukar vanligtvis förbli dunkelt. Samtidigt anses moral ofta tangera det ”mest” personliga i en mänska men vad det här betyder är minst sagt oklart. De som tar fasta på den kollektiva aspekten betonar i olika grad och på olika sätt moralens begriplighet medan de som tar fasta på den personliga aspekten betonar det personliga, emotionella och godtyckliga i moraliska reaktioner. Enligt Nykänen är idén att moral bottnar i gemensamma värderingar en sammanblandning mellan samvete och kollektivt tryck. Den starka, skambetonade skuldkänslan av att ha gjort någonting man kan bli anklagad för är INTE en samvetserfarenhet utan ett utslag av kollektivt tryck. Det här trycket utgör helt klart en aspekt av ”våra gemensamma värderingar” men det handlar inte om moral utan om vår FLYKT UNDAN MORAL, eller m.a.o., om vår flykt undan samvetet.

Nykänen diskuterar i sin inledning frågor som han behandlar i sin nya bok Samvetet och det dolda.