Politikcafé program hösten 2005

 • 5.12 Restaurang G18, Georgsgatan 18, Helsingfors klo 19
  Inledare: prof. Alf Rehn
  Kommentar: SFP kretsordförande Maria Björnberg-Enckell
  Tema: Den framgångsrika ekonomiskan och politiken

”Ekonomiska” kan vi kalla det språk som så framgångsrikt koloniserat vårt politiska samtal. Det är nu dags att på allvar börja fundera över vad denna kolonisatör i stort och smått egentligen sysslar med. Frågor borde ställas i alla de sammanhang där ”ekonomiskan” vunnit terräng. Vi kan t.ex. fråga oss: vad innebär det att
konsumera och producera omsorg?
konsumera och producera omsorg effektivt?
säga att omsorgen har stordriftsfördelar?
sträva efter en effektivering av demokratin eller skolundervisningen?
konsumera konst?

I sin inledning diskuterade professor Alf Rehn ekonomin som ett språk och som en kultur, och alldeles särskilt som ett sammansatt fält som med sin logik tenderar att överskrida de områden där den hör hemma. Frågan är hur fenomenet blivit möjligt? Kan det vara så vi i detta ”ekonomins tidevarv”, kunskapssamhället till trots, blivit analfabeter på ekonomi och att detta är orsaken till det kritiklösa anammandet av ”ekonomiskan”?slut på denna text

 • 3.11 Restaurang G18, Georgsgatan 18, Helsingfors klo 19
  Inledare: docent Erik Amnå
  Tema: Den jourhavande medborgaren