Program hösten 2005

 • 27.11 Restaurant Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo klo 17
  Inledare: författare och journalist Björn Elmbrant; Stockholm
  Tema: BÖRSBUBBLAN – och sedan? eller VAR FINNS DEN LÅNGSIKTIGA KAPITALISMEN?

Börsbubblan 2000 sprack och miljarder i värdetillväxt försvann över en natt eller bytte ägare. Men vilka slutsatser drar vi av det som skedde? Kan vi lita på nationalekomerna när de tror att Den Ekonomiska Människan fattar rationella beslut? Hur säkert ligger vår pensionspararande i fonder av olika slag? Om dessa fonder fortsätter att springa hack i häl på varandra, finns det risk för nya bubblor? Var finns de institutioner och normer som uppmuntrar långsiktig företagsamhet?

Björn Elmbrant, har nyligen skrivit boken ”Dansen kring guldkalven”- som blivit en försäljningssuccé i Sverige. slut på denna text

 • 6.11 Restaurant Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo klo 17
  Inledare: filosof Antony Fredriksson, Åbo
  Tema: Blicken och åsikten: om dokumentära bilder, propaganda och att berätta om det okända

I sin inledningen diskuterar Antony Fredriksson frågan om hur dokumentära bilder kan ifrågasätta rådande kollektiva föreställningar. Ett bildspråk bygger på konventioner en slags överenskommelser om hur olika saker skall representeras. Kollektiva föreställningar är ofta en produkt av de här konventionerna och vise versa, konventionerna uppstår i många fall utgående från kollektiva föreställningar. I teorier om bilder används ofta begreppet ”blick” i en metaforisk mening. Bland annat diskuterar historikern Edward Said ”orientalismen” som en ”blick” som uttrycker en ”västerländsk dagdröm om orienten”. Saids utläggning illustrerar väl hur denna växelverkan kan fånga oss i ett nät av missförstånd och (van)föreställningar. Hur, kan vi fråga, får vi inifrån en samtida kultur kan få syn på rådande konventioner och föreställningar? Vad kan vi göra för att återskapa och vitalisera vårt seende?

Den vietnamesiska filmregissören Trinh T Mih-has har kanske något att säga oss. Hennes film Reassemblage är ett försök att göra en dokumentärfilm utgående från ett perspektiv där regissören inte på förhand vet vad det sedda innebär. I stället för att gå med på överenskommelser angående hur en viss kultur skall representeras, utgår Minh-ha från att frågan ”Hur skall detta representeras?” bör synliggöras i själva filmen. Filmen skall ge tittaren en möjlighet att reflektera över de olika möjliga sätten att se en främmande kultur. För ifall någonting är främmande är det befängt att påstå att man vet hur det skall representeras. slut på denna text

 • 23.10 Restaurant Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo klo 19.30
  Inledare: professor Alf Rehn, Åbo Akademi
  Tema: Den framgångsrika ekonomiskan – kring ekonomins språk, kultur och popularitet

I dagens värld kan det mesta alldeles uppenbarligen beskrivas via ekonomin, och mycket riktigt har man också börjat tala om ”ekonomiskan” som ett eget språk. Ekonomi har också verkat bli sin helt egna kulturella sfär, där helt egna lagar och logiker funderar. Ändå ägnar vi relativt lite filosofisk tanke åt det ekonomiska, som om vi trodde att det inte är värt dylik reflektion.

I sin inledning diskuterade Alf Rehn ekonomin som ett språk och som en kultur, och alldeles särskilt som ett sammansatt fält som inte längre håller sig inom de gränser som vi ofta vill tillskriva detsamma. Genom att ta upp exempel såsom populariseringen av den ekonomiska diskursen, och frågan om hur det ekonomiska skall kunna förstås från ett filosofiskt perspektiv, var strävan att diskutera hur vi kan skapa en seriös diskussion om ett fält som oftast förstås som både determinerat och banalt. slut på denna text

 • 9.10 Restaurant Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo klo 17
  Inledare: filosof Thomas Wallgren, H:fors
  Tema: Gandhi

Wallgren talade om svårigheten att närma sej Gandhi som tänkare, om begreppet satyagraha som snart fyller 100 år, om Gandhis kritik av det moderna västerlandet och om saltmarschens betydelse för den nordiska miljö- och alternativrörelsen. Wallgren kommer också att inbjuda till lite gemensamt arbete.