Hösten 2018

 

26.8 Nationalekonom Christer Lindholm, Åbo
Tema: ”Ekonomiska myter och alternativa fakta – hur marknadsfundamentalismen banade väg för den nationalistiska populismen”

Synopsis

I och med den nationalistiska populismens frammarsch på båda sidor av Atlanten har nya begrepp som ”postfaktuell politik” och ”alternativa fakta” blivit en den av den politiska vokabulären. Faktum är emellertid, att den ekonomiska politiken överallt i västvärlden har varit postfaktuell redan länge, i den bemärkelsen att den konsekvent har ignorerat sådana fakta som motsäger den förhärskande marknadsfundamentalistiska doktrinen. Förutom att den postfaktuella ekonomiska politiken har försvagat demokratin har den också lett till en ökad ekonomisk ojämlikhet, med en stagnerande eller rentav försämrad levnadsstandard för alltfler medborgare. Det här är emellertid problem som de etablerade partierna hittills i stort sett har ignorerat, och därför har alltfler av ekonomins förlorare i ren frustration valt att i stället lägga sin röst på den nationalistiska populismen.

ED Christer Lindholm är ekonomikolumnist, föreläsare och författare

%d bloggare gillar detta: