Hösten 2018

 

26.8 Nationalekonom Christer Lindholm, Åbo
Tema: ”Ekonomiska myter och alternativa fakta – hur marknadsfundamentalismen banade väg för den nationalistiska populismen”

Synopsis

I och med den nationalistiska populismens frammarsch på båda sidor av Atlanten har nya begrepp som ”postfaktuell politik” och ”alternativa fakta” blivit en den av den politiska vokabulären. Faktum är emellertid, att den ekonomiska politiken överallt i västvärlden har varit postfaktuell redan länge, i den bemärkelsen att den konsekvent har ignorerat sådana fakta som motsäger den förhärskande marknadsfundamentalistiska doktrinen. Förutom att den postfaktuella ekonomiska politiken har försvagat demokratin har den också lett till en ökad ekonomisk ojämlikhet, med en stagnerande eller rentav försämrad levnadsstandard för alltfler medborgare. Det här är emellertid problem som de etablerade partierna hittills i stort sett har ignorerat, och därför har alltfler av ekonomins förlorare i ren frustration valt att i stället lägga sin röst på den nationalistiska populismen.

ED Christer Lindholm är ekonomikolumnist, föreläsare och författare

 

Christers föredrag som videoklipp

16.9 Författare och litteraturvetare Ylva Perera
Tema: ”Vi har inte krossat patriarkatet bara för att männen gråter – om kroppar, identiteter och kamp”

Ylvas föredrag som videoklipp

Synopsis

Det är svårt att kämpa för samhällsförändring i en värld där identiteter –  ”feminist”, ”antirasist” – betonas mer än vilka handlingar som görs. Det är svårt att kämpa för samhällsförändring i en värld där olika kroppar – beroende på kön, etnicitet, klass och sexuell läggning – ges olika materiella förutsättningar för samhällsdeltagande, och där försöken att påtala detta ofta (paradoxalt nog) bortförklaras som identitetspolitik. Det är svårt att kämpa för samhällsförändring i en värld där de förtryckta anklagas för att vara överkänsliga, medan förtryckarnas sårade känslor ständigt ska värnas om. Jag vill i mitt föredrag reflektera kring hur sätten att tala om olika former av jämlikhet riskerar lägga krokben för all verklig förändring – och fundera över alternativa strategier.

28.10 İbrahim Özdemir, visiting professor, philosophy, Åbo Akademi
Theme: ”Islamic Philosophy: Past and Present”

İbrahim Özdemir is a professor of philosophy and the Founding President of Hasan Kalyoncu University, Gaziantep-Turkey. He holds a Doctorate degree in philosophy from the Middle East Technical University, Ankara and a Bachelor’s degree in Islamic Theology and Islamic Philosophy from Ankara University, Turkey.  Although his major is environmental ethics and environmental philosophy, he addresses different audiences about topics related to environmental philosophy, Muslim environmental thought, sustainable development, religion and the environment, interreligious and intercultural dialogue, peace education, Higher Education Leadership. Recently, he was among drafting team of the Islamic Declaration for Global Climate Change. Other team members include Prof. Azizan Baharuddin, (Malaysia) Fazlun Khalid (UK), Prof Datuk Dr Osman bin Bakar (Brunei), Prof. Fachruddin Mangunjaya (Indonesia), Prof. Abdelmajid Tribak (Morocco), and Othman Llewellyn (Saudi Arabia). He was a consultant, UNEP (United Nation Environmental Program), 2015-to Present, USA. He is also selected as a jury member to The Higher Committee of The Award of The Kingdom of Saudi Arabia for Environmental Management in The Islamic World. Presently, he is a vising professor of Islamic Philosophy and Theology at Åbo Akademi University.

25.11 Mio Lindman och Sara Cederberg
Tema: Humaniora som arbete och som engagemang – ett samtal

Mio Lindman och Sara Cederberg diskuterar humanioras utveckling, betydelse och roll i samhället. I vårt samtal försöker vi definiera begreppet humaniora och diskutera de utmaningar som människovetenskaperna står inför idag. Det handlar bland annat om universitetets utveckling mot internationalisering och forskaryrkets transformation, om det offentliga kultursamtalets utsatthet och om språkets betydelse. Kan humaniora få en renässans i dess dubbla roll som vetenskap och kultursamtal?
Mio Lindman är doktor i filosofi och verkar som chefredaktör för den tvärvetenskapliga tidskriften Ikaros. Sara Cederberg är doktorand i historia vid Helsingfors universitet.

9.12 Eva-Carin Gerö, professor i antik grekiska, Stockholms universitet
Tema: Eva-Carin Gerö talar utgående från sin bok Grekisk eros: Kärlek och sexualitet i det antika Grekland

Om boken: ”Eva-Carin Gerö tar ett lättillgängligt och lätt problematiserande grepp om kärlek och erotik i antikens Grekland. Det är mycket som vi tror oss veta om de gamla grekerna men mycket som också är oklart, kanske det mesta. Samtidigt som Gerö ger oss kunskap om den tidens sexuella attityder och seder, får vi en dos provokation vad gäller den egna samtiden. Spännande folkbildning när den är som bäst.”

%d bloggare gillar detta: