Folkuniversitetet 2012

Diskussionstillfället ”Europas kris”

Tid: 10.11.2012
Plats: Café Gadolinia, Porthansgatan 3-5, 20500 Åbo.

I massmedia talas det ofta om att den europeiska kontinenten befinner sig i ett kristillstånd. Europa är drabbat av skuldkriser, hög arbetslöshet och växande socioekonomiska klyftor mellan både länder och medborgare. Konsekvensen av krisen, och försöken att lösa den genom sparkurer och ekonomiska stödpaket, har lett till att efterkrigstidens stora projekt att förena Europa till en union av fred, frihet och välfärd håller på att rämna i fogarna.

Under diskussionstillfället ”Europas kris” skall vi diskutera vad den europeiska krisen handlar om ur ett brett samhälleligt perspektiv. Vi skall därför syna både kända och ouppmärksammade aspekter av krisens anatomi: från lösningsmodeller för överskuldsatta länder till situationen för Europas fattiga arbetarklass och det nuvarande Europaprojektets existentiella kris. Vi skall ställa en mycket omfattande men viktig fråga – vilka framtidsutsikter har demokratin och välfärden i Europa?

Medverkande föreläsare:

 • Leif Salmén, författare.
  Tema: ”Europa år noll.”
 • Rebecka Bohlin, journalist och författare.
  Tema: ”Globaliseringen – en framgångssaga, men inte för alla.” (Rebecka Bohlin talar utifrån sin bok De osynliga – om Europas fattiga arbetarklass (Atlas 2012))
 • Christer Lindholm, forskare i nationalekonomi (Åbo Akademi).
  Tema: ”Eurokrisen och den ekonomiska demokratins död.”
  Ladda Lindholms presentation i MS Office Open XML format.
 • Katarina Sehm-Patomäki, forskare i ekonomisk politik, företagare och styrelsemedlem.
  Tema: ”Hur ska en mekanism för omorganisationen av statsskuld se ut?”

Diskussionstillfället ordnades med stöd från Utrikesministeriets Europainformation