Folkuniversitetet 2006

Den manliga utmaningen

Tid: 22-23.4.2006
Plats: Åbo

Folkuniversitetet 2006 var ett jämställdhetsseminarium. Ett av seminariets centrala teman var diskussionen om männens roll i jämställdhetsarbetet. Seminariet var finansierat av Nordiska Ministerrådet. Deltagarantalet var ca. 80.

Medverkande föreläsare:

  • Carita Peltonen, rådgivare vid NMR, Danmark
  • Maria Normann, FM, Finland
  • Marie Nordberg, FD, Sverige
  • Jari Kuosmanen, FD, Sverige
  • Camilla Kronqvist, filosof, Finland
  • Jonas Liliequist, FD, Sverige
  • Ragnar Kværness, psykolog, Norge

För kulturprogram stod Christer Karlberg, Sverige och Nilla Hansson, Finland.