Folkuniversiteten 2014

Tid: 11.5.2014
Plats: Gillesgården, Auragatan 1 G, Åbo

Under senaste år har rubrikerna präglats av ödesmättade nyheter om Europas ekonomiska och sociala kris. Flera sydeuropeiska länder har tvingats till brutala sparkurer med hög arbetslöshet och social misär som följd. Samtidigt har högerextrema och antidemokratiska krafter fått allt starkare fotfäste i Europa i allmänhet och Sydeuropa i synnerhet. Den organisation som bär det största ansvaret för Europas framtid, det vill säga EU, upplevs ofta som ogenomskinlig och onåbar av unionsmedborgarna. Resultatet av dessa utvecklingslinjer är att demokratins framtid i Europa är hotad. Inför Europaparlamentsvalet måste vi därför ställa följande avgörande fråga: hur skall Europas välfärd och demokrati tryggas i en tid av ekonomisk och social kris?

Under diskussionstillfället diskuterar vi frågan om demokratins framtid i Europa ur ett brett samhälleligt perspektiv. Vi synar tre olika aspekter av hotet mot demokratin i Europa: EU:s demokratiska förankring, eurokrisens ’lösningar’, och situationen på den hårdast drabbade platsen i det nuvarande Europaprojektet; Aten.

Medverkande föreläsare:

Diskussionstillfället ordnades med stöd från Utrikesministeriets Europainformation.