Folkuniversiteten 2013

Etik och ansvar. Ett seminarium med anledning av Kierkegaards 200-årsjubileum

Tid: 23.11.2013
Plats: Karleby Hembygdsgård, Kyrkbacken, Kyrkostigen 4, 67700 Karleby

I år har det gått 200 år sedan världens mest kända nordiska filosof, Sören Kierkegaard, föddes. För att uppmärksamma Kierkegaards verk som filosof och samhällsdebattör ordnar vi ett seminarium med titeln ”Etik och ansvar”.

Kierkegaard presenterade revolutionerande moraliska och existentiella tankegångar som är ständigt aktuella i dagens samhällsdiskussioner. Hans idéer om etik och den enskildes ansvar har haft ett mycket djupt inflytande på hur vi uppfattar den moderna människans verklighet. Men Kierkegaard var inte enbart filosof utan i högst grad också en samhällstillvänd ordkonstnär som med ironi och mångbottnad humor fann läsare inom den breda allmänheten. Under seminariet vill vi uppmärksamma just denna aspekt av Kierkegaards verk. I folkbildningens tradition ordnar vi ett öppet seminarium där två inbjudna filosofer och Kierkegaardläsare presenterar sin vision av Kierkegaards filosofiska gärning för att sedan delta i diskussion med publiken.

Medverkande föreläsare:

 • filosof Hugo Strandberg, Åbo Akademi
 • filosof Göran Torrkulla, Åbo Akademi

Arrangörer:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Anders Chydenius Prästgårdsförening r.f.

 

Möten med filosofi och konst i vardagen

Tid: 19.1.2013
Plats: Jungsborg, Tvärgatan 8, 67100 Karleby

Är filosofi och konst någonting invecklat och världsfrånvänt? Är det enbart en fråga för professionella filosofer och konstnärer? Men tänk om det istället är så att bägge har en avgörande roll i den enskildes liv och kulturen som helhet, och att båda är oumbärliga för vår förståelse av oss själva och världen.

Medverkande föreläsare:

 • filosof och konstnär Göran Torrkulla: ”Att få syn på vardagen. Konsten och filosofin som former av förståelse”, kommentarer av Pauliina & Mats Holmqvist, Karleby

  Göran Torrkulla är bosatt i Åbo. Han är verksam som bildkonstnär i Åbo och som filosof vid Åbo Akademi.

 • filosof Joel Backström: ”Moraliska värderingar som ideologisk teater”

  Joel Backström är bosatt i Helsingfors. Han är verksam som forskare vid Helsingfors universitet. Backström disputerade i filosofi vid Åbo Akademi 2007 med avhandlingen The Fear of Openness. An Essay on Friendship and the Root of Morality.

 • filosof Hannes Nykänen: ”Filosofi och tänkandets svårighet”

  Hannes Nykänen är bosatt i Helsingfors. Han är docent i filosofi vid Åbo Akademi och verksam som forskare i filosofi vid Helsingfors universitet. Nykänen har bland annat givit ut böckerna Öppningar och labyrinter (Schildts, 2006) och Samvetet och det dolda – om kärlek och kollektivitet (Dualis, 2009). År 2002 disputerade han vid ÅA med avhandlingen The “I”, the “you” and the soul: an ethics of conscience.

Arrangörer:

Anders Chydenius Prästgårdsförening r.f.
Folkets Bildningsförbund r.f.
Karleby Ungdomsförening r.f. http://www.karlebyuf.fi