Folkuniversiteten 2010

Det ordnades två folkuniversitet 2010. Dessa hölls i Helsingfors med cirka 60 deltagare och i Vasa med cirka 30 deltagare.

Klimatförändringen och sinande naturresurser – vilka är alternativen?

Tid: 29.10.2010
Plats: Vasa

Folkuniversitetet i Vasa ordnades tillsammans med Le Monde diplomatiques svenska redaktion.

Medverkande föreläsare:

  • Peter Lund, professor, Aalto-universitetet
  • Anne Manner, skogsbruksingenjör, Vasa

Gitarr- och dragspelsduo Joakim Stolpe och Lotta Green framträdde.

Kultur och okultur i konstvärlden del II

Tid: 27.2.2010
Plats: Teater Viirus utrymmen i Helsingfors

Det andra av tre seminarier om konsten och dess roll i kulturen Den första delen ordnades i Helsingfors den 21.11.2009.

Medverkande föreläsare:

  • Lotta Petronella, filmmakare, Åbo
  • Leena Kuumola, konstkritiker, Helsingfors
  • Hugo Strandberg, filosof, Åbo Akademi
  • Sven-Olov Wallenstein, filosof, Södertörns högskola, Stockholm