Folkuniversiteten 2009

Det ordnades två folkuniversitet 2009. Dessa hölls i Åbo och i Helsingfors.

Kultur och okultur i konstvärlden del I

Tid: 21.11.2009
Plats: Helsingfors

Det första av tre seminarier om konsten och dess roll i kulturen.

Medverkande föreläsare:

  • Dick Idman, skådespelare, Helsingfors
  • Caterina Stenius, redaktör, Helsingfors
  • Hannes Nykänen, filosof, Åbo Akademi
  • Nora Hämäläinen, chefredaktör, Helsingfors

Kulturprogram i form av teaterföreställningen Anatomia Lear.

Idrottens Idé och Verklighet – ett seminarium om idrottens roll i kulturen

Tid: 7.11.2009
Plats: Åbo

Medverkande föreläsare:

  • Janne Holmen, fil.dr., Sverige
  • Glen Grant, spelteoretiker och konsult, Storbritannien
  • Andrea Borenius, journalist, Helsingfors
  • Mikael Lindfelt, fil.dr., Åbo