Filosoficafé våren 2021

Filosoficafé i Åbo 30.5 – ”Är författaren död eller levande? Eller möjligen ett varumärke, en representant eller en image?” Författaren Tatjana Brandt diskuterar med filosofen Nora Hämäläinen.

Inledare: Tatjana Brandt, författare.

Tema: ”Är författaren död eller levande? Eller möjligen ett varumärke, en representant eller en image?”

Tatjanas och Mios filosoficafé som videoklipp


Filosoficafé i Åbo 9.5 – Att omdirigera cirkulationen av frustration: HBTQ+ i lutherska
kyrkan – religionsvetaren Peik Ingman diskuterar med filosofen Mio Lindman


Inledare: Peik Ingman, religionsvetare, konfliktmedlare och projektkoordinator i Regnbågsföreningen Malkus rf

Tema: Att omdirigera cirkulationen av frustration: HBTQ+ i lutherska kyrkan

Peiks och Mios filosoficafé som videoklipp

Synopsis

I början av 90-talet skrev Bruno Latour sitt kanske kändaste verk, Nous n’avons jamais étémodernes : Essai d’anthropologie symétrique (som översattes till engelska som We Have Never been Modern).

Sedan dess har han och t.ex. filosofen Isabelle Stengers på olika sätt nyanserat dess centrala utmaning: det är något i hur ”vi, de Moderna” relaterar till andra och varandra som är ytterst problematiskt. Det har att göra med hur vi förhåller oss till begreppet ”kritik” och ”kunskap”.

Wilfred Bion är än idag den mest citerade författaren inom psykoanalytisk litteratur efter Freud. Men det är ovanligt att stöta på hans tankegångar utanför psykoanalytisk litteratur. Bion var fascinerad över relationen mellan tankar och känslor och hur dessa hänger ihop med
vår förmåga att hantera frustration (genom att fly den, försöka tvinga den på någon annan, söka hjälp att hantera den osv.). En röd tråd genom Bions verk kan sägas ha varit försök att komma undan Kunskapens destruktiva inverkan på vår förmåga att hantera frustration för att
tänka och förstå (varandra).

Bions, Stengers och Latours tankegångar har som gemensamt ett bekymmer om hur Kunskap och Kritik övervakar och begränsar associationer och saboterar våra försök att förstå oss på våra relationer och olika typer av verksamhet, vad som händer i dem och hur de utvecklas. De har alla sökt alternativa förhållningssätt till att skapa förståelse—förhållningssätt som inte lutar tillbaka på en ansvarsflyende tilltro på Kunskap och Kritik.

Ingmans diskussionsinledare och diskussion med Mio Lindman engagerar frågor kring hur vi kan ”förändra världen” på andra sätt än genom att blottlägga illusioner, korruption och förljugenhet genom Kunskap och Kritik och hur vi kan tro på utveckling utan att tänka på det som framsteg. Istället för att kritisera den som ser sig som innehavaren av Kritik eller Kunskap (och därmed reaktivt spegla dem), diskuterar Ingman och Lindman om utmaningar i att bemöta Kunskap och Kritik, i att försöka förändra hur frustration cirkulerar och hur de försökt förhålla sig till sådana processer utan att tänka att de använder en viss ”teknik”. Som
konkret exempel diskuterar de ett utvecklingsprojekt med församlingar i lutherska kyrkan. Projektet laborerade kring församlingars beredskap att hantera frustration angående HBTQ+ tematik.


Filosoficafé i Åbo 14.3 Sonja Salovius Laurén – Mångformiga marina miljöer och skyddet av naturen under vattenytan

Inledare: Sonja Salovius Laurén, FD, forskare i i miljö och marinbiologi vid Åbo Akademi.

Tema: ” Mångformiga marina miljöer och skyddet av naturen under vattenytan”

Synopsis

Människan breder ut sig allt snabbare på jorden, och nu när det blivit trångt, är haven i tur att exploateras. Havsområdesplaner uppgörs som bäst i Europa för att sammanjämka en blå tillväxt och bevara miljövärden. Med blå tillväxt avses verksamheter som expanderar i havsområden och starkt gynnar ekonomin så som ökad transport, energiproduktion och fiske. Samtidigt är målsättningen ett hållbart nyttjande och skydd av värdefulla miljöer, dvs ingen enkel ekvation. Hur skall vi förhålla oss till miljöskydd i havet och hur påverkar det oss och våra egna privatägda vatten?

Inom VELMU, det nationella programmet för inventering av undervattensnatur, har undervattensmiljöer blivit kartlagda under flera års tid. Att veta vad som finns under ytan och speciellt var värdefulla arter och habitat påträffas, är en förutsättning för att kunna skydda det som är viktigt och skyddsvärt och som erbjuder olika typer av ekosystemtjänster. Betydelsen av välmående havsmiljöer har aktualiserats då den nya målsättningen fastslagits om att 30 % av EUs havsområden skall vara skyddade år 2030. För detta krävs en bred kunskapsbas, allmänhetens acceptans, politisk vilja och modigt beslutsfattande.

OBS! På grund av coronapandemin hålls evenemanget denna gång på distans. Logga in på evenemanget via följande länk:

Sonjas filosoficafé som viedoklipp


Filosoficafé i Åbo 14.2 Sanning, föreställning och förljugenhet i litteratur – Filosofen Camilla Kronqvist diskuterar med litteraturvetaren Katarina Båth

Inledare: Camilla Kronqvist

Tema: ”Sanning, föreställning och förljugenhet i litteratur”

Synopsis

Litteraturen engagerar vår föreställningsförmåga och fantasi. Men kan en litterär sanning också vara förljugen? När riskerar litteraturen bli en flyktväg och när kan den bidra till större självkännedom? Filosofen Camilla Kronqvist och litteraturvetaren Katarina Båth diskuterar Katarina Frostensons K i relation till Simone Weils filosofi. 

Camillas och Katarinas filosoficafé som videoklippFilosoficafé i Åbo 31.1 –Vad förväntar vi oss av fiktion? författaren Adrian Perera diskuterar med litteraturvetaren Freja Rudels

Nu finns senaste söndagens filosoficafé med Adrian Perera och Freja Rudels inspelad (länken nedan). Obs! De allra första inledande orden som Adrian sade kom inte med i inspelningen. Då inspelningen börjar så har han just inlett med dessa ord:

”Jag nåddes nyligen via omvägar av ett konstaterande om kapitalismen: ”Kapitalismen vill att vi ska bry oss om ingenting och intressera oss för allting.” Jag vet inte exakt vem upphovspersonen var, men jag hörde det av en finlandssvensk kritiker. Jag sku hävda raka motsatsen: Kapitalismen vill att vi ska bry oss om allting och intressera oss för ingenting.”

Adrians och Frejas filosoficafé som videoklipp

Inledare: Adrian Perera

Tema: Vad förväntar vi oss av fiktion?

Synopsis

Vad är fiktion och vad vill vi att den ska åstadkomma? Författaren Adrian Perera diskuterar skönlitteratur som hantverk och samhällsförbättrande redskap med litteraturvetaren Freja Rudels.