Filosoficafé hösten 2021

Söndagen den 12.12 Filosoficafé i Åbo – Alexander Öhman – ”Om romanen Genomlyst och konsten som en öppning mot den Andre”

Här hittar ni inspelningen av Alexanders filosoficafé.

Tema: Om romanen Genomlyst och konsten som en öppning mot den Andre

Inledare: Alexander Öhman, doktorand i filosofi vid Åbo Akademi

Synopsis:

Genomlyst är en existentiell thriller som följer några personers liv och öden i Helsingfors, i skuggan av märkesåret 2017. En handelsresande i porslin med hemliga förbindelser österut, en godhjärtad präst i en juridisk gråzon, en yngling som återvänder hem från exil. Mitt bland dem står en berättare, nedsänkt i ett gåtfullt sammanhang han varken kan överblicka eller förstå. Alla är det förflutnas fångar. Alla söker en handling som ska göra dem fria.

Romanen behandlar medlidandets problem, hur det som binder oss till varandra också skapar beroenden och maktförhållanden. Boken lånar spänningsromanens grepp för att undersöka tidlösa temata som tillit, ansvar och skuld, det godas möjlighet och omöjlighet.

Alexander kommer att tala om bokens filosofiska förutsättningar, med nedslag hos tänkare som Lévinas mfl.

Här hittar ni en länk till bokens nätsida: https://www.boklund.fi/bokhandel/skonlitteratur/genomlyst-p-607.html

Söndagen den 21.11 Filosoficafé i Åbo ”Tillkomsten av Ålands självstyrelse”, samtal med Jan Otto Andersson, Gustav Wickström och Jerker Örjans

Här hittar ni inspelningen av Jerkers, Jan Ottos och Gustavs filosoficafé.

Inledare:
Jan Otto Andersson: ”Från stormaktsbalans till nationalstatsvillervalla”
Gustav Wickström: ”Finland från autonomi till självständighet”
Jerker Örjans: föredrag baserat på boken Ålandsfrågan mina herrar!
”Ålands självstyrelse 100 år – Internationell medling blev succé. Ålandsfrågan i Nationernas förbund. Rapporten som avgjorde att Åland skulle tillhöra Finland, men med långtgående nationalitetsgarantier. Vilken roll spelade finlandssvenskar?”

Lördagen den 20.11 Filosoficafé på Örö, filosof Arwen Meereboer ” Mumin och ekologins etik”.

Den 20.11 ordnar FBF ett filosoficafé på ön Örö i Kimito skärgård, i samband med novemberfestivalen Mörkörö.

Tema: Mumin och ekologins etik

Talare: Arwen Meereboer, doktorand i filosofi vid Åbo Akademi

Synopsis: I Tove Janssons böcker kan vi se olika slags nyanserade bilder av våra relationer till naturen. I Pappan och havet blir dock dessa relationer spända. I min presentation kommer jag att se närmare på hur de olika karaktärerna i Pappan och havet förhåller sig till ön de flyttat till samt hur ön på olika sätt gör motstånd mot muminfamiljen. Jag reflekterar kring hur karaktärernas olika upplevelser på ön avspeglar olika förhållningssätt till naturen och olika former av etiskt engagemang med den ickemänskliga världen.

Arrangörer:
Folkets Bildningsförbund r.f. och Visitkimitoön

Filosoficafé i Åbo den 7.11 – Merete Mazzarella – En sjuttiplussares reflexioner kring förhållandet mellan generationerna

Inledare: Merete Mazzarella, författare och professor emeritus i litteraturvetenskap

Tema: En sjuttiplussares reflexioner kring förhållandet mellan generationerna

Synopsis:
Om man som jag hör till den generation som var ung på sextiotalet har man haft svårare än tidigare generationer att acceptera att man blivit gammal och man talar ogärna om generationsskillnader. Men kanske vi borde tala mer än vi gör? Generationsskillnader finns i arbetslivet, de finns i familjen, de kan vara existentiella, de kan skapa motsättningar av olika slag.  Hur väl kommunicerar de olika generationerna egentligen med varandra?
Det här är ett anförande som snarare  vill väcka frågor och stimulera till diskussion än leverera  färdiga svar.

Filosoficafét var ett samarbete med Pensionärerna r.f. och Folkets bildningsförbund.


Filosoficafé i Åbo den 24.10 -Samtal kring konst och konstkritik med konstnär Emma Rönnholm och konstkritiker Leena Kuumola

Här hittar ni Emmas och Leenas filosoficafé som videoklipp

Inledare: konstnär Emma Rönnholm och konstkritiker Leena Kuumola

Tema: Samtal kring konst och konstkritik

Synopsis:
Vilken roll har konsten i dagens samhälle? Vilken betydelse har konstkritik för vår förståelse av konst? Är konstens uppgift att vara underhållande och kritikens uppgift att beskriva underhållning? Eller innebär konst och konstkritik en fördjupad möjlighet till reflektion kring frågor om demokrati, verklighet och sanning i det samhälle vi delar?

Evenemanget var ett samarbete med Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker och Folkets bildningsförbund.


Filosoficafé i Åbo den 12.9 – Nana Blomqvist och Juho Vainio – Digitalisering, mediavett, porr

Här hittar ni Nanas och Juhos filosoficafé som videoklipp.

Inledare: Nana Blomqvist, pol.mag, doktorand i religionsvetenskap och projektchef för projektet Rajoja ylittävä dialogikulttuuri.
Juho Vainio, designer inom AI och maskininlärning samt tidigare anställd i projektet Rajoja ylittävä dialogikulttuuri.

Tema: Digitalisering, mediavett, porr

Synopsis:
Digital kultur, nya media och porr – vad är det som händer och borde vi göra något åt det? I denna presentation kommer Nana Blomqvist och Juho Vainio att göra iakttagelser kring olika fenomen i en tid av snabb digitalisering av vårt samhälle. Sociala ekokammare, förändrade former av hat, mediaberoende och formandet av vår hyperuppkopplade identitet är några av de teman som kommer att beröras. Vi kommer också att göra djupdykningar under platformsekonomin, undersöka hur maktstrukturerna bakom ytan ser ut och hur allt detta påverkar demokratin.